Granty wewnętrzne – Edycja I

chemia

Granty wewnętrzne – Edycja I

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza – realizacja zadania pt. Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr), I edycja konkursu.

Spośród 189 wniosków aplikacyjnych przesłanych na konkurs, komisja konkursowa przeanalizowała 183 wnioski. Ze względów formalnych (brak potwierdzenia zatrudnienia na czas realizacji grantu wewnętrznego lub niewłaściwie skonstruowany, niezgodny z regulaminem budżet) odrzucono 6 wniosków. W panelu A (nauki o życiu i ziemi) oceniono 46 wniosków, w panelu B (nauki ścisłe) 33 wnioski, a w panelu C (nauki humanistyczne i społeczne) 104 wnioski. Wnioski były oceniane pod względem merytorycznym przez recenzentów zewnętrznych (spoza Uniwersytetu Wrocławskiego). Komisja konkursowa opierała się tylko na punktacji recenzentów zewnętrznych i nie miała wpływu na ich ocenę. Maksymalna punktacja wniosku mogła wynieść 100 pkt (średnia z 2 recenzji ocenionych maksymalnie na 100 pkt każda) plus 10% ze średniej punktacji (o ile aplikujący wybrał przypisanie do Priorytetowych Obszarów Badawczych), czyli maksymalna punktacja końcowa wniosku mogła wynieść 110 pkt. W panelu A wnioski były kwalifikowane od co najmniej 107,25 pkt, w panelu B od co najmniej 94 pkt, a w panelu C od co najmniej 104,5 pkt. Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków ocenionych bardzo wysoko, do finansowania zakwalifikowano większą liczbę grantów (panel A – 13, panel B – 11, panel C – 25 wniosków), aniżeli zaplanowano to w regulaminie (panel A 10, panel B 10, panel C 20). Zapraszamy do składania wniosków w II edycji konkursu w 2021 roku.

