Lista jednostek

Lista jednostek

" A B C D F G I J K L M N O P R S Ś U W Z

"

"Hotel Asystenta ""Sezam"""

"Podyplomowe Studia ""Psychologia Zarządzania"""

"Podyplomowe Studia ""Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami"""

"Podyplomowe Studia Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym ""Ekoznawca"""

"Studia Podyplomowe ""Prawa Gospodarki Nieruchomościami"""

"Studia Podyplomowe dla Nauczycieli ""Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej"""

"Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne ""Przygotowanie do zawodu nauczyciela"""

A

Administracja ogólnowydziałowa WB

Administracja ogólnowydziałowa WCh

Administracja ogólnowydziałowa WF

Administracja ogólnowydziałowa WFiA

Administracja ogólnowydziałowa WMI

Administracja ogólnowydziałowa WNB

Administracja ogólnowydziałowa WNHiP

Administracja ogólnowydziałowa WNoZiKŚ

Administracja ogólnowydziałowa WNS

Administracja ogólnowydziałowa WPAiE

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk

Arboretum Wojsławice

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

B

Biblioteka

Biblioteka Austriacka

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

Biblioteka Instytutów Fizyki

Biblioteka Instytutu Archeologii

Biblioteka Instytutu Astronomicznego

Biblioteka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej

Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej

Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej

Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej

Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej

Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

Biblioteka Instytutu Historycznego

Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Biblioteka Instytutu Konfucjusza

Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych

Biblioteka Instytutu Nauk o Informacji i Mediach

Biblioteka Instytutu Pedagogiki im. Prof. Mirosławy Chamcówny

Biblioteka Instytutu Psychologii

Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej

Biblioteka Katedry Judaistyki

Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii

Biblioteka Muzeum Przyrodniczego

Biblioteka Niderlandystyczna

Biblioteka Ogrodu Botanicznego

Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka Wydziału Biotechnologii

Biblioteka Wydziału Chemii

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Biblioteka Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Biuro Audytu Wewnętrznego

Biuro Centrum

Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Biuro ds. Odpowiedzialności Społecznej

Biuro ds. Strategii, Kontroli Zarządczej i Zarządzania Procesowego

Biuro Dyrektora Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

Biuro Dyrektora Generalnego

Biuro Obsługi Projektów

Biuro Projektów Zagranicznych

Biuro Projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Biuro Radców Prawnych

Biuro Rektora

Biuro Rzecznika Patentowego

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów - Biuro Karier

C

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej

Centrum Badań Ilościowych

Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury Człowiek między Naturą a Kulturą

Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Badań nad Handlem Ludźmi

Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową

Centrum Badań nad Światem Antycznym

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Centrum Badań Regionów Zimnych im. Alfreda Jahna

Centrum Badawcze Ingarden

Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Wrocławskiego

Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą

Centrum Jezyka Rosyjskiego

Centrum Kształcenia na Odległość

Centrum Mediacji i Arbitrażu

Centrum Monitorowania i Analiz Polityk Publicznych

Centrum Obliczeniowe

Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych

Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych

Centrum Zrównowazonego Rozwoju Społeczności Wrocławia

Chór Uniwersytetu Wrocławskiego

Czytelnia Zbiorów Specjalnych

D

Dom Studencki "DWUDZIESTOLATKA"

Dom Studencki "KREDKA"

Dom Studencki "OŁÓWEK"

Dom Studencki "PARAWANOWIEC"

Dom Studencki "SŁOWIANKA"

Dyrektor ds. administracyjnych

Dyrektor ds. administracyjnych

Dyrektor ds. informatycznych

Dyrektor ds. personalnych

Dyrektor ds. rozwoju i utrzymania majątku

Dyrektor ds. technicznych i inwestycji

Dyrektor Finansowy

Dyrektor Generalny

Dział Badań Naukowych

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Dział ds. Komunikacji

Dział ds. Nauki

Dział Finansowy

Dział Gospodarki Nieruchomościami

Dział Informatycznych Systemów Obsługi Studiów

Dział Infrastruktury Technicznej

Dział Inwentaryzacji

Dział Inwestycji i Remontów

Dział Kosztów

Dział Księgowości Głównej

Dział Księgowości Projektowej

Dział Nadzoru Technicznego

Dział Nauczania

Dział Obsługi Technicznej i Administracyjnej Kampusu Grunwaldzkiego

Dział Ochrony Mienia

Dział Organizacyjny

Dział Planowania i Analiz Finansowych

Dział Płac

Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów

Dział Realizacji Inwestycji

Dział Spraw Obronnych

Dział Spraw Pracowniczych

Dział Spraw Studenckich

Dział Środków Trwałych

Dział Transportu

Dział Usług Informatycznych

Dział Utrzymania Majątku

Dział Wynagrodzeń Bezosobowych

Dział Zakupów

Dział Zaopatrzenia

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Dziekanat Wydziału Biotechnologii

Dziekanat Wydziału Chemii

Dziekanat Wydziału Filologicznego

Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii

Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

F

Filologia Angielska

Filologia Angielska - niestacjonarne I stopnia licencjackie

Filologia Angielska - niestacjonarne II stopnia uzupełniające

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego

G

Gabinet Historii Chemii

Główny Księgowy

Grupa Konserwatorów

I

I Pracownia Fizyczna

II Pracownia Fizyczna

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - niestacjonarne I stopnia licencjackie

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - niestacjonarne II stopnia uzupełniające

Inkubator Doskonałości Naukowej - Aktywność Słońca i Gwiazd

Inkubator Doskonałości Naukowej - Being Human

Inkubator Doskonałości Naukowej - Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi "Slavicus"

Inkubator Doskonałości Naukowej - Centrum Badawcze Naprawy DNA i Replikacji

Inkubator Doskonałości Naukowej - Centrum Digital Justice

Inkubator Doskonałości Naukowej - Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Zdrowiem i Chorobą

