Polski Ogród Milenijny

Projekt „Polski Ogród Milenijny”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt zakłada rozbudowę Arboretum w Wojsławicach – filii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – o Polski Ogród Milenijny. Inspiracją do założenia Polskiego Ogrodu Milenijnego był przypadający w 2017 r. jubileusz 1000-lecia bitwy o Niemczę oraz dynamiczny rozwój polskiej hodowli roślin ozdobnych i sadowniczych.

W ogrodzie powstałym w ramach projektu uprawiane będą:

  • polskie odmiany roślin ozdobnych i sadowniczych otrzymane przez polskich hodowców
  • kolekcje zachowawcze ex situ wybranych roślin ginących, zagrożonych i chronionych

Nowy Ogród zostanie założony na gruntach porolnych, będących w posiadaniu Arboretum, w granicach administracyjnych Niemczy. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie istniejącej różnorodności biologicznej o rodzime gatunki roślin i odmiany uprawne polskiej hodowli, a co za tym idzie, powiększenie możliwości Arboretum w Wojsławicach w zapewnianiu czynnej ochrony ex-situ, a także poszerzenie powierzchni edukacyjno-dydaktycznej.

Fot. Dominika Hull/UWr/CC BY-NC 2.0

Przedsięwzięcie „Polski Ogród Milenijny” jest projektem kompleksowym, łączącym ochronę siedlisk z ruchem turystycznym, poprzez zaplanowane wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej oraz powstanie materiałów promocyjno-informacyjnych, zawierających informacje o obiekcie Arboretum oraz samym projekcie. Dodatkowym celem jest szansa rozwoju gospodarczego gminy Niemcza, dzięki wykorzystaniu jej potencjału turystycznego, m.in. poprzez podniesienie konkurencyjności Arboretum w Wojsławicach, jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu.

Projekt „Polski Ogród Milenijny”: RPDS.04.04.01-02-0006/16 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działania nr 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, Poddziałania nr 4.4.1 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji: 23.09.2016 r. – 31.10.2018 r.

Wartość projektu: 2 218 057,20 zł

Dofinansowanie z UE: 1 437 214,00 zł

Więcej informacji można znaleźć w artykule „W Wojsławicach powstaje Polski Ogród Milenijny”.

Projekt  „Polski Ogród Milenijny” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Biuro Obsługi Projektów UWr
ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
tel. +48 71 324 60 25

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return