przewodniczący komisji konkursowej,

prof. dr hab. Teresa Olczak

pełnomocnik rektora ds. programu IDUB

dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr

PanelImię i nazwisko aplikującegoTytuł projektu badawczegoWnioskowana kwota (PLN)
ADariusz RakusZależne od wieku zmiany aktywności fruktozo-1,6-bisfosfatzay: nowoodkrytego regulatora tworzenia śladów pamięciowych i czynnika chroniącego mitochondria przed stresem oksydacyjnym i pamięciowym40 000
ADonata WawrzyckaAnaliza roli a-arestyny Art10 w proteostazie białek błonowych odpowiedzi na stres arsenowy40 000
AAdrian SmolisFilogeneza, ewolucja i klasyfikacja megazróżnicowanej rodziny Neanuridae (Hexapoda: Collembola) na podstawie danych molekularnych i morfologicznych – badania wstępne37 377
ABeata Rozenblut-KościstyCzy cytologiczny mechanizm eliminacji genomu u hybrydogenetycznych mieszańców jest konserwatywny ewolucyjnie w różnych systemach genetycznych rodzaju Pelophylax (Amphibia, Anura) ?40 000
AAdrian MarciszakRewolucja środkowego plejstocenu – jak kształtowała się współczesna teriofauna Eurazji40 000
AAgnieszka GizakRola FBPazy 2 w regulacji dynamiki mitochondrialnej w kontekście procesów nowotworzenia39 200
AKatarzyna SokołowskaCharakterystyka obszarów mikrodomen błonowych w żywych komórkach drewna wtórnego u wybranych gatunków drzew liściastych40 000
AMagdalena ChmielewskaNiestabilność genomowa w komórkach linii płciowej hybrydogenetycznej żaby wodnej Pelophylax esculentus40 000
ADominika Lewicka-SzczebakAzot w ekosystemach rolniczych: śledzenie przemian nawozów do gazów (N2O) i N2) z zastosowaniem metod izotopowych40 000
ABożena Futoma-KołochStrategia unikania odpowiedzi immunologicznej zależnej od działania białek dopełniacza surowicy krwi przez bakterie Salmonella serotypu O48 posiadające sjalowane lipopolisacharydy38 800
AAnna KędzioraBadanie transkryptomu bakterii w zakresie oporności na nanocząstki srebra40 000
APaweł RaczyńskiFauna graptolitowa syluru w Sudetach37 000
AAgnieszka Perec-MatysiakCzy konie rekreacyjne mogą stanowić źródło mikropasożytów jelitowych o potencjale zoonotycznym ?35 100
BKrzysztof GraczykGłębokie sieci neuronowe w fizyce31 800
BArkadiusz BerlickiEwolucja czasowa drobnoskalowych zjawisk energetycznych obserwowanych w atmosferze Słońca34 250
BEwa NiemczuraAnaliza obserwacji spektroskopowych gwiazd chemicznie osobliwych HgMn i AmFm z wykorzystaniem innowacyjnych metod uczenia maszynowego36 000
BMichał BiałekOgraniczone przestrzenie klatek molekularnych jako narzędzie do tworzenia układów dynamicznych40 000
BMagdalena RokWieloosiowe ferroelektryki na bazie polimerów koordynacyjnych. Nowe wyzwania i perspektywy20 000
BGrażyna AntczakKandydat na warstwę akceptorową dla złącza wertykalnego akceptorowo-donorowego40 000
BDagmara KuleszaPierwszy w historii, termoluminescencyjny termometr z podwójnym trybem pracy40 000
BKrzysztof RadziszewskiBadanie reakcji promienistej chromosfery podczas fazy impulsowej rozbłysków słonecznych40 000
BAlina BieńkoW kierunku „lepszych” magnesów molekularnych. Korelacja struktury i anizotropii magnetycznej40 000
BWojciech KamińskiFunkcjonalne układy molekularne38 500
BRafał IdczakPoszukiwanie nowych nadprzewodników w stopach o wysokiej entropii (HEA) zawierających atomy lekkich lantanowców31 000
CRoman OpiłowskiSzyldy miejskie jako medioteksty. Formy, treści i wzorce kreatywności w ujęciu porównawczym40 000
CRafał BiskupGustaw Freytag (1816-1895) w pamięci kolektywnej Republiki Federalnej Niemiec po 1945 r. Pomiędzy polityzacją a socjologią literatury12 600
CKrzysztof HuszczaMiędzy Wrocławiem a Wiedniem: związki kulturalne Śląska i Austrii od czasów baroku do współczesności38 000
CKrzysztof ŻarskiZygmunt Łempicki pomiędzy polską i niemiecką germanistyką lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku40 000
CMarta Kłopocka-JasińskaWykonywanie orzeczeń sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich27 600
CDagmara ŁaciakKoło garncarskie przed Celtami ? Problematyka formowania naczyń we wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich15 000
CTomasz WysłobockiSztuki sceniczne w czasach Rewolucji Francuskiej – między naturą a polityką30 000
CMirosław DymarskiPaństwa narodowe na Bałkanach 1804-1923. Nieczas – Walka – Ludzie18 084
CSylwia Wójtowicz-MarszałObraz reżimu sowieckiego w ukraińskiej literaturze pamięci na przykładzie książki Mileny Rudnyckiej: „Ukraina Zachodnia pod okupacją bolszewicką”34 500
CJustyna ZiarkowskaPrzekład, opracowanie naukowe i wydanie barokowego poematu „Soledades” hiszpańskiego autora Luisa de Góngory6 000
CAgata Rębkowska-KieselerRola negacji w konstrukcji znaczeń. Na przykładzie nazwy własnej la Russie (Rosja) we francuskim dyskursie prasowym15 000
CJoanna OrskaPoeci-tłumacze. Przekład artystyczny w kontekście twórczości własnej autorów11 500
CRegina SolovaStrategie kształtowania wizerunku kraju we francuskich i czeskich przekładach miesięcznika „Polska” w latach 1960-196218 500
CJacek JędrysiakMiasto – garnizon – twierdza: wojsko i społeczeństwo w miastach Dolnego Śląska w latach 1815-191427 600
CBartłomiej ŁódzkiKultura udostępniania wiadomości telewizyjnych. Media globalne i globalna publiczność39 170
CAnna ŻurekRozwijanie wielojęzyczności i wielokulturowości u dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach podstawowych. Perspektywa nauczycieli35 000
CJózef SzykulskiAdaptacja środowiskowa i rozwój społeczności prekolumbijskich dorzecza Atico-Peru. Zagadnienie interakcji kulturowej pomiędzy obszarami ościennymi40 000
CKalina Mróz-JabłeckaŚwiaty codzienności śląskiej elity XVII/XVIII wieku w literackich tekstach źródłowych6 691
CJulianna RedlichKolonializm z perspektywy Śląska – Śląsk z perspektywy kolonialnej (1871-1914)39 319
CTomasz Jabłecki‘Galantes Schlesien’ – Poezja wykwintna nieznanych / zapomnianych / anonimowych autorów śląskich przełomu wieków XVII i XVIII21 361,29
CEdward BiałekPiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w kulturze literackiej Śląska w XX i XXI wieku40 000
CRafał WłodarczykUtopia i edukacja. Studia z filozofii edukacji i pedagogiki azylu/ Utopia and Education. Studies in Philosophy of Education and Pedagogy of Asylum15 800
CIlona Gwóźdź-Szewczenko„Z życia owadów” – socjobiologiczne koncepcje lat 70. I 80. XX wieku w pryzmacie prozy tzw. północnoczeskiej szkoły literackiej20 000
CJoanna WardzałaWykluczenie finansowe osób młodych w perspektywie konsumpcji kompensacyjnej w okresie pandemii COVID-1939 825
CPiotr KwiatkowskiKapitał psychologiczny, kulturowy i społeczny w kontekście pozytywnej adaptacji – konstrukcja i walidacja baterii standaryzowanych narzędzi pomiaru40 000

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return