dwuedziestolatka

Co zmieni się w nauczaniu studentów

Działania na rzecz poprawy dydaktyki

 • Udoskonalony zostanie system weryfikowalnej oceny jakości pracy nauczycieli akademickich.
 • O 250.000 PLN rocznie zwiększone zostaną środki na nagrody związane z dydaktyką. Politykę wynagradzania, w tym premiowania, silniej powiąże się z oceną jakości pracy nauczycieli akademickich opartą o opinie studentów i opiekę naukową nad studentami publikującymi w czasopismach z list SCOPUS, WoS i CORE lub w wydawnictwach z listy II wydawnictw MNISW.
 • Osoby zdobywające nagrody za pracę nauczycieli akademickich będą kierowane na zaawansowane kursy z zakresu tutoringu. Zakładamy, że stanowią oni grupę najbardziej utalentowanych pracowników dydaktycznych, którzy zdolni są osiągnąć bardzo wysoki poziom kształcenia. Planuje się na ten cel przeznaczyć łącznie 250.000 PLN w ciągu całego czasu trwania projektu.
 • Zmniejszona zostanie liczebność grup zajęciowych: na kierunkach eksperymentalnych powiązanych z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi 6-8 osób, ze współczynnikiem dostępności w dyscyplinach eksperymentalnych powiązanych z POB na poziomie nie więcej niż 8 studentów na jednego prowadzącego zajęcia. Zmniejszona zostanie liczebność grup dla kierunków mieszczących się w ustalonej dla nich ścieżce dojścia do wskaźnika 1:10 w skali uczelni. Dla kierunków poza ścieżką utrzymane zostaną większe grupy.

Promocja oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych

 • Przygotowana zostanie kompleksowa strategia promocji oferty edukacyjnej uczelni, uwzględniająca jej systemową obecność w ofertach firm rekrutujących studentów zagranicznych.
 • Zwiększone zostanie finansowanie przeznaczone na promocję oferty edukacyjnej.
 • Rozszerzone zostanie wsparcie dla zagranicznych studentów, ale także wykładowców przyjeżdżających na UWr w ramach realizacji grantów wewnętrznych.

Granty i stypendia studenckie

 • Uruchomiony zostanie system grantów wspierających uczestnictwo studentów w renomowanych międzynarodowych konferencjach naukowych jako czynnych uczestników w międzynarodowych konkursach związanych z kierunkiem kształcenia oraz na organizację szkół letnich we współpracy z renomowanymi zagranicznymi ośrodkami. Przewiduje się finansowanie tego działania na poziomie 1 000 000 PLN rocznie.
 • Wprowadzi się też stypendia dla studentów I roku – finalistów lub laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych oraz kandydatów z najwyższym wynikiem rekrutacyjnym (górne 2%).

Ambitne studia jednostopniowe

 • Na kierunkach prowadzących obecnie jedynie studia w trybie dwustopniowym przeprowadzona zostanie analiza zasadności stworzenia wariantów studiów jednostopniowych, opartych na programach opracowanych dla ambitnych studentów, ukierunkowanych na pracę badawczą.
 • Celem będzie taka reorganizacja procesu kształcenia, aby po ukończeniu studiów absolwent był zdolny do podjęcia studiów na poziomie doktorskim lub do pracy w firmach wysokich technologii na stanowiskach wymagających elitarnych kwalifikacji.
 • Znaczący odsetek prac magisterskich na takich studiach powinny stanowić prace związane z publikacją naukową.
 • Osoby podejmujące studia pięcioletnie będą mogły w ciągu ich pierwszych dwóch lat przenieść się na – prowadzone równolegle – studia 3-letnie.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return