Inkubator Doskonałości Naukowej - Centrum Meta Badań

Inkubator Doskonałości Naukowej - Centrum Symulacji Supergęstych Płynów

Inkubator Doskonałości Naukowej - Digital Justice

Instytut Archeologii

Instytut Astronomiczny

Instytut Biologii Eksperymentalnej

Instytut Biologii Środowiskowej

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Instytut Filologii Angielskiej

Instytut Filologii Germańskiej

Instytut Filologii Polskiej

Instytut Filologii Romańskiej

Instytut Filologii Słowiańskiej

Instytut Filozofii

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Instytut Fizyki Teoretycznej

Instytut Genetyki i Mikrobiologii

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Instytut Historii Państwa i Prawa

Instytut Historii Sztuki

Instytut Historyczny

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Instytut Informatyki

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

Instytut Kulturoznawstwa

Instytut Matematyczny

Instytut Muzykologii

Instytut Nauk Administracyjnych

Instytut Nauk Ekonomicznych

Instytut Nauk Geologicznych

Instytut Nauk o Informacji i Mediach

Instytut Pedagogiki

Instytut Politologii

Instytut Prawa Cywilnego

Instytut Psychologii

Instytut Socjologii

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Interdyscyplinarna Pracownia Antropologii Mediów i Komunikatów Miasta

Interdyscyplinarna Pracownia Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki

J

Jednostki administracji centralnej

Jednostki administracji centralnej

Jednostki przy Uniwersytecie Wrocławskim

K

Kancelaria Niejawna

Kancelaria Ogólna

Kancelaria Ogólna

Kancelaria Ogólna

Katedra Biologii Człowieka

Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Katedra Filologii Germańskiej

Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu

Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej

Katedra Historii Najnowszej

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego

Katedra Kryminalistyki

Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie

Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego

Katedra Literatury i Kultury Niemiec

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Katedra Nauk Ekonomicznych

Katedra Nauk Historycznych

Katedra Nauk o Komunikacji i Kulturze

Katedra Nauk Politycznych

Katedra Nauk Prawnych

Katedra Nauk Społecznych

Katedra Nauk Społecznych i Ekonomicznych

Katedra Postępowania Karnego

Katedra Prawa Finansowego

Katedra Prawa Karnego Materialnego

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Katedra Studiów Europejskich

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Katedra UNESCO - Całożyciowe Poradnictwo Zawodowe

Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidyalnych

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne specjaność: neurologopedia kliniczna

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

Kwalifkacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne specjalność: logopedia ogólna i kliniczna

L

Laboratoria WCh

Laboratorium Analiz Elementarnych

Laboratorium Analiz Termicznych

Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego

Laboratorium Badań Komunikacji, Wizerunku i Mediów

Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi - EAT Lab

Laboratorium Bezzałogowych Lotniczych Obserwacji Ziemi

Laboratorium Chromatografii

Laboratorium Danych i Sieci Społecznych

Laboratorium Humanistyki Współczesnej

Laboratorium Komputerowe

Laboratorium Komputerów Dużej Mocy

Laboratorium Magnetochemii

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Laboratorium Metod Komputerowych w Geologii

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego

Laboratorium Rentenografii

Laboratorium Spektrometrii Mas

Laboratorium Spektroskopii Dichroizmu Kołowego

Laboratorium Spektroskopii Elektronowej

Laboratorium Spektroskopii Luminescencyjnej i Fotofizyki Molekularnej

Laboratorium Spektroskopii Ramanowskiej

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni

M

Magazyn Odczynników Chemicznych

Międzyuczelniana Pracownia Balistyki i Mechanoskopii Sądowej

Międzyuczelniane Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych

Międzywydziałowe Laboratorium Nowych Mediów

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

Muzeum Człowieka

Muzeum Człowieka

Muzeum Geologiczne

Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre

Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza

Muzeum Przyrodnicze

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

N

Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Filozofii i Socjologii

Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce

Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych

O

Obiekt dyd. - ul. Koszarowa 3

Obiekt dyd. - ul. Kuźnicza 49/55

Obserwatorium Astronomiczne

Oddział -ORATORIUM MARIANUM-

Oddział Dokumentacji Kształcenia

Oddział Dokumentacji Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego

Oddział Gromadzenia Zbiorów

Oddział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Informacji Naukowej oraz Cyfryzacji

Oddział Komputeryzacji

Oddział Materiałów Archiwalnych

Oddział Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego

Oddział Przechowywania Zbiorów

Oddział Przechowywania Zbiorów i Wolnego Dostępu

Oddział Rękopisów

Oddział Starych Druków

Oddział Udostępniania Zbiorów

Oddział Wydawnictw Ciągłych

Oddział Wydawnictw Zwartych

Oddział Zbiorów Graficznych

Oddział Zbiorów Kartograficznych

Oddział Zbiorów Muzycznych

Ogród Botaniczny

Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej

Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza

Ośrodek Badań Wschodnich

Ośrodek Edukacji Astronomicznej

Ośrodek Kultury Niderlandzkiej

Ośrodek Podyplomowej Edukacji Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego

Ośrodek Szkoleniowy w zakresie Polityki Regionalnej Unii Europejskiej EURO - REGIO - CENTRE

Ośrodek Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej

P

Pion Informacji Niejawnych

Podyplomowe Studia Administracji Publicznej

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations

Podyplomowe Studia Egzekucji Administracyjnej

Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - II/PN - kwalifikacyjne dla nauczycieli - bibliotekarzy

Podyplomowe Studia Kryminalistyki

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - I/PO

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie wychowania przedszkolnego i opieki nad dzieckiem

Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych

Podyplomowe Studia Podatkowe

Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego

Podyplomowe Studia Prawa Inwestycyjnego

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Wykonawczego

Podyplomowe Studia Prawa Ochrony Środowiska

Podyplomowe Studia Prawa Zamówień Publicznych

Podyplomowe Studia Przekładu

Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Portiernia - Arboretum Wojsławice

