Flaga Ukrainy

Aktualności

Flaga Ukrainy

Aktualności

WOLONTARIAT NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Biuro Karier na swojej stronie zgromadziło oferty pracy, pracy wolontaryjnej i stażów na rzecz uchodźców z Ukrainy.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA AKADEMIK

Pochodzący z Ukrainy studenci i studentki, którzy mieszkają w akademikach, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat w marcu 2022 r. Zwolnienie z opłat może być całościowe lub częściowe. Więcej na ten temat znajduje się na stronie uczelni.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЛАТИ ЗА ГУРТОЖИТОК

Через ситуацію в Україні ми хочемо допомогти студентам з України, які проживають у гуртожитках. Вони можуть подати заяву на звільнення від плати за гуртожиток у березні 2022 року.
Ви можете подати заявку на звільнення від плати повністю або частково.

ULOTKA KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

Uniwersytecki komitet „Solidarni z Ukrainą”, utworzony, by koordynować działania pomocowe dla poszkodowanych w wyniku wojny w Ukrainie, opublikował ulotkę. W ulotce można znaleźć informacje o działaniach na uczelni, przydatne kontakty i linki.

ЛИСТІВКА «СОЛІДАРНІ З УКРАЇНОЮ»

Університетський комітет «Солідарні з Україною» опублікував листівку. Там можна знайти інформацію про діяльність в університеті, корисні контакти та посилання.

Uniwersytecki Komitet Solidarni z Ukrainą

ZMIANY W TOKU STUDIÓW I ZWOLNIENIA Z OPŁAT

Studenci będący obywatelami Ukrainy mogą się ubiegać o zmiany w toku studiów. W przypadku niemożności uczestniczenia w zajęciach student może zwrócić się do dziekana o:

  1. urlop dziekański do końca roku akademickiego z możliwością uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów (§37 regulaminu studiów),
  2. eksternistyczne zaliczanie zajęć (§20 regulaminu studiów)
  3. lub indywidualną organizację studiów (indywidualny program §19 regulaminu studiów).

Podstawa prawna: uchwała Senatu UWr nr 37/2021 

Studenci, którzy znajdą się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z:

1) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz na niestacjonarnych studiach doktoranckich (studia płatne);
2) kształceniem na studiach oraz studiach doktoranckich prowadzonych w języku angielskim (studia płatne);
3) kształceniem na studiach stacjonarnych (studia płatne);
4) powtarzaniem określonych zajęć na studiach oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce.

Wniosek o zwolnienie w całości lub w części opłat należy złożyć w swoim dziekanacie. Decyzję podejmuje upoważniony dziekan lub prodziekan.

INFORMACJE PRAWNE DLA OBYWATELI UKRAINY

Krajowa Rada Radców Prawnych we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Grupą Granica przygotowała informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące wjazdu i pobytu w Polsce. Znajdują się one na stronie Izby.

OPIEKA MEDYCZNA DLA OBYWATELI UKRAINY

Osoby, które potrzebują pomocy medycznej, mogą ją bezpłatnie uzyskać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Więcej informacji na stronie NFZ.

Lux Med, prywatna sieć medyczna, przygotowała pakiet „Pomoc dla Ukrainy”, w ramach którego uzyskać bezpłatną pomoc. Więcej informacji na stronie.

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

Aktualizacja: z powodu ogromnego zainteresowania zapisy zostały już zamknięte. Poinformujemy, jeśli zostaną wznowione. 

Zakład bohemistyki zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie języka ukraińskiego. Poprowadzą go doświadczeni dydaktycy Zakładu Ukrainistyki UWr oraz absolwenci ukrainistyki i studenci starszych roczników – native speakerzy. W ciągu 30 godzin kursu można opanować język ukraiński na poziomie A1, by móc w miarę swobodnie porozumieć się z uchodźcami z Ukrainy. Kurs przewidziany jest dla wszystkich chętnych, ale przede wszystkim dla wolontariuszy, nauczycieli szkół i przedszkoli, pedagogów, psychologów.

Zajęcia odbywać się będą zdalnie 3 razy w tygodniu w trybie popołudniowym (zaczynamy o godz. 18 lub 19). W przypadku zniesienia obostrzeń pandemicznych, dla grup „wrocławskich” przewidujemy zajęcia stacjonarne w Instytucie Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

FENIKS to grupa pomocy psychologicznej dla osób, które przeżyły konflikty zbrojne i przemoc. Członkowie grupy spotykają się regularnie i przepracowują swoje traumy z wykwalifikowanym psychologiem – Jurijem Romaniukiem.

