O projekcie

Koła zębate

O projekcie

Celem projektu naukowego COV-WORK jest zbadanie społeczno-ekonomicznych konsekwencji pandemii i post-pandemicznego kryzysu dla świata pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy pracowników.

W jakim stopniu oraz w jaki sposób kryzys społeczno-ekonomiczny wywołany pandemią wpływa na zmiany w organizacji pracy, zbiorowych stosunkach pracy i dyskursie o pracy, a także na świadomość społeczno-ekonomiczną pracujących Polaków oraz ich indywidualne i zbiorowe strategie życiowe? W badaniach podejmujemy te zagadnienia analizując: (1) świadomość społeczno-ekonomiczną Polaków w sytuacji post pandemicznej, w tym ich postawy wobec kapitalizmu, interwencji państwa, pomocy społecznej i działań zbiorowych w stosunkach pracy; (2) doświadczenia biograficzne, w tym zawodowe, jak i strategie radzenia sobie ze zmianami osób pracujących w trzech – pod różnymi względami szczególnie dotkniętych pandemią – sektorach (tj. edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz logistyce); (3) nowe i stare konflikty w zbiorowych stosunkach pracy, a także mechanizmy ich rozwiązywania przez partnerów społecznych (związki zawodowe, organizacje pracodawców, stronę rządową i samorządową) oraz sposoby ich prezentowania w dyskursie medialnym, zarówno w prasie, jak i na portalach internetowych.

Szczególna uwaga zwrócona jest w projekcie na doświadczenia biograficzne i strategie życiowe wybranych grup pracowników, którzy w szczytowym okresie pandemii uznani zostali za „niezbędnych” (ang. essential workers) (m.in. lekarze i lekarki, pielęgniarki i pielęgniarze, nauczyciele i nauczyciele, opiekunowie i opiekunki osób starszych, a także pracownice i pracowniczki centrów logistycznych oraz usług kurierskich dostarczający żywność i inne towary w czasie zamknięcia gospodarki). Przyglądając się ich sytuacji, zbadamy, w jakim stopniu ich praca została zdefiniowana jako niezbędna zarówno przez nich samych, jak i w dyskursie medialnym oraz jakie konsekwencje miało to dla jakości ich pracy już po pandemii. Ponadto przeanalizowana zostanie rola pandemii w trwających już wcześniej procesach cyfryzacji i automatyzacji pracy, które w wielu przypadkach przyczyniają się do pogorszenia warunków zatrudnienia. W celu realizacji projektu przeprowadzone zostaną oryginalne badania empiryczne, wykorzystane zostaną również materiały zebrane w ramach analizy danych zastanych.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 19, nr umowy UMO-2020/37/B/HS6/00479) i realizowany w ramach konsorcjum, w którym liderem jest Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych (kierownik: dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki z Instytutu Socjologii), zaś partnerem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (kierownik: dr Jan Czarzasty, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej) w latach 2021-2025. W ramach projektu przewidziano również współpracę z zespołem prof. Valerii Pulignano z Centrum Badań Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu w Leuven realizującym projekt ERC ResPecTMe (Researching Precariousness across the Paid/Unpaid Work Continuum).

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return