Nowe kierunki w rekrutacji 2022/2023

studenci

Nowe kierunki w rekrutacji 2022/2023

Uniwersytet Wrocławski uruchamia nowe kierunki studiów! Przypominamy, że rekrutacja na studia na Uniwersytet Wrocławski rozpoczyna się 1 czerwca. Całą ofertę rekrutacyjną znajdziecie na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Poniżej zamieszczamy nowe kierunki studiów, które po raz pierwszy pojawią się w tegorocznej rekrutacji UWr oraz te, które będziecie mogli studiować w zupełnie nowej odsłonie!

ZIELONA CHEMIA, I stopnia stacjonarne

Zielona chemia to kierunek studiów przygotowujący do podjęcia wyzwań stojących przed sektorem chemicznym związanych z koniecznością wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, obejmujących transformację energetyczną opartą o odnawialne źródła energii i zielony wodór.

W trakcie studiów zapoznasz się z zagadnieniami chemii przyjaznej środowisku: zielonymi technologiami wodorowymi, odnawialnymi źródłami energii, biopaliwami, metodami pozyskiwania i magazynowania energii a także zagadnieniami proekologicznymi (materiały biodegradowalne oraz utylizacja i recykling tworzyw sztucznych), elektromobilności i dekarbonizacji.

Studiując u nas poznasz i zrozumiesz zasady zielonej chemii, które pozwolą na ocenę procesów chemicznych pod kątem zgodności z tymi zasadami i na proponowanie odpowiednich modyfikacji. Będziesz mógł projektować procesy chemiczne w zgodzie z zasadami chemii przyjaznej dla środowiska.

Będziesz miał możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży w:

· dużych zakładach przemysłu chemicznego z branży energetycznej, kosmetycznej, przetwórstwa chemicznego, farmaceutycznego

· laboratoriach badawczo-rozwojowych, zajmujących się rozwojem i wdrażaniem technologii przyjaznych środowisku, w tym technologii wodorowych

· akredytowanych laboratoriach analitycznych

Co po studiach?

Nacisk położony podczas studiów na umiejętności praktyczne i dostęp do specjalistycznej aparatury pomiarowej otwiera możliwości realizacji zawodowej na stanowiskach związanych z analityką chemiczną, projektowaniem i syntezą nowych materiałów, planowaniem, realizacją i wdrażaniem nowych technologii, a także problemami współczesnej energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii i gospodarki wodorowej.

EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego ogłasza nowy międzynarodowy program studiów magisterskich w zakresie wschodnioeuropejskich studiów żydowskich, prowadzony w całości w języku angielskim.

Od października 2022 r. możesz zostać jego uczestnikiem na Uniwersytecie Wrocławskim w Polsce. Dołącz do nas w trzech ścieżkach akademickich i trzech językach w ciągu trzech semestrów.

Nasze kursy mistrzowskie i seminaria koncentrują się na trzech kluczowych obszarach życia i doświadczenia żydowskiego w Europie Wschodniej. Po pierwsze, chasydyzm bada historię popularnego żydowskiego ruchu mistycznego, który rozkwita na całym świecie. Druga ścieżka koncentruje się na literaturze i społeczeństwie jidysz w Europie Wschodniej. Trzecia ścieżka bada współczesną historię Żydów polskich, przekraczając przyjęte granice naukowe.

Jest to doskonała okazja do rozwijania umiejętności językowych w zakresie jidysz, hebrajskiego i polskiego. Oferujemy również unikalny kurs dotyczący Stosowanego Dziedzictwa Żydowskiego (Applied Jewish Heritage), opracowany we współpracy z Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce.

Studenci będą blisko współpracować z naszymi znakomitymi wykładowcami i światowej sławy gościnnymi wykładowcami. Dzięki małym klasom, hojnym stypendiom oraz bliskiej społeczności naukowców i studentów z całego świata. Tworzymy wyjątkowe doświadczenie edukacyjne, niedostępne nigdzie indziej na świecie.

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego znajduje się na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu, w południowo-zachodniej Polsce. Jest to prawdopodobnie najpiękniejsze miasto w sercu Europy, o którym nigdy nie słyszeliście, gdzie pamięć i dziedzictwo Żydów wschodnioeuropejskich są głębokie i szerokie.

Nasz XVIII-wieczny budynek, w którym marzyli i pracowali laureaci Nagrody Nobla, jest inspirującym miejscem, by rozpocząć odkrywanie wielu skarbów judaików znajdujących się w naszych lokalnych archiwach i bibliotekach.

Jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie można tak głęboko zanurzyć się w bogatej kulturze Żydów polskich i wschodnioeuropejskich, zdobyć najnowsze akademickie umiejętności badawcze i odkryć bogactwo dziedzictwa materialnego.

