Szermierz

Aktualności

RUSZA II EDYCJA KONKURSU NA DODATKI MOTYWACYJNE JEDNORAZOWE

27.09.2022 r.

27 września rusza konkurs na dodatki motywacyjne jednorazowe w II edycji Konkursu Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich. Zgłoszenia na dodatki motywacyjne jednorazowe składać mogą uprawnieni pracownicy wyłącznie za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej Uczelnianego Systemu Konkursowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Nabór wniosków potrwa do 17 października 2022 r.

II EDYCJA KONKURSU NA DODATKI MOTYWACYJNE CZASOWE ROZSTRZYGNIĘTA!

22.06.2022 r.

W dniu 21 czerwca zostały ogłoszone wyniki II edycji konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” na dodatki motywacyjne, przewidującego wypłatę 150 dodatków w kwocie 2 600 zł brutto/miesiąc przez 12 miesięcy. Listy laureatów oraz informacja o przebiegu konkursu znajdują się na stronie konkursu.

NABÓR WNIOSKÓW NA DŁUGIE WIZYTY PROFESORÓW WIZYTUJĄCYCH PRZEDŁUŻONY!

21.06.2022 r.

Nabór wniosków w ramach programu przyjazdów profesorów wizytujących na długie wizyty został przedłużony do dnia 15 lipca 2022 r.

RUSZYŁ PROGRAM PRZYJAZDÓW PROFESORÓW WIZYTUJĄCYCH !

13.06.2022 r.

Celem konkursu jest zintensyfikowanie działalności badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez zapraszanie zagranicznych uczonych o uznanej międzynarodowej renomie. W ramach programu finansowane będą dwa rodzaje wizyt profesorów wizytujących: krótkie wizyty trwające do 5 dni (nabór ciągły) oraz długie wizyty trwające 14 dni (w 2022 roku wnioski przyjmowane będą do 20.06.2022 r., a w kolejnych latach dwukrotnie w ciągu roku do 15 maja i do 15 grudnia). Więcej informacji na stronie konkursu.

III EDYCJA KONKURSU NA FINANSOWANIE APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ ROZSTRZYGNIĘTA!

19.05.2022 r.

Celem konkursu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych określonych w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Zespół ds. powstania FAB w tym roku zakwalifikował do finansowania 3 wnioski na łączną kwotę  7 879 788,93 . Więcej informacji na stronie konkursu.

NABÓR WNIOSKÓW DO II EDYCJI KONKURSU NA DODATKI MOTYWACYJNE CZASOWE ZAKOŃCZONY !

12.05.2022 r.

W dniu 10.05.2022 r. zakończony został nabór aplikacji do II edycji konkursu na dodatki motywacyjne czasowe w ramach „Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich IDUB” Zostało zgłoszonych łącznie 359 aplikacji, czyli o 71 więcej niż w ubiegłym roku. Spośród tych zgłoszeń zostanie w dwóch etapach wyłonionych 150 laureatów, którzy będą otrzymywać przez 12 miesięcy dodatek motywacyjny w kwocie 2600 zł brutto. Więcej informacji na stronie konkursu.

RUSZYŁA III EDYCJA KONKURSU „NIŻSZE PENSUM JAKO INSTRUMENT PROJAKOŚCIOWY” !

06.05.2022 r.

Konkurs jest wyjątkowym wsparciem dla pracowników badawczo-dydaktycznych, zwłaszcza tych prowadzących badania wpisujące się w Priorytetowe Obszary Badawcze. Zwycięzcom zostanie obniżony wymiar obowiązków dydaktycznych, czyli pensum. Dzięki temu zyskają więcej czasu i możliwości na realizowanie badań naukowych. Pracownicy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie składają do dziekanatów swoich wydziałów lub sekretariatów jednostek ogólnouniwersyteckich (międzywydziałowych) wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2022/2023 w terminie do dnia 31.05.2022 r. Więcej informacji na stronie konkursu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWIE KONKURSU NA DODATKI MOTYWACYJNE CZASOWE

05.05.2022 r. r.

Od 20 kwietnia trwa nabór wniosków konkursowych w II edycji konkursu na dodatki czasowe w ramach projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Nabór zostanie zakończony 10.05.2022 r.

28 kwietnia na platformie Teams odbyło się spotkanie  przedstawicieli Komitetu Sterującego IDUB dr hab., prof. UWr. Doroty Nowak i prof. dr hab. Jarosława Byrki z zainteresowanymi dodatkami motywacyjnymi czasowymi pracownikami naukowymi UWr. Publikujemy wszystkie pytania i odpowiedzi, które zostały zadane przez naukowców (na forum, na czacie wydarzenia oraz zebrane wcześniej spośród tych nadesłanych drogą mailową).

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE NA FINANSOWANIE APARATURY NAUKOWO – BADAWCZEJ ZAKOŃCZONY !

04.04.2022 r.

