Being Human

zdjęcie otwartej książki trzymanej na kolanach

INKUBATOR DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ – BEING HUMAN

KIEROWNIK INKUBATORA: PROF. S. CRAIG ROBERTS

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Być człowiekiem – przerzucanie mostu między naukami humanistycznymi a etologią
Being human: bridge-building between the humanities and ethology

Inkubator jest projektem naukowym na pograniczu etologii człowieka, psychologii i nauk humanistycznych. Celem projektu jest – po pierwsze – próba odpowiedzi na kluczowe pytania humanistyki dotyczące sztuki, moralności i relacji międzyludzkich za pomocą empirycznych narzędzi oferowanych przez etologię, psychologię i dziedziny pokrewne. Po drugie zaś wsparcie warsztatowe młodych badaczy z zakresu szeroko pojętej humanistyki, którzy chcieliby takie narzędzia stosować w swoich badaniach.

Wiele z kluczowych pytań w naukach humanistycznych dotyczy natury ludzkiego zachowania. Jak decydujemy, co jest dobre, a co złe? Dlaczego chcemy być kreatywni, tworzymy dzieła plastyczne, odtwarzamy role teatralne czy opowiadamy historie? Dlaczego i jak tworzymy relacje międzyludzkie? Odpowiadając na te pytania, humanistyka rzadko korzystała z metod oferowanych przez dziedziny, których głównym celem jest pomiar zachowania człowieka (etologia, psychologia), zaś te ostatnie rzadko uwzględniały pytania zadawane przez humanistykę.. Tendencja ta jest niekorzystna zarówno dla tych dziedzin, jak i dla rozumienia zachowania człowieka w ogóle.  Stąd też nasze założenie, by odpowiadać na pytania humanistyki metodami empirycznymi – korelacyjnymi i eksperymentalnymi. Realizując to założenie, chcemy prowadzić badania na całym świecie. Pozwoli to uniknąć innej niekorzystnej tendencji  w badaniach nad ludzkim zachowaniem, polegającej nas skupianiu się na tzw. „DZIWNYCH” (WEIRD)  społeczeństwach, gdzie „WEIRD” oznacza Western (zachodnie), Educated (wykształcone), Industrialized (zindustrializowane), Rich (bogate), i Democratic (demokratyczne). Społeczeństwa takie stanowią zaledwie 17% światowej populacji, a zatem nie są reprezentatywne dla ludzkości jako takiej. Nie będziemy skupiać się na „dziwnych” społeczeństwach, choć i je będziemy uwzględniać. Nasze badania będą prowadzone na wielkich próbach międzykulturowych, w tym wśród społeczności tradycyjnych z rejonów Afryki, Papui, Amazonii, Pacyfiku czy Syberii. Obecnie zespół Inkubatora przygotowuje się do przeprowadzenia dwóch międzykulturowych badań. Pierwsze z nich będzie prowadzone na próbie pochodzącej z ponad 50 krajów z całego świata. Drugie badanie będzie przeprowadzone w dwóch małych społecznościach nieuprzemysłowionych w Zachodniej Papui i Pakistanie. Członkowie Inkubatora aplikują również o granty na kolejne badania naukowe. Pierwszym sukcesem jest grant “Kreatywna Polska” który został przyznany naszemu zespołowi w ramach konkursu “Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Edukacji I Nauki. W ramach grantu będziemy rozwijać kreatywność uczniów szkół podstawowych z całej Polski, a także prowadzić badania naukowe na temat kreatywności.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return