Program przyjazdów profesorów wizytujących

graficzne przedstawienie naukowców

Program przyjazdów profesorów wizytujących

21.06.2022 r.

Nabór wniosków na długie wizyty profesorów wizytujących przedłużony !

Nabór wniosków w ramach programu przyjazdów profesorów wizytujących na długie wizyty został przedłużony do dnia 15 lipca 2022 r.


13.06.2022 r.

Nabór wniosków w ramach programu przyjazdów profesorów wizytujących otwarty !

Już można składać wnioski w konkursie na wspieranie przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu IDUB w zakresie wizyt krótkich (do 5 dni) oraz długich (14 dni).

Wnioski należny składać poprzez Uczelniany System Konkursowy.


31.05.2022 r.

Rusza program przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu jest zintensyfikowanie działalności badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez zapraszanie zagranicznych uczonych o uznanej międzynarodowej renomie.

W ramach programu finansowane będą dwa rodzaje wizyt profesorów wizytujących:
1) krótkie wizyty trwające do 5 dni;
2) długie wizyty trwające 14 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy przemawia za tym program wizyty oraz dorobek zapraszanego uczonego można ubiegać się o przyznanie dodatkowej długiej wizyty, realizowanej bezpośrednio po pierwszej. Dwie połączone wizyty nie mogą przekroczyć łącznie 28 dni.

W ramach krótkich wizyt zapraszani są uczeni o wybitnych i niekwestionowanych osiągnięciach rangi światowej w danej dziedzinie nauki (laureaci nagrody Nobla, Highly Cited Researchers, laureaci grantów ERC oraz – zwłaszcza w humanistyce – uczeni o równoważnych osiągnięciach). Profesor wizytujący zobowiązany jest do wygłoszenia otwartego wykładu dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu, w którym mogą uczestniczyć również słuchacze spoza Uniwersytetu.

W ramach długich wizyt zapraszani są uczeni o uznanym dorobku naukowym rangi międzynarodowej. Profesor wizytujący zobowiązany jest do wygłoszenia otwartego wykładu dla
pracowników i doktorantów Uniwersytetu, w którym mogą uczestniczyć również słuchacze spoza Uniwersytetu. Profesor wizytujący jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (wykład, seminarium, konwersatorium) w wymiarze co najmniej 15 godzin dla słuchaczy Szkoły Doktorskiej, które zostaną sfinansowane z programu IDUB.

Już wkrótce ruszy nabór wniosków w programie. Wnioski będzie można składać online poprzez uczelniany system konkursowy.

  • nabór wniosków dotyczących krótkich wizyt prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wniosek powinien zawierać informację o dorobku naukowym profesora wizytującego oraz planowany program wizyty. Wniosek powinien zostać złożony minimum 30 dni przed planowaną wizytą naukowca w UWr. Komisja oceniająca podejmuje decyzję o akceptacji wniosku w ciągu 14 dni od jego złożenia przez zapraszającego.
  • wnioski dotyczące długich wizyt w 2022 roku przyjmowane będą do 20.06.2022 r., a w kolejnych latach dwukrotnie w ciągu roku do 15 maja i do 15 grudnia.

Podstawa prawna

ZARZĄDZENIE Nr 124/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na
realizację Programu przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

ZARZĄDZENIE Nr 126/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w konkursie na przyjazdy profesorów wizytujących w ramach Programu przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)


Dokumenty

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return