Portiernia - Dom Studencki "DWUDZIESTOLATKA"

Portiernia - Dom Studencki "KREDKA"

Portiernia - Dom Studencki "OŁÓWEK"

Portiernia - Dom Studencki "PARAWANOWIEC"

Portiernia - Dom Studencki "SŁOWIANKA"

Portiernia - pl. Bp. Nankiera 15

Portiernia - pl. Bp. Nankiera 2/3

Portiernia - pl. Bp. Nankiera 4

Portiernia - pl. Grunwaldzki 2/4

Portiernia - pl. M. Borna 9

Portiernia - pl. Solny 12

Portiernia - pl. Uniwersytecki 1

Portiernia - pl. Uniwersytecki 1a

Portiernia - pl. Uniwersytecki 9/13

Portiernia - ul Kręta 1/3

Portiernia - ul. A. Kosiby 8

Portiernia - ul. H. Sienkiewicza 10

Portiernia - ul. H. Sienkiewicza 21

Portiernia - ul. H. Sienkiewicza 23

Portiernia - ul. H. Sienkiewicza 5

Portiernia - ul. J. Dawida 1

Portiernia - ul. J. Dawida 3

Portiernia - ul. Joliot-Curie 14

Portiernia - ul. Joliot-Curie 14a

Portiernia - ul. Joliot-Curie 15

Portiernia - ul. K. Szajnochy 10

Portiernia - ul. K. Szajnochy 7/9

Portiernia - ul. Kanonia 6/8

Portiernia - ul. Komuny Paryskiej 21

Portiernia - ul. Koszarowa 3

Portiernia - ul. Koszarowa 3/2/3

Portiernia - ul. Koszarowa 3/20

Portiernia - ul. Koszarowa 3/21

Portiernia - ul. Kuźnicza 22

Portiernia - ul. Kuźnicza 35

Portiernia - ul. Kuźnicza 46

Portiernia - ul. Kuźnicza 49/55

Portiernia - ul. M. Kopernika 11

Portiernia - ul. M. Skłodowskiej-Curie 83/85

Portiernia - ul. Pocztowa 9

Portiernia - ul. S. Przybyszewskiego 63/77

Portiernia - ul. S. Przybyszewskiego 65

Portiernia - ul. Szczytnicka 11

Portiernia - ul. Szewska 36

Portiernia - ul. Szewska 48

Portiernia - ul. Szewska 49

Portiernia - ul. Szewska 50/51

Portiernia - ul. Św. Jadwigi 3/4

Portiernia - ul. Świdnicka 10

Portiernia - ul. Tamka 2

Portiernia - ul. Uniwersytecka 22/26

Portiernia - ul. Uniwersytecka 7/10

Portiernia - ul. W. Cybulskiego 30/36

Portiernia - ul. Więzienna 8/12

Portiernia - ul. Wybrzeże L. Pasteura 18

Portiernia - ul. Z. M. Przesmyckiego 10

Portiernia - ul. Z. M. Przesmyckiego 20

Pracownia Analiz DNA

Pracownia Analiz DNA

Pracownia Analiz Fizykochemicznych

Pracownia Analiz Surowców Mineralnych

Pracownia Analizy i Wizualizacji Struktur Roślinnych

Pracownia Analizy i Wizualizacji Struktur Roślinnych

Pracownia Antropologii Historycznej

Pracownia Archeologii Pozaeuropejskiej

Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych

Pracownia Atlasu Historycznego

Pracownia Badań Eksperymentalnych nad Językiem

Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską

Pracownia Badań Krajobrazu

Pracownia Badań Kulturowej Tożsamości Płci w Literaturze i Kulturze

Pracownia Badań nad Dyplomacją Publiczną

Pracownia Badań nad Dziejami Filozofii na Śląsku

Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych

Pracownia Badań nad Elektroniczną Administracją

Pracownia Badań nad Jogą

Pracownia Badań nad Literaturą i Kulturą Okresu Baroku

Pracownia Badań nad Literaturą i Mediami

Pracownia Badań nad Mediacjami i Innymi Alternatywnymi Metodami Rozwiązywania Sporów w Sferze Publicznej

Pracownia Badań nad Mediami Społecznościowymi

Pracownia Badań nad Pisarstwem Autobiograficznym XX i XXI wieku

Pracownia Badań nad Polską Emigracją w Niemczech po 1945 r.

Pracownia Badań nad Ponglishem i Nowymi Odmianami Języków

Pracownia Badań nad Słowotwórstwem Nazw Żeńskich

Pracownia Badań nad Społeczną Historią Literatury

Pracownia Badań nad Spuścizną Stanisława Vincenza

Pracownia Badań nad Światem Przeżywanym

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną

Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną

Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej

Pracownia Badań nad Węchem i Smakiem

Pracownia Badań nad Związkami Słowa i Obrazu w Praktykach Piśmiennych

Pracownia Badań Neurokognitywnych

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego

Pracownia Badań Płci Kulturowej

Pracownia Badań Praw Orientalnych

Pracownia Badań Prognostycznych nad Przemianami Religijnymi

Pracownia Badań Regionalnych

Pracownia Bezpieczeństwa Zdrowotnego oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Pracownia Białek Jądrowych

