Konkurs na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej!

chemia

KONKURS NA UTWORZENIE INKUBATORÓW DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ ROZSTRZYGNIĘTY!

09.07.2021 r.

Konkurs na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” został rozstrzygnięty.  Tutaj znajduje się informacja Komisji Konkursowej o przebiegu Konkursu.

Lista beneficjentów konkursu:

AkronimWnioskodawcaTytuł InkubatoraDziedzina nauki
BEINGHUMANprof. S. Craig Roberts„Being human: bridge-building between the humanities and ethology”Nauki Humanistyczne
DIGITJUSTdr Karolina Kremens„Digitalization of Criminal Justice”Nauki Społeczne
LONEprof. dr hab. Dariusz Galasiński„Stories of Loneliness”Nauki Społeczne
META-CENTRUMdr Bartosz Helfer„Meta-Research Centre of Scientific Excellence”Nauki Społeczne
NEFRIXprof. UWr, dr hab. Arkadiusz Berlicki„Non-Equilibrium Flare Radiation from Infrared to X-rays”Nauki ścisłe i przyrodnicze
SLAVICUSprof. dr hab. Bożena Rozwadowska„New computational and experimental methods in research on semantic micro-typology of Slavic and Baltic languages”Nauki Humanistyczne
SUMOFORKSdr Karol Kramarz„Decoding SUMO-interactions at replication stress sites: mechanisms and  consequences for genome maintenance SUMOForks”Nauki ścisłe i przyrodnicze
SuperFluiDSdr Pasi Huovinen„Super(dense) Fluid Dynamical Simulations – SuperFluiDS”Nauki ścisłe i przyrodnicze

ETAP II ZAKOŃCZONY!

05.07.2021 r.

Szanowni Państwo, uczestnicy Konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej,

w komunikacie z dn. 29.06. br. Komisja Konkursowa poinformowała o zakwalifikowaniu 15 wniosków do etapu III konkursu, zgodnie z postanowieniami ZARZĄDZENIA Nr 17/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Na etapie podejmowania tamtej decyzji na miejscu 16 znajdowały się ex æquo dwa wnioski.

Decyzją Komisji, zgodnie z Regulaminem, ze względu na duże rozbieżności ocen pierwszych dwóch recenzentów, powołano trzeciego recenzenta do każdego z tych wniosków. Jedna z tych dodatkowych recenzji wpłynęła w ostatnich dniach.

Obydwa wnioski również po trzech recenzjach mają tę samą liczbę punktów. Po dyskusji Komisja postanowiła, że do etapu III zaprosi autorów obydwu wniosków z pozycji 16 na liście rankingowej.

Do etapu III zostają dodatkowo zaproszone wnioski o akronimach:

 • LONE
 • SuperFluiDS.

29.06.2021r.

Pełna lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej (Zarządzenie 17/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 5 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”) jest następująca:

 • ANIMALSHOAH
 • BEINGHUMAN
 • DIGITJUST
 • HELLENS
 • Flat-Mat
 • KarZie
 • META-CENTRUM
 • MIGRAMEM
 • NEFRIX
 • PAWEŁKLINT
 • PO-LEARN
 • ROSIE
 • SABRE
 • SLAVICUS
 • SUMOFORKS

Komisja Konkursowa rozpoczęła rozmowy w ramach III etapu. Stanowią one ostatni element oceny merytorycznej zgodnie z postanowieniami regulaminu (§4 ust. 6 pkt. 3). Wszyscy autorzy powyżej wskazanych 15 projektów zostali powiadomieni o zakwalifikowaniu do ostatniego etapu. Po jego zakończeniu zostanie utworzona lista rankingowa i przekazana Jego Magnificencji Rektorowi UWr, który wskaże beneficjentów konkursu (§5 ust. 2). Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej w zakładce „Uczelnia Badawcza”.


21.06.2021r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącego przebiegu konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej Komisja Konkursowa powołana do oceny wniosków informuje, że II etap konkursu zostanie zamknięty w czwartek, 24.06.2021.

Ponieważ reguły konkursu pozwoliły, na podstawie zewnętrznych recenzji, w sposób jednoznaczny wyłonić najwyżej punktowane wnioski, Komisja postanowiła, że może zaprosić do etapu III tę grupę aplikujących jeszcze przed formalnym zamknięciem etapu II. To ważne z powodu zbliżającego się okresu wakacyjnego. Kolejnych wnioskujących Komisja zaprosi po zamknięciu II etapu.

