UWr

Administracja

Wdrożenie nowego systemu zarządzania uczelnią

 • Określenie co jest kluczowe dla realizacji strategicznych celów UWr; powiązanie celów z odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie właścicielami (prorektorzy i kierownicy komórek administracji centralnej).
 • Wdrażanie zarządzania procesowego wymusi określenie procedur, według których realizowane będą projekty na UWr; spowoduje to stworzenie funduszy określonych w wieloletnim planie finansowym m.in. na infrastrukturę badawczą; dzięki temu zapisy w strategii UWr zostaną powiązane z działaniami o określonym finansowaniu.
 • Wszelkie zmiany zarządcze będą musiały zawierać ocenę skutków ich wdrożenia przygotowaną przez te komórki; po wdrożeniu nastąpi weryfikacja funkcjonalności struktury administracyjnej i zarządczej w celu zmniejszenia obciążenia wykładowców obowiązkami administracyjnymi i racjonalizacji obciążeń poszczególnych działów administracji UWr.

Elastyczne zarządzanie kadrą kierowniczą UWr

 • Zdefiniowanie korpusu kadry zarządczej UWr z podziałem na stanowiska kadencyjne (prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektorzy, wicedyrektorzy) i niekadencyjne; opisanie ich obowiązków przez komórkę ds. analizy procesów zarządczych, w porozumieniu z komórką ds. analizy kadr w odniesieniu do mapy procesów zarządczych, z określeniem kompetencji w ramach modelu kompetencyjnego dla UWr.
 • Co cztery lata weryfikacja zakresu obowiązków kadry zarządczej w oparciu o udział w ZP UWr i wyniki oceny okresowej.
 • Obowiązkowy udział kadencyjnych członków kadry zarządczej UWr w szkoleniach z zakresu uwarunkowań prawnych.
 • Wprowadzenie dorocznej oceny kadry zarządczej uniwersytetu.

Aktywne zarządzanie zasobami ludzkimi administracji uczelnianej

 • Wraz z powołaniem dyrektora generalnego UWr jego biuro przejmuje odpowiedzialność w odniesieniu do całej uczelni za stałe definiowanie i monitorowanie we współpracy z komórką analiz procesów zarządczych słabych przestrzeni administracji, punktów krytycznych wymagających wsparcia lub podtrzymania jakości obsługi procesów.
 • Biuro Dyrektora Generalnego wskazuje potrzeby zmian w strukturze administracji.
 • W Dziale Spraw Pracowniczych powstaje komórka ds. analiz, szkoleń i obsługi działań HR; nowy zespół określa możliwość wykorzystania własnego zasobu kadrowego do realizacji zaleceń wynikających z dążenia do optymalizacji procesów zarządczych.
 • Plan likwidacji luk lub słabych przestrzeni administracji obejmuje doszkalanie kadry lub przenoszenie kadry między jednostkami.
 • Podstawą działania nowego systemu zarządzania kadrą jest wdrożenie modelu kompetencyjnego. Zgodnie z nim do każdego stanowiska jest przypisany zestaw najważniejszych cech jakimi zachowaniami powinien charakteryzować się pracownik, aby osiągać najlepsze, na danym stanowisku, z punktu widzenia celów strategicznych uczelni efekty pracy.

Opracowanie zasad ewaluacji pracy pracowników administracji i ścieżki kariery

 • Wprowadzenie dorocznej oceny pracy pracowników administracji, bazującej na wydajności działań w kontekście realizacji celów strategicznych UWr.
 • Powołanie do komisji oceniającej pracę pracowników poszczególnych szczebli zarówno przedstawicieli kadry zarządczej, pracowników administracji jak i reprezentantów klientów danego szczebla administracji.
 • Powierzenie firmie konsultingowej opracowania obiektywnej procedury ewaluacji pracowników administracji.
 • Powiązanie w Regulaminie wynagrodzeń i Regulaminie pracy ścieżki kariery oraz wzrostu wynagrodzeń z wynikami ewaluacji pracy pracowników administracji oraz ich innowacyjności w zakresie zgłaszania wniosków na rzecz optymalizacji procesów zarządczych w kontekście strategicznych celów UWr.

Rozbudowa elektronicznego obiegu dokumentacji wraz z optymalizacją obiegu dokumentacji

 • Na bazie dotychczasowych prac nad informatyzacją uczelni nastąpi pełne rozszerzenie zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Większość czynności administracyjnych wymagających obiegu dokumentacji będzie realizowana w oparciu o elektroniczny obieg dokumentacji, o ile obowiązujące prawo nie wymaga obiegu papierowego (dokumentacja finansowa).
 • Jego rozbudowa będzie powiązana z wdrożeniem nowego schematu obiegu dokumentacji, odzwierciedlającego mapę procesów zarządczych, w celu skrócenia obiegu dokumentacji do maksymalnie dwóch poziomów (instytut – wydział; wydział – administracja centralna; instytut – administracja centralna).
 • Stworzenie jako elementu mapy procesów zarządczych jednolitego regulaminu obiegu dokumentacji (włączającego instrukcję kancelaryjną) i podporządkowanie obiegu dokumentacji procesowemu zarządzaniu.
 • Elementem elektronicznego obiegu dokumentacji powiązanego z ZP będzie dopracowanie systemu opierającego się na m.in. ustandaryzowanych wzorcach dokumentów w uczelni.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return