doświadczenie fizyczne

Granty wewnętrzne

Przygotowanie aplikacji o grant w konkursach ogólnopolskich czy międzynarodowych bywa niemal tak pracochłonne, jak sama realizacja grantu. Wymaga to czasu i wstępnych badań, na podstawie których zapadają decyzje, czy badaczowi zostanie grant przyznany. Chcemy to ułatwić poprzez system „grantów wewnętrznych”.

Granty wewnętrzne, adresowane do pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie badań wstępnych po to, żeby móc złożyć aplikację, umożliwiającą uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych. Są zatem ułatwieniem i wstępem dla badaczy do uzyskania środków na badania z grantów zewnętrznych, które mają być realizowane na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ile grantów, ile pieniędzy?

 • W każdej edycji naboru wniosków może zostać sfinansowanych 40 grantów.
 • Maksymalna kwota finansowana przyznawana w ramach jednego grantu wynosi 40 000 zł.
 • Okres realizacji grantu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, a w ostatnim roku realizacji programu IDUB 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy na realizację grantu.

Dla kogo?

 1. O grant mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego:
  • których zatrudnienie w UWr nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji grantu lub w trakcie jego realizacji,
  • którzy w momencie składania wniosku nie kierują grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
  • którzy do dnia składania wniosku nie uzyskali promesy finansowania grantu ze źródeł zewnętrznych,
  • którzy nie kierowali grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych w okresie 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia II Edycji i kolejnych edycji konkursu.
 2. Beneficjentem grantu wewnętrznego można być tylko jeden raz w okresie działania programu IDUB w latach 2020-2026.

Jak aplikować o grant?

 1. Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć za pomocą strony konkursowej Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie umieszczonym w dziale trwające konkursy.
 2. Wniosek należy złożyć w języku polskim oraz angielskim.
 3. Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek.

Kto i w jaki sposób ocenia wnioski?

 1. Wnioski oceniają grupy ekspertów w ramach czterech paneli tematycznych: Panel A: panel nauk o życiu i Ziemi; Panel B: panel nauk ścisłych; Panel C: panel nauk humanistycznych; Panel D: panel nauk społecznych.
 2. Ocena formalna wniosku jest przeprowadzana według zasady „spełnia/nie spełnia”, następnie wnioski zakwalifikowane do konkursu oceniane są pod względem merytorycznym przez recenzentów, którzy nie są pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego i spełniają wymóg braku konfliktu interesu.
 3. Ostateczna ocena merytoryczna wniosku jest określana jako wartość średnia z ocen dwóch recenzentów, podanych w skali od 0 do 100 punktów.

Realizacja grantu

 1. Pieniądze na realizację grantu uruchamiane są po podpisaniu umowy.
 2. Aby rozliczyć grant, należy:
  • złożyć aplikację grantową umożliwiającą uzyskanie grantu zewnętrznego, wskazanego przez Wnioskodawcę we Wniosku;
  • przekazać Zespołowi raporty z realizacji grantu.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return