Feniks spłonie, a potem na pewno powstanie z popiołów. A po przetrwanym pożarze my też pomożemy sobie nawzajem powstać.Spotkania są całkowicie bezpłatne, prowadzone w języku ukraińskim, ilość miejsc na spotkaniu ograniczona jest do 10 osób.Widzimy się w każdą sobotę w godz. 11.00 – 13.00Ul. Krzycka 86b/1, Wrocław.

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc:www.branskiipartnerzy.pl; https://www.facebook.com/Fenix.prychology.wroclaw/

LISTA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

Organizacje i instytucje zaangażowane w pomoc. Przed przywiezieniem rzeczy najlepiej skontaktować się z daną organizacją i zorientować, co dokładnie jest potrzebne.

AKTUALNE INFORMACJE

Kompleksowa informacja dla obywateli Ukrainy na rządowej stronie.

Informacje w sprawie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce znajdują się na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacje o zbiórkach rzeczowych i pieniężnych.

Informacje o organizacjach pomocowych, zakresie pomocy, pomocy prawnej można znaleźć na stronie miasta Wrocław.

Apelujemy o roztropność w poszukiwaniu informacji, korzystanie ze sprawdzonych źródeł i wiarygodnych informacji (najlepiej rządowych, samorządowych, sprawdzonych organizacji pozarządowych).

MATERIAŁY MEIN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy.

STANOWISKO RADY WPAE

Rada WPAE wydała uchwałę potępiającą zbrojną napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rada napisała także list otwarty skierowany do dziekana Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, prof. Wołodomyra Burdina. W liście rada wyraża swoje wsparcie i solidarność z Ukraińcami.

KOMITET „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

Powołaliśmy komitet „Solidarni z Ukrainą”, by lepiej skoordynować działania pomocowe. Przewodniczącym komitetu został dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr. Z komitetem można się skontaktować pod adresem mailowym: ukraina@uwr.edu.pl.

Szczegóły znajdują się w zarządzeniu rektora nr 4/2022 z 28 lutego 2022 r.

Z KIM SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

KONTAKT dla studentów będących obywatelami Ukrainy

  1. Studenci, którzy mają przyznane miejsca w domach studenckich we wszystkich sprawach związanych z zamieszkaniem i opłatami powinni kontaktować się z administracją domu studenckiego.
  2. W sprawach związanych z zapomogą należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.
  3. W sprawach związanych ze zwolnieniem z opłat za świadczone usługi edukacyjne należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.

Inne przydatne kontakty znajdują się w zakładce Kontakty.

ZAPOMOGA DLA STUDENTÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie zapomogi, zobowiązani są zarejestrować wniosek o przyznanie zapomogi w formie elektronicznej za pośrednictwem strony Usos. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Po zarejestrowaniu wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie lub przesłać jego skan drogą mailową na adres dziekanatu.

SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Samorząd Doktorantów ustawicznie pozostaje do dyspozycji naszych ukraińskich Koleżanek i Kolegów w razie potrzeby jakiejkolwiek pomocy, zwłaszcza w zakresie prawnym i psychologicznym. Nasi doktoranci wyrazili gotowość do udzielania niezbędnego wsparcia, a każdy, kto go potrzebuje, może skontaktować się z Samorządem pod adresem: samorzad.doktorantow@uwr.edu.pl lub bezpośrednio przez przedstawicieli Samorządu.

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Z UKRAINĄ

Wspieramy członków i członkinie naszej społeczności akademickiej, którzy pochodzą z Ukrainy, a studiują na Uniwersytecie Wrocławskim! Stworzyliśmy serwis „Uniwersytet Wrocławski z pomocą Ukrainie i ukraińskim studentom”, by w jednym i łatwo dostępnym miejscu gromadzić informacje m.in. o formach wsparcia dla osób dotkniętych sytuacją w Ukrainie. Informacje będziemy na bieżąco aktualizować. Jesteśmy z Wami!

Ми підтримуємо членів нашої академічної спільноти, які приїхали з України та навчаються у Вроцлавському університеті! Ми створили веб-сайт «Вроцлавський університет з допомогою Україні та українським студентам», щоб зібрати інформацію в одному та легкодоступному місці, серед іншого про форми підтримки людей, які постраждали від ситуації в Україні. Ми будемо оновлювати інформацію на регулярній основі. Ми з вами!

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
wpisz e-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return