Pracownia Bibliografii Historii Śląska

Pracownia Biogeochemii Środowiska

Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej

Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej

Pracownia Biologii i Systematyki Mikrostawonogów

Pracownia Biologii i Systematyki Mikrostawonogów

Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców

Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkrgowców

Pracownia Biologii Lasu

Pracownia Biologii Lasu

Pracownia Biologii Medycznej

Pracownia Biologii Płazów

Pracownia Biologii Płazów

Pracownia Błon Komórkowych Mikroorganizmów

Pracownia Chemii Analitycznej

Pracownia Chemii Biologicznej

Pracownia Chemii Biologicznej i Medycznej

Pracownia Chemii Fizycznej

Pracownia Chemii Jądrowej

Pracownia Chemii Nieorganicznej

Pracownia Chemii Organicznej

Pracownia Chemii Środowiska

Pracownia Danio Pręgowanego

Pracownia Danio Pręgowanego

Pracownia Demografii i Statystyki

Pracownia Dendrochronologiczna

Pracownia Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego

Pracownia Dokumentacji Historyczno-Prawnej

Pracownia Dokumentacji i Badań Życia Politycznego

Pracownia Dokumentacji Zabytków Sztuki

Pracownia Dydaktyki Filozofii

Pracownia Dydaktyki Fizyki

Pracownia Dydaktyki Geografii

Pracownia Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii - Planetarium

Pracownia Dydaktyki i Popularyzacji Matematyki

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego

Pracownia Dydaktyki Matematyki

Pracownia Dziejów Kościołów i Mniejszości Narodowych

Pracownia Edukacji Biologicznej

Pracownia Edytorstwa Źródeł Historycznych

Pracownia Ekologii Roślinności

Pracownia Ekologii Roślinności

Pracownia Ekosystemów Górskich i Polarnych

Pracownia Ekosystemów Górskich i Polarnych

Pracownia Ekspertyz Prawnych

Pracownia Ekspertyz Statystycznych

Pracownia Elektroniczna

Pracownia Estetyki Literatury

Pracownia Europejskiej Kultury Prawnej

Pracownia Ewaluacji Wewnętrznej i Wydawnictw

Pracownia Filozofii Komunikacji

Pracownia Fizyki Chemicznej

Pracownia Fonetyki

Pracownia Fonetyki i Fonologii

Pracownia Fotobiologii

Pracownia Fotograficzna

Pracownia Gemmologii, Petroarchelogii i Petrografii Technicznej

Pracownia Geologii Ekonomicznej

Pracownia Geologii Inżynierskiej

Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii

Pracownia Geologii Środowiskowej

Pracownia Glottodydaktyki

Pracownia Grafiki Komputerowej

Pracownia Gruntoznawcza

Pracownia Historii Kartografii

Pracownia Historii Kultury Staropolskiej i jej Dziedzictwa

Pracownia Human Resources

Pracownia Humanistyki Cyfrowej

Pracownia Humanistyki Cyfrowej.

Pracownia Informatyczna

Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych

Pracownia Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami

Pracownia Izotopowa

Pracownia Jądrowa

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej

Pracownia Klinicznego Nauczania Prawa

Pracownia Komparatystyki Literackiej

Pracownia Komputerowa

Pracownia Komputerowa

Pracownia Komputerowa WCh

Pracownia Konserwacji Zbiorów Nowych

Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych

Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego

Pracownia Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego

Pracownia Kształcenia Psychologiczno-Pedagogicznego

Pracownia Kultur Tkankowych

Pracownia Kultury Literackiej XX w.

Pracownia Leksykologii i Leksykografii Niderlandzkiej

Pracownia Lichenologii

Pracownia Lichenologii

Pracownia Lingwistyki Antropologicznej

Pracownia Lingwistyki Informatycznej

Pracownia Lingwistyki Mediów

Pracownia Literatury Angielskiej XIX i XX wieku

Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów

Pracownia Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej

Pracownia Literatury Polskiej po 1989 roku

Pracownia Macedonistyki

Pracownia Metod Badań Psychologicznych

Pracownia Metod Modelowania Przestrzennego Środowiska Geograficznego

Pracownia Metod Numerycznych w Ekologii

Pracownia Metod Numerycznych w Ekologii

Pracownia Metodologii Badań nad Edukacją

Pracownia Metodyczna i Komputerowa

Pracownia Metodyki Nauczania Chemii

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Pracownia Modelowania Analogowego Procesów Geologicznych