W III edycji konkursu na zakup aparatury z Funduszu Aparatury Badawczej złożonych zostało łącznie 10 wniosków. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 20 maja 2022 r. Więcej informacji na stronie konkursu.

III EDYCJA KONKURSU NA FINANSOWANIE APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ WŁAŚNIE RUSZYŁA !

02.03.2022 r.

Celem konkursu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych określonych w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 marca 2022 r. Więcej informacji na stronie konkursu.

JUŻ WKRÓTCE III EDYCJA KONKURSU NA FINANSOWANIE APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ !

25.02.2022 r

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami konkursu już teraz ! Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

INFORMACJA

23.02.2022 r.

Informujemy, że w Konkursie Finansowanie kosztów Otwartego Dostępu do końca II kw. 2022 r. finansowane są tylko opracowania naukowe przyjęte do publikacji:

a/ w czasopiśmie o punktacji 200 punktów według aktualnego w dniu rozpatrywania wniosku wykazu Ministra Edukacji i Nauki;

b/ jako monografia, jeśli z autorstwem/współautorstwem/redakcją wnioskodawcy związana jest punktacja na poziomie co najmniej 150 punktów zgodnie z aktualnym na dzień rozpatrywania wniosku wykazem MEiN.

Więcej informacji na stronie konkursu.

INFORMACJA

23.02.2022 r.

Informujemy, że w Konkursie Finansowanie kosztów publikacji, tłumaczeń, korekt językowych budżet na to działanie został wyczerpany w I kw. 2022r., zapraszamy do składania wniosków w II kw. 2022 r.

I EDYCJA KONKURSU NA WSPIERANIE WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTA!

17.12.2021

W konkursie zostało złożonych 80 wniosków, z czego 77 spełniło wymagania formalne. W konkursie otwartym 38 wnioskodawców otrzymało ocenę nie mniejszą niż 60 punktów, co jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w programie. Analogicznie w konkursie dla Młodych badaczy 39 wnioskodawców otrzyma finansowanie na realizację projektu. Listy z laureatami konkursu znajduje się na stronie konkursu.

II EDYCJA KONKURSU NA GRANTY WEWNĘTRZNE ZOSTAŁA ROZSTRZYGNIĘTA !

15.12.2021 r.

Znamy wyniki II edycji Konkursu na granty wewnętrzne. Spośród 128 złożonych wniosków, Komisja Konkursowa zakwalifikowała do finansowania 45 wniosków. Więcej informacji oraz pełna lista laureatów znajduje się na stronie konkursu.

ZNAMY WYNIKI II EDYCJI KONKURSU NA PROMOCJĘ ANGLOJĘZYCZNEJ OFERTY EDUKACYJNEJ UWR !

6.12.2021 r.

W II edycji konkursu udział wzięło 7 wydziałów. Łącznie wydziały wnioskowały o przyznanie im kwoty w wysokości 323 600,00 zł. Wszystkie wnioski decyzją Rektora otrzymują środki z projektu IDUB na finansowanie działań promocyjnych, w tym pięć wydziałów otrzymuje pełną wnioskowaną kwotę, działania dwóch wydziałów zostaną sfinansowane częściowo. Więcej informacji na stronie konkursu.

I EDYCJA KONKURSU NA DODATKI MOTYWACYJNE JEDNORAZOWE ROZSTRZYGNIĘTA!

26.11.2021 r.

Rozstrzygnięta została I edycja konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” na dodatki motywacyjne jednorazowe, przewidującego wypłatę 150 jednorazowych dodatków w kwocie 7300 zł brutto. Listy laureatów znajdują się na stronie konkursu.

ZNAMY WYNIKI II EDYCJI MŁODEGO BADACZA!

24.11.2021 r.

II edycja konkursu na stypendia „Młody Badacz 2020-2025” została rozstrzygnięta. W oparciu o kryteria i punktację określoną w Regulaminie konkursu na Stypendia „Młody Badacz 2020-2025” na liście rankingowej stypendystów znalazło się 100 laureatów. Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie konkursu.

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE NA DODATKI MOTYWACYJNE JEDNORAZOWE ZAKOŃCZONY!

23.10.2021 r.

17 października br. zakończył się nabór aplikacji w I edycji Konkursu na dodatki motywacyjne jednorazowe w ramach  programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – I Konkurs „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich”. Złożono w sumie 186 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 28 listopada 2021 r. Więcej informacji na stronie konkursu.

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA STAŻE NAUKOWE – RUSZYŁ KONKURS !

22.10.2021 r.

20 października br. ruszyła I edycja Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych. Nabór wniosków aplikacyjnych potrwa do dnia 30 listopada 2021 r. Więcej informacji na stronie konkursu.

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE NA STYPENDIA „MŁODY BADACZ 2020-2025” ZAKOŃCZONY!

13.10.2021 r.

