wnętrze zabytkowej sali z flagą Ukrainy na drzewcu

Wsparcie dla studentów z Ukrainy

wnętrze zabytkowej sali z flagą Ukrainy na drzewcu

Wsparcie dla studentów z Ukrainy

Masz prawo do otrzymywania pomocy materialnej bez względu na to, czy studiujesz na studiach stacjonarnych czy niestacjonarnych. Na Uniwersytecie Wrocławskim istnieją różne formy takiej pomocy, niektóre uzależnione są od wyników w nauce, a niektóre od sytuacji finansowej rodziny studenta. Wysokość stypendium i próg dochodowy, od którego zależy kwota stypendium, określane są co roku w zarządzeniu rektora. Poniżej podajemy kwoty obowiązujące w roku akademickim 2021/2022

Stypendium socjalne możesz otrzymać, jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej. Przysługuje Ci ono, jeśli średnia wysokość dochodu netto przypadająca na jednego członka rodziny nie przekracza określonej kwoty (ok. 1050 zł). Wysokość stypendium waha się od 650 do 950 zł miesięcznie. Jeśli mieszkasz w domu studenckim lub na stancji przysługuje ci stypendium o zwiększonej kwocie 1150 – 1600 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych możesz otrzymać, jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organ właściwy do wydawania takich orzeczeń. W zależności od stopnia niepełnosprawności otrzymasz od ok. 450 do 800 zł miesięcznie bez względu na wysokość dochodu.

Zapomoga jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, o które możesz się ubiegać, jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Wysokość zapomogi waha się od ok. 500 do 2000 zł.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje Ci, jeśli uzyskałeś wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, lub artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. O takie stypendium może ubiegać się także student I roku studiów, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Takie stypendium wynosi 900 zł miesięcznie.

Stypendium Młody Badacz to stypendium, które już na pierwszym roku studiów może otrzymać 100 studentek i studentów, którzy dostali się na uczelnię z najwyższą liczbą punktów rekrutacyjnych. Stypendium to Uniwersytet Wrocławski oferuje dzięki statusowi Uczelni Badawczej. W ramach Młodego Badacza mamy aż 1 mln do podziału dla najlepszych. Stypendium Młody Badacz łączy się ze stypendium dla olimpijczyków, dlatego na UWr na pierwszym roku studiów studenci mogą liczyć nawet na 2 tysiące złotych miesięcznie.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta. Oprócz nich najlepsi studenci mogą otrzymywać także stypendia ministra za wybitne osiągnięcia (przyznawane na wniosek Rady Wydziału przedstawiony przez rektora).

Świadczenia pomocy materialnej finansowane są z budżetu państwa ze środków przyznawanych uczelni w ramach funduszu stypendialnego.

Więcej informacji: wsparcie dla studentów.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return