Poza zasięgiem… nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego w południowej części powiatu oławskiego

nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego

Poza zasięgiem… nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego w południowej części powiatu oławskiego

Współczesna archeologia to nie tylko wykopaliska, ale szeroki wachlarz metod dynamicznie rozwijających się z każdym rokiem. Wśród nich szczególne walory posiadają metody niedestrukcyjne – pozwalają ograniczyć ingerencję w obiekty archeologiczne, zarówno na etapie badań terenowych, jak również gabinetowych i laboratoryjnych co ma szczególne znaczenie z perspektywy współczesnej doktryny ochrony dziedzictwa kulturowego.

Celem projektu jest podjęcie nieinwazyjnej prospekcji archeologicznej wraz z wykonaniem nowoczesnej dokumentacji zasobów dziedzictwa archeologicznego w południowej części obecnego powiatu oławskiego. Obszar ten należy do regionów o największym nagromadzeniu zróżnicowanych śladów przedindustrialnego osadnictwa w Polsce. Dotychczasowa wiedza o nich jest wypadkową informacji pochodzących z danych archiwalnych, badań powierzchniowych oraz wykopaliskowych.

Podjęcie w ramach projektu nieinwazyjnej prospekcji archeologicznej wiąże się z przekonaniem o znacznych walorach użyteczności tych metod w rozpoznaniu dziedzictwa kulturowego oraz świadomości ograniczeń wynikających z obecnie przyjętej metodyki inwentaryzacji archeologicznej. Dotąd podstawową metodą rejestracji nieruchomych zabytków archeologicznych były badania powierzchniowe, a zalegający na powierzchni pól materiał zabytkowy stawał się podstawą do interpretacji chronologicznej, funkcjonalnej czy określenia granic nieruchomych zabytków archeologicznych. Pomimo podjęcia na etapie formułowania zasad Archeologicznego Zdjęcia Polski dyskusji dotyczącej procesów formowania się stanowisk archeologicznych oraz późniejszych ich przekształceń codzienna praktyka realizacji tego projektu daleka jest od wniosków wynikających z tych refleksji. Efektem tego jest powszechnie zauważalna rozbieżność pomiędzy zinwentaryzowanymi stanowiskami archeologicznymi a ich faktycznym stanem dokumentowanym np. podczas badań wykopaliskowych czy też coraz częstszych projektów opierających się na wykorzystaniu innych niż badania powierzchniowe metod prospekcji. Niejednokrotnie unikatowe obiekty archeologiczne zlokalizowane są poza zasięgiem granic stanowisk archeologicznych wyznaczonych na podstawie badań powierzchniowych. Taka sytuacja dotyczy również południowej części powiatu oławskiego gdzie dzięki wcześniej wykonanym zdjęciom lotniczym oraz badaniom geofizycznym udało się odkryć tak wyjątkowe obiekty jak wczesnobrązowe monumentalne założenie składające się z systemu rowów w Radłowicach, neolityczny rondel w Drzemlikowicach czy zaginione układy ruralistyczne w okolicach Brzezimierza.

Projekt będzie realizowany w oparciu o zintegrowane badania nieinwazyjne obejmujące prospekcję lotniczą, uzupełniającą dokumentację fotograficzną niskiego pułapu (np. dron) oraz badania magnetyczne wraz z interpretacją uzyskanych wyników. Staną się one ilościowym i jakościowym uzupełnieniem dotychczasowych informacji o zasobach dziedzictwa kulturowego tej części Dolnego Śląska.

Kierownik projektu: dr Mirosław Furmanek
Okres realizacji projektu:
 14.05.2018 – 31.12.2019

Uczestnicy projektu: mgr Maksym Mackiewicz, mgr Bartosz Myślecki, mgr Piotr Wroniecki

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych, Fundusz Promocji Kultury (umowa 483/18/FPK/NID z 17.05.2018r.)

Wartość projektu: 86 000,00 zł, dofinansowanie NID: 66 000,00 zł

Logotypy

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return