Informujemy, że kolejność prezentacji wniosków w III etapie konkursu nie ma wpływu na ostateczny wynik.

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 17/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 5 lutego 2021 r., § 4 pkt 8, przewidziane jest utworzenie co najmniej jednego Inkubatora w każdej z trzech dziedzin nauki tj. naukach ścisłych i przyrodniczych, naukach humanistycznych oraz naukach społecznych.

Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani o swoim statusie.


23.04.2021 r.

ETAP I ZAKOŃCZONY!

Po dokonaniu oceny formalnej do II etapu konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej (recenzje zewnętrzne) zostały skierowane wszystkie złożone wnioski (35).

Recenzentami są naukowcy z Polski oraz z zagranicy, specjaliści w obszarach nauki, których dotyczą aplikacje.

III etap konkursu (prezentacja ustna), w przypadku udziału w niej recenzenta z zagranicy, odbywać się będzie w języku angielskim. Ze względu na czas oczekiwania na recenzje termin III etapu ulegnie zmianie. Informacja o nowym  terminie zostanie przekazana Wnioskodawcom elektronicznie oraz umieszczona na stronie internetowej.


KONKURS NA UTWORZENIE INKUBATORÓW DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ!

Na Uniwersytecie Wrocławskim 8 lutego ruszył konkurs na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Aktualizacja: jeśli poniżej nie znajdziecie odpowiedzi na dręczące Was pytania – w tym miejscu Biuro  Projektu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza pozbierało wszystkie najważniejsze zapytania tworząc prosty przewodnik w formacie Q&A.: https://old.uni.wroc.pl/inkubatory-doskonalosci-naukowej-najwazniejsze-qa/

O KONKURSIE

W wyniku konkursu utworzonych zostanie 8 Inkubatorów Doskonałości Naukowej – zespołów badawczych, których celem będzie:

1) wymierne zwiększenie osiągnięć naukowych w obszarach badawczych, które w skali Uniwersytetu Wrocławskiego mają mniejszą rozpoznawalność międzynarodową;

2) kreowanie nowych zespołów badawczych;

3) podejmowanie nowych badań lub nadanie nowej jakości istniejącym kierunkom badań;

4) stymulowanie działalności naukowej w ramach powiązanych dyscyplin oraz osiągnięcie określonych wskaźników publikacyjnych i sukcesów w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Konkurs przeznaczony jest dla osób/zespołów badawczych będących pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również osób/zespołów badawczych spoza Uniwersytetu, mających realną wizję osiągnięcia wysokiego poziomu prowadzonych badań, w tym umiędzynarodowienia ich wyników w trakcie trwania zadania oraz kreślących perspektywy badawcze dla Uniwersytetu Wrocławskiego po jego zakończeniu i legitymujących się bardzo dobrym dorobkiem naukowym, w szczególności międzynarodowym.

W Inkubatorach Doskonałości Naukowej będą zatrudniane osoby, które posiadają stopień doktora uzyskany w okresie nie dłuższym niż 7 lat.

Do okresu, o którym mowa nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku  z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek w języku angielskim (szczegóły i wniosek w dokumentach poniżej). Wniosek wraz ze skanem strony zawierającym podpis wnioskodawcy należy przesłać na adres idub@uwr.edu.pl, tytuł wiadomości: „IDN 2020/ AKRONIM”. Planowane są trzy etapy oceny – w tym prezentacja ustna.

Termin składania wniosków o uruchomienie Inkubatora Doskonałości Naukowej to 45 dni od dnia ogłoszenia naboru, czyli od 8 lutego 2021 r. do 24 marca 2021 r.

Przewidziane jest utworzenie co najmniej jednego Inkubatora Doskonałości Naukowej w każdej z trzech dziedzin nauki tradycyjnie uprawianych w uniwersytetach: naukach ścisłych i przyrodniczych, naukach humanistycznych oraz naukach społecznych.

Zwycięzców konkursu wskazuje rektor, nie później niż 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, kierując się listą rankingową, którą tworzy Komisja Konkursowa.

Inkubatory Doskonałości Naukowej wyłonione w wyniku konkursu będą działały w latach 2021–2025 i na ten okres otrzymają finansowanie.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return