W II edycji konkursu na stypendia „Młody Badacz 2020-2025” wzięło udział 172 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Teraz przed nami etap prac specjalnie powołanego Zespołu ds. Grantów i Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025”, który wyłoni stypendystów tej edycji konkursu. Więcej informacji na stronie konkursu.

WSPIERAMY WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA STAŻE NAUKOWE DO WIODĄCYCH UCZELNI ŚWIATOWYCH!

08.10.2021 r.

Wkrótce ruszy konkurs Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Już dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, a w najbliższym czasie opublikujemy harmonogram.

KONKURS NA DODATKI MOTYWACYJNE JEDNORAZOWE SPOTKANIE NA PLATFORMIE MS TEAMS 11.10.2021 G. 12.00!

06.10.2021 r.

W dniu 11.10.2021 o godzinie 12.00 na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie w sprawie konkursu na dodatki motywacyjne jednorazowe w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W spotkaniu będą brali udział członkowie Komitetu Sterującego IDUB, którzy odpowiedzą na Państwa pytania. Zachęcamy do wcześniejszego zadawania pytań na czacie spotkania lub mailowo na adres: idub@uwr.edu.pl .

Zaproszenie na spotkanie zostało przesłane mailowo wszystkim pracownikom naukowym UWr. w dniu 29.09.2021. Alternatywny sposób dołączenia do spotkania poprzez link.

STYPENDIA „MŁODY BADACZ 2020-2025” – RUSZA II EDYCJA KONKURSU!

06.10.2021 r.

Granty wewnętrzne są ułatwieniem i wstępem dla badaczy UWr do uzyskania środków na badania z

6 października ruszyła II edycja konkursu na stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Konkurs przeznaczony jest  dla  studentów kierunków pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, którzy w roku zdania egzaminu maturalnego zostali przyjęci na pierwszy rok studiów jako: medaliści, laureaci i finaliści olimpiad oraz kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza internetowego. Więcej informacji na stronie konkursu.

NABÓR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W II EDYCJI KONKURSU NA GRANTY WEWNĘTRZNE ZAKOŃCZONY!

01.10.2021 r.

W II edycji Konkursu na granty wewnętrzne wpłynęło łącznie 128 wniosków.Teraz przed nami etap oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2021 r. Więcej informacji na stronie konkursu.

DODATKI MOTYWACYJNE JEDNORAZOWE – RUSZA KONKURS!

27.09.2021 r.

27 września ruszył konkurs na dodatki motywacyjne jednorazowe w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – I Konkurs „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich”. Zgłoszenia na dodatki motywacyjne jednorazowe składać mogą uprawnieni pracownicy wyłącznie za pomocą formularza internetowego. Więcej informacji na stronie konkursu.

NABÓR WNIOSKÓW NA GRANTY WEWNĘTRZNE IDUB.

24.09.2021 r.

Przypominamy o naborze wniosków na „Granty wewnętrzne” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wnioski są przyjmowane do 30 września. Niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie konkursu.

II EDYCJA KONKURSU „NIŻSZE PENSUM JAKO INSTRUMENT PROJAKOŚCIOWY” ZOSTAŁA ROZSTRZYGNIĘTA.

10.09.2021 r.

Zwycięzcom zostanie obniżony wymiar obowiązków dydaktycznych, czyli pensum. Dzięki temu zyskają więcej czasu i możliwości na realizowanie badań naukowych. Więcej informacji na stronie konkursu.

KONKURS NA DODATKI MOTYWACYJNE CZASOWE ROZSTRZYGNIĘTY !

30.07.2021 r.

Rozstrzygnięta została I edycja konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” na dodatki motywacyjne, przewidującego wypłatę 150 dodatków w kwocie 2600 brutto zł/miesiąc przez 12 miesięcy. Więcej informacji na stronie konkursu.

RUSZA II EDYCJA KONKURSU NA GRANTY WEWNĘTRZNE

21.07.2021 r.

Granty wewnętrzne są ułatwieniem i wstępem dla badaczy UWr do uzyskania środków na badania z grantów zewnętrznych, które będą realizowane na Uniwersytecie Wrocławskim. Więcej informacji na stronie konkursu.

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA UTWORZENIE INKUBATORÓW DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

09.07.2021 r.

Inkubatory Doskonałości Naukowej to jeden z elementów programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Właśnie rozstrzygnięto konkurs – dofinansowanie otrzyma osiem projektów. Więcej informacji na stronie konkursu.

DRUGI KONKURS NA FINANSOWANIE APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ ROZSTRZYGNIĘTY!

22.06.2021 r.

Do finansowania zakwalifikowano pięć wniosków, naukowcy otrzymają w sumie ponad 10 milionów złotych. Więcej informacji na stronie konkursu.

RUSZA KONKURS NA DODATKI MOTYWACYJNE CZASOWE

01.06.2021 r.

W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Uniwersytet Wrocławski wynagradza najlepszych naukowców. Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
wpisz e-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return