Spinaker – public history summer school

Rysunki

Spinaker – public history summer school

Celem projektu realizowanego w ramach programu NAWA SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia jest organizacja trzech międzynarodowych szkół letnich public history w formułach zdalnej i hybrydowej w latach 2021-2023.

Termin public history (historia w przestrzeni publicznej) po raz pierwszy został użyty w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XX w. Historycy publiczni, w odróżnieniu od historyków akademickich, skupiają się na tworzeniu narracji o przeszłości zrozumiałych i atrakcyjnych dla szerokiej publiczności. Poruszają tematy ciekawe dla określonych grup odbiorców, takie jak historia lokalna, rodzinna, historia mniejszości czy życia codziennego. Bardzo często próbują nie tylko zainteresować odbiorców, tworząc gotowe treści, ale też zachęcają ludzi do odkrywania przeszłości na własną rękę. Przykładowo pełnią role doradców w poszukiwaniach pojedynczych osób i grup, koordynują prace zespołów składających się z zawodowych historyków i pasjonatów historii, organizują festiwale, gry miejskie, przeprowadzają wywiady (oral history) i uczą innych, jak to robić, prowadzą warsztaty, tworzą interaktywne wystawy, czy też wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem wolontariuszy w muzeach, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych i fundacjach. Badają również funkcje, jakie historia odgrywa w życiu społecznym.

Główną grupą docelową projektu są studenci i doktoranci zajmujący się kwestiami obecności historii w przestrzeni publicznej, pracownicy instytucji, organizacji i fundacji, których działalność związana jest z public history, wreszcie freelancerzy i inne osoby zainteresowane. Szkoła jest otwarta na uczestników w różnych grupach wiekowych i nie przewiduje preferencji ani dyskryminacji ze względu na wiek ani etap kariery akademickiej lub zawodowej, natomiast z samej istoty tej formy kształcenia trzon uczestników stanowią studenci oraz doktoranci z zakresu public history. Przyznane środki pozwolą objąć ich wsparciem w postaci jednorazowych stypendiów przyjazdowych.

Planowane działania obejmują promocję szkoły i pozyskanie uczestników (referentów), zaproszenie najwyższej jakości kadry prelegentów, moderatorów i mentorów, sprawne przeprowadzenie 5 dni zajęć w formie wykładów, warsztatów, prezentacji uczestników, udziału w przedsięwzięciach z obszaru public history (wizyt w lokalnych muzeach i innych placówkach, turnieju historycznych gier planszowych, projekcji polskich filmów historycznych) oraz pomoc w dopracowaniu referatów, by po PHSS mogły stać się podstawą publikacji.

Zaangażowanie środków finansowych do promocji, pokrycia kosztów uczestnictwa, wyposażenia w sprzęt i dostęp do serwisów internetowych oraz zaproszenie specjalistów przyczyni się do pozyskania najlepszych uczestników i zapewni wysoki poziom prezentacji.

Projekt pozwala Instytutowi Historycznemu UWr na kontynuację organizacji szkół letnich public history, które od 2018 r. odbywają się regularnie w czerwcu lub lipcu. Zaproszenie do udziału publikowane jest w styczniu, a termin nadsyłania zgłoszeń zwykle wypada w połowie kwietnia. Call for papers można znaleźć w wiodących bazach konferencji dotyczących humanistyki, mediach społecznościowych i na stronie szkoły: https://publichistorysummerschool.wordpress.com/

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • rozwijania wiedzy i umiejętności studentów oraz doktorantów;
  • umiędzynarodowienia oferty dydaktycznej UWr;
  • wzrostu prestiżu szkoły i promocji kierunku studiów public history na Uniwersytecie Wrocławskim;
  • popularyzacji public history w Polsce i na świecie;
  • stworzenia forum wymiany między młodymi badaczami a doświadczonymi naukowcami, integracji studentów i doktorantów z różnych krajów i kultur;
  • poszerzenia oferty dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego w formułach zdalnej i hybrydowej;
  • wzmocnienia wizerunku polskiej nauki i Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, Instytut Historyczny, Szewska 49, 50-139 Wrocław (joanna.wojdon@uwr.edu.pl), dr Dorota Wiśniewska, Instytut Historyczny, Szewska 49, 50-139 Wrocław (dorota.wisniewska@uwr.edu.pl).

Wartość projektu: 269 575,00 PLN

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.


PHSS 2021

W dniach 7-11 czerwca 2021 r. na platformie Zoom odbyła się czwarta szkoła letnia public history, którą zorganizowały dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, dr Dorota Wiśniewska oraz mgr Marta Kopiniak (Instytut Historyczny). Wydarzenie współorganizowały Centrum Historii Zajezdnia oraz International Federation for Public History, a patronatem objęła je Komisja Historii w Przestrzeni Publicznej KNH PAN. Aktywny udział w szkole wzięło 50 osób, w tym 14 z Polski i 36 z zagranicy (Brazylia, Francja, Grecja, Indie, Irlandia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Rosja, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). Ponadto każda sesja gromadziła przed ekranami od 40 do 70 uczestników biernych.

Wykład otwierający wygłosił prof. Dominic A. Pacyga (Columbia College Chicago), który skupił się na atrakcyjnych sposobach opowiadania o przeszłości. Mgr Marek Szajda (Centrum Historii Zajezdnia/Instytut Historyczny) przeprowadził warsztaty na temat historii mówionej, a dr hab. Dobrochna Kałwa z Uniwersytetu Warszawskiego przygotowała zajęcia zatytułowane „Gendering public history”. W ramach szkoły odbyła się także dyskusja poświęcona kształceniu na kierunkach public history na uniwersytetach w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Studenci, doktoranci, młodzi badacze i praktycy przedstawili swoje projekty w 11 sesjach. Dotyczyły one metodologii public history, projektowania i tworzenia treści historycznych oraz szeroko pojętej historii w przestrzeni publicznej. Dokładny program można znaleźć na stronie internetowej.

Logotypy

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return