STUDIA ROMANISTYCZNE, II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia na kierunku studia romanistyczne to przed wszystkim intensywna nauka dwóch wybranych języków romańskich:

– pierwszego od poziomu C1 (francuskiego lub hiszpańskiego; 210 godzin praktycznej nauki języka),

– oraz drugiego od dowolnego poziomu (francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub portugalskiego; 120 godzin praktycznej nauki języka).

Studia romanistyczne oferują także możliwość pogłębienia wiedzy z wybranego zakresu: językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa w ramach seminarium magisterskiego, wykładów i przedmiotów do wyboru. Na wszystkich tych zajęciach dzielimy się z naszymi studentami specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami z zakresu prowadzenia badań naukowych najwyższej jakości. Dzięki szerokiej gamie przedmiotów do wyboru w programie student/ka studiów romanistycznych może zaprojektować ścieżkę kształcenia zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

Osoby zainteresowane tłumaczeniem mogą w ramach przedmiotów do wyboru zrealizować specjalność translatorską w nowej, elastycznej formule. Warunkiem ukończenia specjalności jest zaliczenie minimum 7 wybranych przedmiotów tłumaczeniowych. Pełna oferta obejmuje: język polski dla tłumaczy, narzędzia pracy tłumacza, profile zawodowe tłumacza specjalistycznego, tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne ogólne, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie literackie, tłumaczenie poświadczone, prawnicze i handlowe oraz tłumaczenie naukowe i techniczne.

Studia romanistyczne dają także możliwość przygotowania do zawodu nauczyciela. Realizacja modułu, opracowanego we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, uprawnia naszych absolwentów do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka francuskiego lub hiszpańskiego w szkołach publicznych różnego szczebla.

W trakcie studiów nasi studenci mogą również wyjeżdżać na uczelnie zagraniczne oraz praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

Zajęcia prowadzone są w odrestaurowanym i wyposażonym w nowoczesny sprzęt historycznym budynku Instytutu Filologii Romańskiej w samym sercu Wrocławia. Więcej informacji o kierunku na stronie Instytutu Filologii Romańskiej.

Co po studiach?

Jako absolwent/ka studiów romanistycznych możesz pracować jako tłumacz lub nauczyciel języka francuskiego lub hiszpańskiego, możesz także odnaleźć się w branży wydawniczej, w mediach lub instytucjach kulturalnych. Ale znajomość języków romańskich jest niezwykle ceniona także w różnych firmach, na przykład światowe koncerny HP, Google, IBM, Volvo IT, Crédit Suisse czy Microsoft, chętnie lokujące swe przedstawicielstwa we Wrocławiu, stale poszukują kandydatów władających biegle językami innymi niż angielski i niemiecki.

Koła naukowe

Swoje zainteresowania nasi studenci mogą poszerzać w kołach naukowych „Hesperia” (dla osób hiszpańskojęzycznych) i „À propos” (dla osób francuskojęzycznych). Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Filologii Romańskiej oraz Wydziału Filologicznego. Zapraszamy również na nasz profil na portalu Facebook.

EUROPEISTYKA specjalność EU POLITICS, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Program is offered by the Chair of European Studies (Faculty of Social Sciences) at the University of Wroclaw. The curriculum focuses on the EU institutions and policies but also on the specific knowledge related to European Civilization and Cultural Identities in Europe. In seminars and workshops students will analyze problems related to EU external relations, area of freedom, security and justice, EU governance, and social policy in the EU. Particular emphasis will be put on various aspects of EU regional policy and skills associated with management of EU funds and projects.

The MA program is postgraduate one, that requires from candidate to hold BA or MA degree in any area. The programme is taught entirely in English by experts in their fields.

The programme includes also special meetings with non-academic experts, representatives of international organisations, international corporations, NGOs, diplomats, politicians, and others. Additionally, we organise special training so you would become a desirable candidate in the labour market.

The course lasts two years, structured in four semesters, the first of which runs from the end of September to mid-February, the second from the beginning of March to the end of June. In order to receive the Master’s degree, the graduates will be required to complete 120 ECTS points in up to four semesters and write a Master’s thesis.

Learn to understand how the EU Regional Policy works ! Choose your path through a new interdisciplinary program ! Get professional training for a career in international institutions ! Study in English at an international top class higher education faculty!

If you have concluded your BA in Political Sciences, European Studies, International Relations, Law, Economics, Administration, Humanities, Languages or other related studies, you are eligible for this MA.

The MA in European Studies gives you an opportunity to spend a semester or even a year abroad under the Erasmus+ umbrella. The offer is opened for both EU and non-EU citizens.

A graduate of the European Studies program is a specialist prepared to work as a professional staff member at institutions of local and national government, and national and international cultural and social agencies, such as EU institutions and other international organizations. The European Studies program prepares graduates for work in public and private enterprises in Poland and throughout European States. It would be also available experience for students planning their career development at institutions of non-EU states with wide cooperation with the European Union.

