Uniwersytet Wrocławski

Zespół

Uniwersytet Wrocławski

Zespół

dr hab. prof. UWr KAROL ZIELIŃSKI (ur. 1968 r.)

Kierownik Centrum

Filolog klasyczny, hellenista. Pracuje w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w epice i liryce archaicznej Grecji odczytywanych jako spuścizna tradycji oralnej. Autor książek „Słońce w rozpaczy. Liryka miłosna Safony w aspekcie oralności” oraz „Iliada i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej”.

dr hab. ARTUR PACEWICZ (ur. 1974 r.)

Historyk filozofii oraz filolog klasyczny; pracuje jako adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk społecznych w zakresie filozofii uzyskał w 2001 roku na podstawie rozprawy Związek Jedna (ἕν) i Dobra (τἀγαθόν) w filozofii Starej Akademii i filozofii Arystotelesanapisanej pod kierunkiem prof. Janiny Gajdy-Krynickiej. Był stypendystą Fundacji Lanckorońskich (2004), brał udział w Letniej Szkole dla doktorantów Metaphysik und ihre Grenzen im Ursprung der Metaphysik(Tübingen 2001) oraz w warsztatach Plato Transformed. An International Workshop on Plato’s Ancient Commentators(Leuven 2005). Prowadził wykłady na Uniwersytecie w Neapolu w ramach programu Socrates/Erasmus. Od 2003 roku organizuje cykliczną konferencję Kolokwia Platońskie. Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopism: ,,Studia Philosophica Wratislaviensia”, „Peitho. Examina antiqua”, „Lectiones & Acroases Philosophicae”, serii „Studia Systematica” oraz redaktorem naczelnym serii „Classica Opera Philosophica”.

dr SŁAWOMIR TORBUS (ur. 1975 r.)

Filolog klasyczny, hellenista, pracownik Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Specjalista w zakresie retorycznej analizy Nowego Testamentu. Autor książki „Listy św. Pawła z perspektywy retorycznej”.

dr MARIUSZ PLAGO (ur. 1977 r.)

Filolog klasyczny, latynista, adiunkt w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się przede wszystkim epiką rzymską, zwłaszcza z czasów Cesarstwa. Interesuje się również recepcją literatury antycznej w czasach nowożytnych.

dr MAŁGORZATA ZADKA (ur. 1981 r.)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się semiotyką, historią pisma, ze szczególnym uwzględnieniem systemów epoki brązu i okresu archaicznego oraz przedpiśmiennymi kodami komunikacyjnymi. Stypendystka programu DAAD. Autorka monografii „Pismo linearne A na tle pism egejskich epoki brązu” (Kraków 2015). Od 2014 r. Członkini Pracowni Badań nad Tradycją Oralną.

dr ILONA CHRUŚCIAK (ur. 1987 r.)

Zajmuje się przekazem pozawerbalnym bohaterów Iliady w kontekście teorii oralnej. Interesuje się literaturą archaiczną, językiem nowogreckim oraz literaturą i kulturą nowożytnej Grecji. Studiowała na Uniwersytecie Ateńskim w ramach programu Socrates–Erasmus. Stypendystka programu ΘΥΕΣΠΑ.

mgr JĘDRZEJ SOLIŃSKI (ur. 1990 r.)

Doktorant w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Filolog klasyczny i rusycysta. Zajmuje się twórczością epicką w kulturach niepiśmiennych w ujęciu komparatystycznym. Studiował na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Tomsku (Rosja).

mgr ALINA SEMINOWICZ

Doktorantka w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return