Konkurs na finansowanie aparatury naukowo-badawczej – II edycja

szermierz

DRUGI KONKURS NA FINANSOWANIE APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ ROZSTRZYGNIĘTY!

Rozstrzygnięty został 2. konkurs na finansowanie aparatury naukowo-badawczej  z Funduszu Aparatury Badawczej w ramach programu IDUB.

Do finansowania w roku 2021 Zespół ds. powstania FAB zakwalifikował 5 wniosków na łączną kwotę  10 374 131,00 zł:

Akronim Nazwa aparatury 
MSProteoSuperrozdzielczy spektrometr mas do badań proteomicznych oraz charakterystyki biofizycznej i strukturalnej białek (Wydział Biotechnologii)
ChOMIKChmura Obliczeń Matematyczno-Informatycznych (Wydział Matematyki i Informatyki)
TEM3DTransmisyjny mikroskop elektronowy z opcją tomografii i analizy 3D (Wydział Nauk Biologicznych)
MALDIMSWysokorozdzielczy spektrometr mas MALDI-TOF (Wydział Chemii)
MICROGEOMikroskop optyczny (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska)

Do pobrania wykaz złożonych wniosków wraz z punktacją.

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY!

Informujemy, że w II konkursie na zakup aparatury z Funduszu Aparatury Badawczej złożonych zostało łącznie 10 wniosków:

  • Wydział Matematyki i Informatyki –1 wniosek,
  • Wydział Biotechnologii – 1 wniosek,
  • Wydział Nauk Biologicznych – 2 wnioski,
  • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska – 2 wnioski,
  • Wydział Chemii –  4 wnioski.

Prace Komisji Konkursowej zakończą się w terminie do 18.06.2021 r.


KONKURS NA ZAKUP APARATURY NAUKOWO BADAWCZEJ – AKTUALIZACJA

Uwaga! Zgodnie z komunikatem rektora nr 54/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. ulega zmianie termin oraz adres e-mail, na który należy przesyłać wnioski w II Edycji Konkursu na przyznanie środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej.

Wnioski należy składać do dnia 4 maja 2021 r., do godziny 18.00 na adres e-mail: e2cfd0fb.uniwroc.onmicrosoft.com@emea.teams.ms

Osoby, które przesłały wnioski w Konkursie na adres e-mail wskazany w komunikacie Nr 41/2021 proszone są o przesłanie ich ponownie na wyżej podany adres.

W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt z Biurem Projektu „IDUB”  tel. +48 71 375 28 66, e-mail: idub@uwr.edu.pl.  

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 18 czerwca 2021 r.


RUSZYŁ 2. KONKURS NA ZAKUP APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Uczelnia Badawcza ma pieniądze dla naszych naukowców na zakup aparatury. Rusza tegoroczna odsłona konkursu z Funduszu Aparatury Badawczej. W poprzednim rozdaniu został zakupiony miedzy innymi mikroskop dla Wydziału Biotechnologii – Mikroskop – bagatela za 6,5 miliona złotych, jakiego nie ma nigdzie indziej w Polsce, a na całym świecie podobnych jest zaledwie 160. Co kupimy tym razem? To zależy wyłącznie od pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego! 

Celem konkursu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych określonych w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Na co można otrzymać pieniądze?

  1. zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej o całkowitej wartości przekraczającej 500 000 zł;
  2. najem, dzierżawa lub leasing aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej o całkowitej wartości przekraczającej 150 000 zł;
  3. zatrudnienie pracownika do obsługi zakupionej aparatury w czasie trwania projektu IDUB. Maksymalne finansowanie wynagrodzenia ze środków FAB odpowiada aktualnie obowiązującemu minimalnemu wynagrodzeniu adiunkta. Jednostka może sfinansować wyższe wynagrodzenie za pomocą wkładu własnego;
  4. koszt obsługi serwisowej w czasie trwania projektu IDUB.

O pieniądze może się starać każdy pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego po poparciu wniosku przez dziekana wydziału lub kierownika jednostki pozawydziałowej, w których Wnioskodawca jest zatrudniony. Dziekan lub kierownik jednostki pozawydziałowej popierając wniosek przyjmuje odpowiedzialność za terminowe przygotowanie pomieszczenia stosownie do wymogów aparatury. Koszty adaptacji pomieszczenia pokrywa wydział.

Aparatura lub infrastruktura informatyczna będąca przedmiotem wniosku może składać się z więcej niż jednego urządzenia, jeżeli są one łącznie niezbędne do uzyskania zaplanowanej we wniosku funkcjonalności.

Finansowanie Funduszu Aparatury Badawczej może pokryć koszt przedsięwzięcia w całości lub w części. Jednostka Wnioskująca może zadeklarować wkład własny pochodzący z innych źródeł. Wszystkie szczegóły łącznie z wnioskiem i podstawą rozporządzenia można znaleźć tutaj.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return