Dodatki motywacyjne jednorazowe – edycja I

chemia

Dodatki motywacyjne jednorazowe- edycja I

26.11.2021 r.

I EDYCJA KONKURSU NA DODATKI MOTYWACYJNE JEDNORAZOWE ROZSTRZYGNIĘTA!

Rozstrzygnięta została I edycja konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” na dodatki motywacyjne jednorazowe, przewidującego wypłatę 150 jednorazowych dodatków w kwocie 7300 zł brutto.

W konkursie zostało zgłoszonych łącznie 186 aplikacji, spośród których zostało wyłonionych 150 laureatów. Wszystkie wnioski konkursowe, w tym także dla młodych naukowców, oceniane były w oparciu o następujące kryteria:

  • poziom prowadzonych badań udokumentowany publikacjami naukowymi;
  • poziom skuteczności w zakresie pozyskiwania projektów badawczych;
  • rozwój naukowy.

Oceny dokonała Komisja Konkursowa, powołana przez JM Rektora, reprezentująca przedstawicieli wszystkich Wydziałów UWr. Na podstawie prac Komisji została stworzona lista rankingowa oceniająca wnioski zgodnie z zasadami zawartymi w § 8 Regulaminu konkursu. Na jej podstawie w pierwszym kolejności wyłoniono laureatów konkursu spośród wniosków złożonych przez młodych naukowców. W tym przypadku, po zastosowaniu przez Komisję zapisu § 7 punkt 2 Regulaminu konkursu, jako te o doskonałym poziomie naukowym, wybranych zostało 10 aplikacji. Pozostałych 140 dodatków motywacyjnych jednorazowych/nagród IDUB  zostało przyznanych w otwartej części konkursu, w której oceniani byli wszyscy pracownicy naukowi uczestniczący w konkursie. Lista laureatów została zaakceptowana jednogłośnie przez Komisję Konkursową.

Listy laureatów: 

  1. Laureaci konkursu na dodatki jednorazowe dla młodych naukowców
  2. Laureaci konkursu na dodatki jednorazowe w konkursie otwartym

Dodatkowo listy laureatów znajdują się w załącznikach na dole strony.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych informacji o liczbie przyznanych dodatków w podziale na wydziały:

WydziałZłożone WnioskiMłodzi NaukowcyLaureaci z WydziałówLaureaci Młodzi Naukowcy
Wydział Biotechnologii1811172
Wydział Chemii2213201
Wydział Filologiczny184131
Wydział Fizyki i Astronomii165121
Wydział Matematyki i Informatyki187112
Wydział Nauk Biologicznych2511191
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych196171
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska174141
Wydział Nauk Społecznych173140
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii164130

20.10.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE NA DODATKI MOTYWACYJNE JEDNORAZOWE ZAKOŃCZONY!

17 października zakończył się nabór aplikacji w I edycji Konkursu na dodatki motywacyjne jednorazowe w ramach  programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – I Konkurs „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich”.

Złożono w sumie 186 wniosków, z czego 111 aplikacji w panelu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a 75 w panelu nauk społecznych i nauk humanistycznych.

68 aplikacji złożyli młodzi naukowcy ze stopniem doktora (osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie nie więcej niż 7 pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia o konkursie). Komisja Konkursowa, w pierwszej kolejności przyzna młodym naukowcom nie więcej niż jeden dodatek jednorazowy w każdej dyscyplinie uprawianej na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym trybie dodatki przyznawane są młodym badaczom, których badania wyróżniają się doskonałym poziomem naukowym.

Łącznie Komisja, która na potrzeby tego konkursu poszerzona zostanie o przedstawicieli wszystkich Wydziałów UWr., zarekomenduje JM Rektorowi przyznanie 150 dodatków motywacyjnych jednorazowych w kwocie 7300 zł brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 28 listopada 2021 r.

Poniżej prezentujemy statystyki złożonych wniosków w podziale na Wydziały:

WYDZIAŁZŁOŻONE WNIOSKIMŁODZI NAUKOWCY
WBT1811
WCH2213
WF184
WFA165
WMI187
WNB2511
WNHP196
WNOZKŚ174
WNS173
WPAE164
 18668

27.09.2021 r.

RUSZA KONKURS NA DODATKI MOTYWACYJNE JEDNORAZOWE !

27 września ruszył konkurs na dodatki motywacyjne jednorazowe w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – I Konkurs „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich”.

Zgłoszenia na dodatki motywacyjne jednorazowe składać mogą uprawnieni pracownicy wyłącznie za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej Uczelnianego Systemu Konkursowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Nabór wniosków potrwa do 17 października 2021 r.

Odpowiedzi na pytania można uzyskać telefonicznie +48 697 011 841 w godzinach pracy biura Uczelni Badawczej (7.30-15.30).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 28 listopada 2021 r.

Zachęcamy do śledzenia strony Uczelni Badawczej oraz strony Uczelnianego Systemu Konkursowego.

Zapraszamy do udziału w konkursie i składania zgłoszeń!

Link do REGULACJI

Link do tekstu ujednoliconego Regulaminu „Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich”

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return