Publikacja
Publikacja

Wsparcie publikacyjne – NABÓR CIĄGŁY!

W konkursach w ramach wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza przez cały czas trwania projektu będzie prowadzony ciągły nabór. O finansowanie mogą starać się pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego, których publikacje są afiliowane na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prowadzone są dwa konkursy:

1. Finansowanie kosztów otwartego dostępu.

Uprawnienie do uzyskania pokrycia kosztów opłaty licencyjnej w celu publikacji na zasadach otwartego dostępu przysługuje w każdym przypadku, gdy opracowanie naukowe zostało przyjęte do publikacji:

  • w czasopiśmie o punktacji 200 punktów według aktualnego w dniu rozpatrywania wniosku wykazu Ministra Edukacji i Nauki (MEiN) albo
  • jako monografia, jeśli z autorstwem/współautorstwem/redakcją wnioskodawcy związana jest punktacja na poziomie co najmniej 150 punktów zgodnie z aktualnym na dzień rozpatrywania wniosku wykazem MEiN .

2. Finansowanie tłumaczeń i korekt językowych.

Uprawnienie do uzyskania pokrycia kosztów korekty językowej w języku obcym opracowania naukowego przysługuje:

  • dla dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych: w przypadku uzyskania zgody na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym, jeśli z autorstwem/współautorstwem wnioskodawcy związana jest punktacja na poziomie co najmniej 140 punktów, zgodnie z aktualnym wykazem MEiN,
  • dla dziedzin nauk humanistycznych i nauk społecznych: w przypadku uzyskania zgody na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym albo rozdziału w monografii, jeśli z autorstwem/współautorstwem wnioskodawcy związana jest punktacja na poziomie co najmniej 70 punktów, zgodnie z aktualnym wykazem MEiN.

Uprawnienie do uzyskania pokrycia kosztów tłumaczenia opracowania z języka polskiego na język obcy przysługuje wyłącznie w przypadku monografii, które uzyskały zgodę na publikację przez wydawnictwo poziomu II aktualnego wykazu MEiN.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez system konkursowy.

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z Regulaminem programu.

Dokumenty

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return