studentka czytająca książkę

KONKURS WZMOCNIENIE WSPARCIA PUBLIKACYJNEGO NA ŚWIATOWYM POZIOMIE W WOLNYM DOSTĘPIE

NA CO I DLA KOGO FINANSOWANIE?

 1. Finansowanie przysługuje pracownikom UWr i doktorantom UWr, których publikacje afiliowane są na Uniwersytecie Wrocławskim.
 2. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty licencyjnej związanej z publikacją artykułu naukowego lub monografii na zasadach otwartego dostępu (Open Access).
 3. W pierwszej kolejności finansowanie przeznaczone będzie na pokrycie kosztów otwartego dostępu do artykułów publikowanych w czasopismach o punktacji 200 według listy MNiSW oraz do monografii wydanych przez jedno z wydawnictw II poziomu tego wykazu.
 4. W następnej kolejności finansowanie uzyskają artykuły publikowane w czasopismach za 140 pkt, zwłaszcza zawierające się w jednym z Priorytetowych Obszarów Badawczych, oraz artykuły publikowane w czasopismach za 100 pkt.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

 1. Wnioski znajdują się na stronie badawczy.uwr.edu.pl i należy je złożyć elektronicznie.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uzyskania finansowania i kwotę (wystarczy e-mail).
 3. Wniosek powinien zawierać informację, czy wyniki badań, których dotyczy, zawierają się w jednym z Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz krótkie wyjaśnienie, wskazujące na przynależność do danego obszaru.
 4. Wniosek niekompletny nie zostanie rozpatrzony.
 5. Wniosek, który nie uzyskał w danym kwartale finansowania z powodu wyczerpania środków, po ponownym złożeniu uzyskuje pierwszeństwo.

OCENA I OBSŁUGA WNIOSKÓW

 1. Wnioski rozpatruje prorektor ds. badań naukowych na podstawie informacji przygotowanych przez Dział Badań Naukowych.
 2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.
 3. Lista osób, które uzyskały finansowanie wraz z kwotą finansowania ze środków projektu jest jawna i publikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. UWAGA! Finansowanie uzyskać mogą tylko wnioskodawcy, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich danych osobowych.
 4. W przypadku uzyskania finansowania, pieniądze przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy czasopisma, korektora lub tłumacza, po przedstawieniu rachunku lub faktury.
 5. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami wydawania środków na Uniwersytecie Wrocławskim.
 6. Wymiana informacji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej. UWAGA! Każde opracowanie naukowe uzyskujące finansowanie ze środków programu powinno zawierać adnotację następującej treści: „Publikacja częściowo finansowana ze środków programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza lub jej odpowiednik w języku publikacji.
 7. W przypadku uzyskania finansowania: opłat licencyjnych z tytułu publikacji opracowań naukowych na zasadach otwartego dostępu, kosztów publikacji artykułów naukowych w czasopismach warunkujących publikację od pokrycia tych kosztów, tłumaczeń opracowań naukowych, kosztów korekt językowych wnioskodawca przekazuje Działowi Badań Naukowych e-mailem wysłanym z konta służbowego informację o publikacjach, jakie ukazały się w ramach realizacji zadania niezwłocznie po publikacji opracowania.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return