Bearing in mind the pandemic situation, we are prepared to conduct the courses online if necessary.

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ, II stopnia stacjonarne

Chcesz wykorzystać fakt, iż żyjemy w złotym wieku informacji? Lubisz zamieniać dane w wiedzę? Zamierzasz budować przewagę konkurencyjną swojej firmy lub firmy, w której będziesz pracować? Chcesz zarządzać fantastycznie złożonym światem informacji? Marzysz o uniwersalnym, wszędzie przydatnym wykształceniu? Wybierz nowy kierunek Zarządzanie informacją studia II stopnia!


Studia te są adresowane do osób zainteresowanych zdobyciem niezbędnej na współczesnym rynku pracy wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych w zakresie nabywania, analizy, interpretacji i stosowania zaawansowanych metod zarządzania informacją. W trakcie studiów oferujemy dwie nowoczesne specjalności: analityka danych lub cyfrowe dziedzictwo kultury. Nowy kierunek wyposaży absolwentów w unikatowe zdolności refleksji nad niezwykłym i niewyczerpywalnym zasobem informacji definiowanej jako to, co jest przetwarzane, przechowywane i odzyskiwane. Zgodnie z potrzebami współczesnej gospodarki opartej na wiedzy studia przygotują do kariery w szerokim obszarze zarządzania informacją. Absolwenci nowego kierunku będą wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, posiadającymi praktyczne umiejętności przetwarzania informacji oraz planowania, zarządzania, dystrybucji i wykorzystywania zasobów informacyjnych. Umiejętności te są obecnie przydatne wszędzie, a rynek pracy kształtowany przez technologie informacyjno-komunikacyjne potrzebuje specjalistów zarządzających informacją.

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE I KLASYCZNE, II stopnia stacjonarne

Chcesz pogłębić swoją wiedzę o świecie grecko-rzymskim? Chcesz czytać swobodnie w oryginale nie tylko Cycerona, Wergiliusza, Tacyta, ale także dzieła św. Tomasza z Akwinu, Petrarki, traktaty Leonarda da Vinci, łacińską poezję Jana Kochanowskiego? A może chciałbyś w muzeach objaśniać znajomym mitologiczne płótna Rubensa, Poussina i Ingres’a, odwołując się do starożytnych tekstów? Interesuje Cię kultura krajów arabskich i współczesnych Włoch? Chcesz wiedzieć, który z renesansowych papieży za młodu był piratem? Czy wiesz, że jedno ze stowarzyszeń poetów arabskich w latach trzydziestych XX wieku nazywało się imieniem greckiego boga – Apollona?

Studia śródziemnomorskie i klasyczne – to nowy kierunek na Wydziale Filologicznym, stworzony z myślą o absolwentach studiów licencjackich znających wybrane języki basenu Morza Śródziemnego (łacinę, grekę, język arabski lub włoski) oraz język angielski na poziomie B2. Na studiach zdobędziesz wiedzę na temat krajów śródziemnomorskich, będziesz miał okazję uczestniczyć w wykładach i konwersatoriach z Humanistyki cyfrowej, Komparatystyki literackiej, Teorii i praktyki przekładu.

Kierunek oferuje do wyboru następujące specjalności:

· Specjalność: filologia klasyczna

Z uwagi na wymóg dobrej znajomości starożytnej greki i łaciny specjalność ta jest skierowana do absolwentów studiów I stopnia filologii klasycznej. W ramach tej specjalności pogłębisz znajomość obu języków klasycznych, wiedzę o kulturze klasycznej (także materialnej) oraz dziedzictwie antyku w kulturze polskiej i światowej.

· Specjalność: arabska lub włoska

Specjalność jest przeznaczona dla absolwentów studiów I stopnia kierunku studia śródziemnomorskie, jak i dla absolwentów studiów innych kierunków. W jej ramach studenci mogą kontynuować naukę języka arabskiego lub włoskiego od poziomu B1; ponadto zaznajamiają się z historią, literaturą, sztuką i obyczajami wybranych regionów Śródziemnomorza.

CO PO STUDIACH

Pogłębiona znajomość języka klasycznego lub języka nowożytnego oraz historii i kultury wybranego regionu basenu Morza Śródziemnego pozwala na podjęcie pracy w: polskich instytucjach nauki i kultury, wydawnictwach, redakcjach, archiwach, turystyce.

KOŁA NAUKOWE

Pamiętaj też, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych. Zobacz listę.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych oraz Wydziału Filologicznego.

Więcej o rekrutacji na studia na Uniwersytet Wrocławski (zasady rekrutacji, opłaty za studia niestacjonarne, wymagane dokumenty, wkrótce także limity miejsc i harmonogram rekrutacji) znajdziesz w naszym serwisie rekrutacyjnym www.rekrutacja.uni.wroc.pl, a na studia zarejestrujesz się przez www.irka.uni.wroc.pl od 1 czerwca.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
wpisz e-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return