Pracownia Modelowania Procesów Hydrogeologicznych

Pracownia Multimedialna

Pracownia Myrmekologiczna

Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych

Pracownia Neurobiologii

Pracownia Neurobiologii

Pracownia Neurobiologii Komórkowej

Pracownia Niemieckojęzycznej Literatury Szwajcarii

Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii

Pracownia Obserwatorium Meteorologiczne

Pracownia Ochrony Przyrody

Pracownia Ochrony Przyrody

Pracownia Onomastyki Słowiańskiej

Pracownia Paleobotaniki

Pracownia Parametrów Hydrogeologicznych Skał

Pracownia Partycypacji Społecznej

Pracownia Pedagogiki Osób Niepełnosprawnych

Pracownia Podstaw Chemii

Pracownia Poezji Amerykańskiej, Kanadyjskiej i Australijskiej

Pracownia Polszczyzny Mówionej

Pracownia Prawa Geologicznego i Górniczego

Pracownia Prostej Polszczyzny

Pracownia Protistologii Ewolucyjnej

Pracownia Protistologii Ewolucyjnej

Pracownia Przekładu Tekstów Literackich

Pracownia Radionuklidów Kosmogenicznych

Pracownia Rentgenografii Strukturalnej

Pracownia Reprografii i Digitalizacji

Pracownia Separacji i Wzbogacania Minerałów

Pracownia Skandynawistyki

Pracownia Starożytnego Bliskiego Wschodu i Tradycji Biblijnej

Pracownia Studiów Globalnych

Pracownia Studiów Kulturowych

Pracownia Studiów nad Religiami

Pracownia Studiów Postkolonialnych

Pracownia Systemów Informacji Geograficznej

Pracownia Taksonomii Roślin

Pracownia Taksonomii Roślin

Pracownia Techniczna

Pracownia Technik Mikroskopowych

Pracownia Technik Mikroskopowych

Pracownia Technologii Chemicznej

Pracownia Translatoryki

Pracownia Translatoryki i Jezyków Fachowych

Pracownia Ubezpieczeń Społecznych

Pracownia Wdrożeń Osiągnięć Naukowo-Technicznych WRO-FIZ

Pracownia Współczesnych Form Krytycznych

Pracownia Zaawansowanych Metod Syntezy

Pracownia Zastosowań Informatyki w Fizyce

Pracownie Usługowe

Pracownie WCh

Pracownie WNB

Prorektor ds. badań naukowych

Prorektor ds. finansów i rozwoju

Prorektor ds. Nauczania

Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych

Prorektor ds. Studenckich

R

Redakcja Czasopisma -Cellullar and Molecular Biology Letters-

Rzecznik Patentowy

S

Samodzielna Pracownia Geofizyczna

Samodzielna Pracownia Usług Geologicznych WRO-MIN

Samodzielna Sekcja Administracji

Samodzielna Sekcja Kontroli Zbiorów

Samodzielne Stanowisko do spraw Akt Niemieckich

Samodzielne Stanowisko ds. Awansów Zawodowych i Nagród

Samodzielne stanowisko ds. finansowych na Wydziale Biotechnologii

Samodzielne stanowisko ds. finansowych na Wydziale Chemii

Samodzielne stanowisko ds. finansowych na Wydziale Filologicznym

Samodzielne stanowisko ds. finansowych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Samodzielne stanowisko ds. finansowych na Wydziale Nauk Biologicznych

Samodzielne stanowisko ds. finansowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Samodzielne stanowisko ds. finansowych na Wydziale Nauk i Ziemi i Kształtowania Środowiska

Samodzielne stanowisko ds. finansowych na Wydziale Nauk Społecznych

Samodzielne stanowisko ds. finansowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Samodzielne stanowisko ds. finansów na Wydziale Fizyki i Astronomii

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych

Samodzielne Stanowisko ds. Optymalizacji Finansów

Samodzielne stanowisko ds. technicznych

Samorząd Studentów

Sekcja Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego

Sekcja Czytelń

Sekcja Digitalizacji i Mediów Cyfrowych

Sekcja ds. Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Sekcja ds. Socjalnych

Sekcja Dydaktyczna

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa Wydziału Chemii

Sekcja Finansowa

Sekcja Finansowa

Sekcja Finansowo-Administracyjna

Sekcja Gospodarowania Majątkiem Uczelni

Sekcja Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Sekcja Informacji Naukowej

Sekcja Informacji Naukowej i Bibliometrii

Sekcja Informatyczna

Sekcja Informatyczna WNHP

Sekcja Obiekty Sportowe

Sekcja Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji

Sekcja Obsługi Gmachu Głównego

Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia

Sekcja Opracowania dla Bibliotek Specjalistycznych

Sekcja Opracowania dla Biblioteki Głównej

Sekcja Opracowania i Udostępniania Zbiorów

Sekcja Opracowania i Udostępniania Zbiorów

Sekcja Opracowania Technicznego

Sekcja Pomocy Materialnej

Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji

Sekcja Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych

Sekcja Projektów Badawczych i Dydaktycznych

Sekcja Przechowywania Zbiorów

Sekcja Rekrutacji i Rozwoju Pracowników

Sekcja Techniczna

Sekcja Techniczna Wydziału Chemii

Sekcja Wolnego Dostępu

Sekcja Wypożyczania

Sekcja Zarządzania i Monitoringu Badań

Sekretariat Biblioteki Uniwersyteckiej

Sekretariat ds. Naukowych

Sekretariat Dyrektora ds. rozwoju i utrzymania majątku

Sekretariat Dyrektora ds. technicznych i inwestycji

Sekretariat Dziekana

Sekretariat Dziekana

Sekretariat Dziekana WNS

Sekretariat Głównego Księgowego

Sekretariat Instytutu Archeologii

Sekretariat Instytutu Astronomicznego

Sekretariat Instytutu Biologii Eksperymentalnej

Sekretariat Instytutu Biologii Środowiskowej

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej

Sekretariat Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

Sekretariat Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Sekretariat Instytutu Historii Sztuki

Sekretariat Instytutu Historycznego

Sekretariat Instytutu Informatyki

Sekretariat Instytutu Kulturoznawstwa

Sekretariat Instytutu Matematycznego

Sekretariat Instytutu Muzykologii

Sekretariat Instytutu Nauk Geologicznych

Sekretariat Instytutu Pedagogiki

Sekretariat Instytutu Psychologii

Sekretariat Katedry Biologii Człowieka

Sekretariat Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej

Sekretariat Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych

Sekretariat Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych

Sekretariat Komisji Zakładowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Sekretariat Prorektorów

Sekretariat Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego

Sekretariat Rektora

Sekretariat Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Sekretariat Szkoły Doktorskiej

Sekretariat Szkoły Doktorskiej

Sekretariat Szkoły Doktorskiej

Sekretariat Wydziału

Sekretariat Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majątku

Sekretariaty Instytutów i Katedr

Stacja Ekologiczna -STORCZYK- w Karpaczu

Stacja Ekologiczna "Storczyk" w Karpaczu

Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej

Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej

Stacja Polana im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie

Stacja Polarna im. S. Baranowskiego na Spitsbergenie

Stacjonarne Studia Doktoranckie Astronomii

Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii

Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii Molekularnej

Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii

Stacjonarne Studia Doktoranckie Fizyki

Stacjonarne Studia Doktoranckie Geografii

Stacjonarne Studia Doktoranckie Geologii

Stacjonarne Studia Doktoranckie Informatyki

Stacjonarne Studia Doktoranckie Matematyki

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Filozofii i Socjologii

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych

Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki

Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii

Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego

Studia Doktoranckie WB

Studia Doktoranckie WCh

Studia Doktoranckie WF

Studia Doktoranckie WFiA

Studia Doktoranckie WMiI

Studia Doktoranckie WNB

Studia Doktoranckie WNHiP

Studia Doktoranckie WNoZiKŚ

Studia Doktoranckie WNS

Studia Doktoranckie WPAE

Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistcznego - język w biznesie

Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego - język w przekładzie poświadczonym

Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego - język w stosunkach międzynarodowych

Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego - specjalność: język techniczny

Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego - specjaność: język medyczny

Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji - Sytuacje Zagrożenia

Studia Podyplomowe Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej

Studia Podyplomowe Gospodarki Odpadami

Studia Podyplomowe Informatyzacja Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie

Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej

Studia Podyplomowe Literatura dla Dzieci i Młodzieży: Kultura-Edukacja-Nowe Media

Studia Podyplomowe Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym

Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego

studia Podyplomowe Nauk Sądowych

Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Studia Podyplomowe Prawa Geologicznego i Górniczego

Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki

Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie

Studia Podyplomowe Przeciwdziałanie Przemocy wobec Dzieci

Studia Podyplomowe Psychodietetyka

Studia Podyplomowe Rola i Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ujęciu Praktycznym

Studia Podyplomowe Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją

Studia Podyplomowe Stosowanie Prawa

Studia Podyplomowe WF

Studia Podyplomowe WMiI

Studia Podyplomowe WNB

Studia Podyplomowe WNHiP

Studia Podyplomowe WNS

Studia Podyplomowe WPAE

Studia Podyplomowe z Psychogerontologii: Asystent Seniora

Studia Podyplomowe z Zakresu Czynności w Nadzorze Kuratorskim

Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia Podyplomowe Zatrudnianie Cudzoziemców

Studia Podyplomowe Zatrudnienie Cudzoziemców na Polskim Rynku Pracy

Studia Podyplomowe Zawodu Mediatora

Studia WF

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

Studium Języka i Kultury Litewskiej

Studium Kultury i Języków Żydowskich

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Szkoła Doktorska

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców

Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych

Szkoła Prawa Amerykańskiego

Szkoła Prawa Austriackiego

Szkoła Prawa Brytyjskiego i Europejskiego

Szkoła Prawa Francuskiego

Szkoła Prawa Hiszpańskiego

Szkoła Prawa Niemieckiego

Szkoły WPAiE

Ś

Śląska Pracownia Regionalistyczna

U

Uniwersytecki Koordynator Dostępności

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Wrocławski

W

Warsztat Mechaniczny

Warsztat Mechaniczny

Warsztat Szklarski

Warsztat Szklarski

Wieczorowe Kolegium Historii

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Biotechnologii

Wydział Chemii

Wydział Filologiczny

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Z

Zakład Algebry i Teorii Liczb

Zakład Analizy Funkcjonalnej

Zakład Analizy Instrumentalnej

Zakład Analizy Matematycznej

Zakład Antropologii Filozoficznej

Zakład Antropologii Historycznej

Zakład Antropologii Muzycznej

Zakład Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

Zakład Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Zakład Archeologii Historycznej

Zakład Archeologii Pozaeuropejskiej

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

Zakład Astrofizyki i Astronomii Klasycznej

Zakład Badań Aktywności Politycznej

Zakład Badań Aktywności Politycznej i Społecznej

Zakład Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną

Zakład Badań nad Samorządnością Terytorialną

Zakład Badań nad Strukturą Ja

Zakład Badań Niemcoznawczych

Zakład Badań Praktyk Kulturowych

Zakład Badań Wschodnich

Zakład Bibliografii i Analizy Danych

Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej

Zakład Bibliotekoznawstwa

Zakład Biochemii

Zakład Biochemii Genetycznej

Zakład Biofizyki

Zakład Bioinformatyki i Genomiki

Zakład Biologii Człowieka

Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kregowców

Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców

Zakład Biologii Molekularnej Komórki

Zakład Biologii Patogenów i Immunologii

Zakład Biologii Patogenów i Immunologii

Zakład Biologii Rozwoju Roślin

Zakład Biologii Rozwoju Roślin

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt

Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców

Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców

Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

Zakład Biotechnologii Białek

Zakład Biotransformacji

Zakład Bohemistyki

Zakład Botaniki

Zakład Botaniki

Zakład Chemii Analitycznej

Zakład Chemii Biologicznej

Zakład Chemii Biologicznej i Medycznej

Zakład Chemii dla Przyrodników

Zakład Chemii Fizycznej

Zakład Chemii i Ochrony Środowiska

Zakład Chemii Nieorganicznej

Zakład Chemii Organicznej

Zakład Chemii Teoretycznej

Zakład Cytobiochemii

Zakład Dawnej Literatury Niderlandzkiej

Zakład Dydaktyki

Zakład Dydaktyki Chemii

Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

Zakład Dydaktyki Literatury

Zakład Dydaktyki Matematyki

Zakład Dziennikarstwa

Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym

Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością

Zakład Edytorstwa

Zakład Edytorstwa i Projektowania Publikacji

Zakład Ekologii Behawioralnej

Zakład Ekologii Behawioralnej

Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii

Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska

Zakład Ekologii Roślinności

Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

Zakład Elektroniki Emisyjnej

Zakład Epistemologii i Filozofii Umysłu

Zakład Estetyki

Zakład Etyki

Zakład Europeistyki

Zakład Europejskich Procesów Politycznych

Zakład Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego

Zakład Europejskiej Historii, Cywilizacji i Mysli Społeczno-Ekonomicznej

Zakład Europejskiej Integracji Gospodarczo-Społecznej i Rozwoju Regionalnego

Zakład Filologii Greckiej

Zakład Filologii Indyjskiej

Zakład Filologii Łacińskiej

Zakład Filologii Nowołacińskiej

Zakład Filozofii Niemieckiej

Zakład Filozofii Nowożytnej

Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej

Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Zakład Filozofii Współczesnej

Zakład Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej

Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin

Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin

Zakład Fizjologii Molekularnej Zwierząt

Zakład Fizyki Dielektryków

Zakład Fizyki Jądrowej i Dielektryków

Zakład Fizyki Materiałów i Procesów Powierzchniowych

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej

Zakład Fizyki Nanostruktur

Zakład Fizyki Neutrin

Zakład Fizyki Powierzchni i Nanomateriałów

Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów

Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów

Zakład Form Literackich i Dokumentalnych

Zakład Form Literackich i Dziennikarskich

Zakład Gemmologii i Archeometrii

Zakład Genetyki

Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki

Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki

Zakład Genomiki

Zakład Geografii Fizycznej

Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zakład Geoinformatyki i Kartografii

