Ołówek


INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM „OŁÓWEK”

Osoby przebywające na terenie domu studenckiego zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów.

1. W sprawach związanych z zakwaterowaniem w domu studenckim należy kontaktować się z administracją domu studenckiego telefonicznie lub mailowo (nr tel.: +48713283212, adres email: olowek@uwr.edu.pl) w godzinach 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku.

2. Kwaterowanie odbywa się zgodnie z zamieszczonym na stronie UWr harmonogramem. Zakwaterowanie w trakcie trwania roku akademickiego odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

3. W przypadku braku możliwości przyjazdu w wyznaczonych godzinach należy uzgodnić planowaną datę i godzinę przyjazdu z administracją DS (pkt. 2).

4. Dokumenty wymagane przy zakwaterowaniu:

a) potwierdzenie dokonania przelewu tj. opłata za jeden miesiąc plus kaucja – kaucję wpłacają mieszkańcy (nieposiadający adresu stałego zameldowania na terytorium RP),

b) legitymacja studencka (dotyczy tylko studentów starszych lat),

c) dowód osobisty/paszport (ważny dokument uprawniający do pobytu na ternie RP, np. wiza, karta pobytu czasowego),

d) zgłoszenie pobytu czasowego (meldunek),

e) obowiązek informacyjny do zakwaterowania w domu studenckim (RODO),

f) pełnomocnictwo ds. meldunkowych i RODO,

g) kserokopię dokumentu tożsamości uprawniającego do legalnego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

– obywatele państw Unii Europejskiej: dwustronną kopię dowodu osobistego, w przypadku paszportu – strona ze zdjęciem;

– obywatele państw spoza Unii Europejskiej:  kopię paszportu – strona ze zdjęciem +  strona z VISĄ lub dwustronną kopię karty pobytu

5. Opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim dokonuje się przelewem na konto domu studenckiego. Należność należy uiścić do 5-go dnia każdego miesiąca.

6. Mieszkańcy nieposiadający adresu stałego zameldowania na terytorium RP wpłacają jednorazową kaucję. Zwrot kaucji następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku, jednak nie wcześniej niż w ciągu 30 dni roboczych po załatwieniu formalności, czyli po rozliczeniu się z opłat, zdaniu pokoju/modułu itp.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return