Zakład Geologii Fizycznej

Zakład Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem

Zakład Geologii Stratygraficznej

Zakład Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej

Zakład Geometrii

Zakład Geomorfologii

Zakład Globalizacji i Komunikacji

Zakład Glottodydaktyki

Zakład Glottodydaktyki

Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi

Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej

Zakład Historii Administracji

Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej

Zakład Historii Edukacji

Zakład Historii Europy Wschodniej

Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki

Zakład Historii Języka Polskiego

Zakład Historii Kultury Materialnej

Zakład Historii Literatury Polskiej po 1918 r.

Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Zakład Historii Literatury Romantyzmu

Zakład Historii Najnowszej

Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych

Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego

Zakład Historii Polski i Powszechnej do XV w.

Zakład Historii Polski i Powszechnej od XIX do XX w.

Zakład Historii Polski i Powszechnej od XVI do XVIII w.

Zakład Historii Starożytnej

Zakład Historii Sztuki i Kultury Baroku

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

Zakład Historii Sztuki Pradziejowej i Średniowiecznej

Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji

Zakład Historii Śląska

Zakład Hydrogeologii Podstawowej

Zakład Hydrogeologii Stosowanej

Zakład Iberystyki

Zakład Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej

Zakład Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego

Zakład Inteligencji Obliczeniowej

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Książką i Komunikacją

Zakład Inżynierii Białka

Zakład Inżynierii Oprogramowania

Zakład Italianistyki

Zakład Języka Niderlandzkiego

Zakład Języka Niemieckiego

Zakład Języka Rosyjskiego

Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego

Zakład Językoznawstwa Francuskiego

Zakład Językoznawstwa Niderlandzkiego

Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

Zakład Językoznawstwa Stosowanego

Zakład Języków Programowania

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Zakład Komunikacji Międzykulturowej

Zakład Komunikacji Wizerunkowej

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Zakład Kroatystyki i Serbistyki

Zakład Krystalografii

Zakład Książki Współczesnej i Edytorstwa

Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska

Zakład Lingwistyki Stosowanej

Zakład Lipidów i Liposomów

Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych

Zakład Literatury Austriackiej

Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

Zakład Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej

Zakład Literatury Niemiec po 1945

Zakład Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX w.

Zakład Literatury Niemieckiej do 1848 r.

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku

Zakład Logiki i Podstaw Matematyki

Zakład Medioznawstwa

Zakład Mediów Cyfrowych

Zakład Metod Matematycznych Fizyki

Zakład Metod Numerycznych

Zakład Metod Programowania

Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej

Zakład Mikrobiologii

Zakład Mikrobiologii

Zakład Mikrobiologii Molekularnej

Zakład Mikrostruktury Powierzchni

Zakład Mineralogii i Petrologii

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych

Zakład Muzykologii Historycznej

Zakład Muzykologii Systematycznej

Zakład Mykologii i Genetyki

Zakład Mykologii i Genetyki

Zakład Myśli Ekonomicznej

Zakład Nanooptyki i Nanostruktur

Zakład Nauczania Fizyki

Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki

Zakład Neohellenistyki i Studiów Bliskowschodnich

Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii

Zakład Ontologii i Filozofii Przyrody

Zakład Ontologii i Teorii Poznania

Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej

Zakład Paleobotaniki

Zakład Paleozoologii

Zakład Paleozoologii

Zakład Parazytologii

Zakład Parazytologii

Zakład Patologii Komórki

Zakład Pedagogiki Mediów

Zakład Pedagogiki Ogólnej

Zakład Pedagogiki Społecznej

Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Zakład Petrologii Eksperymentalnej

Zakład Piśmiennictwa i Filmu

Zakład Podstaw Chemii

Zakład Polityk Unii Europejskiej

Zakład Polityki Administracyjnej i Służb Publicznych

Zakład Polityki Gospodarczej

Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej

Zakład Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP

Zakład Polityki Zagranicznej i Zagrożeń Globalnych

Zakład Polityki Zagranicznej RP

Zakład Poradoznawstwa

Zakład Porównawczej Administracji Publicznej

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

Zakład Postępowania Cywilnego

Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego

Zakład Prawa Administracyjnego

Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej

Zakład Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego

Zakład Prawa Pracy

Zakład Prawa Rzymskiego

Zakład Problemów Kultury Artystycznej

Zakład Profilaktyki i Resocjalizacji

Zakład Projektowania Komunikacji

Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Zakład Psychologii Ogólnej

Zakład Psychologii Osobowości

Zakład Psychologii Rozwoju

Zakład Psychologii Twórczości

Zakład Psychologii Zarządzania

Zakład Psychologii Żywienia

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego

Zakład Resocjalizacji

Zakład Równań Różniczkowych

Zakład Różnic Indywidualnych

Zakład Serbistyki

Zakład Serbistyki i Kroatystyki

Zakład Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji

Zakład Socjologii Edukacji

Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych

Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji

Zakład Socjologii Miasta i Wsi

Zakład Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury

Zakład Socjologii Ogólnej

Zakład Socjologii Płci i Rodziny

Zakład Socjologii Pogranicza

Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki

Zakład Socjologii Sfery Publicznej

Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Zakład Spektroskopii Elektronowej

Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego

Zakład Statystyki

Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych

Zakład Studiów Chińskich

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Zakład Studiów nad Geopolityką

Zakład Studiów nad Unią Europejską

Zakład Studiów Rozwojowych i Regionalnych

Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich

Zakład Studiów Włoskich

Zakład Studiów Żydowskich

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych

Zakład Sztuk Audiowizualnych

Zakład Technologii Chemicznej

Zakład Teorii Cząstek Elementarnych

Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych

Zakład Teorii i Historii Książki

Zakład Teorii i Historii Kultury

Zakład Teorii i Krytyki Kultury

Zakład Teorii Informatyki i Baz Danych

Zakład Teorii Komunikacji Społecznej

Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych

Zakład Teorii Literatury

Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej

Zakład Teorii Mnogości i Topologii

Zakład Teorii Oddziaływań Fundamentalnych i Grawitacji Kwantowej

Zakład Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Zakład Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Zakład Teorii Pola

Zakład Teorii Polityki

Zakład Teorii Powierzchni

Zakład Teorii Prawdopodobieństwa

Zakład Topologii

Zakład Translatologii

Zakład Translatoryki

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki

Zakład Ukrainistyki

Zakład Ustroju Administracji Publicznej

Zakład Współczesnego Języka Polskiego

Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans

Zakład Zachowań Konsumenckich

Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

Zakład Zarządzania Finansami

Zakład Zarządzania Publicznego i Administracji

Zakład Zastosowań Fizyki Jądrowej

Zakład Zastosowań Informatyki w Chemii

Zakład Zastosowań Matematyki

Zakład Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów

Zakłady WNB

Zaopatrzenie

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. administracyjnych

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majątku

Zastępca Głównego Księgowego

Zbiory Demonstracji Wykładowych

Zespoły Naukowe WCh

Zespół Administracyjno-Techniczny Kampusu Grunwaldzkiego

Zespół Analityki Stosowanej

Zespół Analityków IT

Zespół Analizy Oddziaływań Liposom - Komórka

Zespół Aplikacji Centralnych

Zespół Aplikacji Komputerowych

Zespół Badawczy Prawa Własności Intelektualnej

Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej

Zespół Chemii Biomateriałów

Zespół Chemii Bionieorganicznej i Biomedycznej

Zespół Chemii i Stereochemii Peptydów i Białek

Zespół Chemii i Struktury Heterocykli oraz ich Sieci Koordynacyjnych

Zespół Chemii Medycznej

Zespół Chemii Metaloorganicznej

Zespół Chemii Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych

Zespół Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn

Zespół Chemii Porfiryn i Porfirynoidów

Zespół Chemii Produktów Naturalnych

Zespół Chemometrii i Spektroskopii Stosowanej

Zespół Cyberbezpieczeństwa

Zespół Dielektryków

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zespół do spraw Gospodarki Budynkami

Zespół do spraw Gospodarki Gruntami

Zespół Dokumentacji Obrotu Zagranicznego

Zespół ds. Aktywności Naukowej, Społecznej oraz Współpracy z Organizacjami Studenckimi i Doktoranckimi

Zespół ds. Aktywności Zawodowej - Biuro Karier

Zespół ds. Analizy Stanu Kadr

Zespół ds. Domów Studenckich

Zespół ds. Mediów

Zespół ds. Obiektów Sportowych

Zespół ds. Obsługi Gmachu Głównego

Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością

Zespół ds. powołania i organizacji Centrum Aktywności Studenckiej

Zespół ds. Przygotowania Wniosków i Nadzoru Realizacji Projektów

Zespół ds. Realizacji Projektów Ogólnouniwersyteckich i Inwestycyjnych

Zespół ds. Rozliczania Projektów i Weryfikacji Finansowej Projektów

Zespół ds. Tłumaczeń

Zespół ds. Współpracy z Absolwentami

Zespół Dydaktyczny

Zespół Elektrochemii

Zespół Elektroenergetyczny

Zespół Elektroenergetyczny

Zespół Ferroelektryków i Ciekłych Kryształów

Zespół Ferroików i Półprzewodników

Zespół Finansowy

Zespół Fotokatalizy

Zespół Infrastruktury Informatycznej

Zespół Infrastruktury Teleinformatycznej

Zespół Instalacji Mechanicznych

Zespół Instalacji Wewnętrznych

Zespół Instalacji Zintegrowanych

Zespół Instalacji Zintegrowanych

Zespół Inżynierii Peptydów

Zespół Katalizy Homogenicznej

Zespół Katalizy i Chemii Koordynacyjnej

Zespół Konserwacji

Zespół Konserwacyjno-Budowlany

Zespół Konserwacyjno-Budowlany

Zespół Krystalografii

Zespół Lektorów Języka Angielskiego

Zespół Lektorów Języka Niemieckiego

Zespół Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego

Zespół Lektorów Języków Romańskich

Zespół Lipidów i Liposomów w Terapii Genowej

Zespół Magazynowo-Zaopatrzeniowy

Zespół Magazynowo-Zaopatrzeniowy

Zespół Magnetyzmu Molekularnego

Zespół Materiałów Luminescencyjnych

Zespół Materiałów Magnetycznych

Zespół Naturalnych i Sztucznych Lipidowych Nośników Substancji Bioaktywnych

Zespół Nieorganicznej Chemii Supramolekularnej

Zespół Prasowy

Zespół Projektów Krajowych

Zespół Projektów Ogólnouniwersyteckich i Inwestycyjnych

Zespół Projektów Zagranicznych

Zespół Przygotowania Inwestycji i Remontów

Zespół Realizacji Inwestycji i Remontów i Nadzoru Technicznego

Zespół Rozliczeń

Zespół Rozrachunków

Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii

Zespół Spektroskopii, Struktury i Elektrochemii Związków Koordynacyjnych f- i d-elektronowych

Zespół Struktury i Dynamiki Makroukładów

Zespół Struktury i Oddziaływań Molekularnych

Zespół Syntezy Organicznej

Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Zespół Teoretycznego Modelowania Procesów Chemicznych

Zespół Teorii i Praktyki Agregatów Lipidowych

Zespół Wsparcia Bezpośredniego

Zespół Wsparcia Procesów IT

Zespół Zastosowań Strukturalnych EPR

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return