studenci

Rekrutacyjne Q&A, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Dziękujemy za wszystkie wasze pytania dotyczące procesu rekrutacji, które kierujecie do Działu Nauczania czy do Działu Komunikacji w mediach społecznościowych. Zebraliśmy dla Was te najczęściej powtarzające się i spróbowaliśmy na nie odpowiedzieć. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, pisz do nas śmiało na fb albo instagramie, lub skontaktuj się z Działem Nauczania rekrutacja@uwr.edu.pl.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

REJESTRACJA

Czy należy czekać do wyników matury, żeby zarejestrować się na studia?
Nie, wyniki matury nie są potrzebne, żeby zarejestrować się w systemie IRK.

Czy kolejność rejestracji ma znaczenie?
Nie, kolejność rejestracji nie ma znaczenia. Zalecamy jednak, aby nie odkładać jej na ostatnią chwilę.

Na ile kierunków mogę się zarejestrować?
Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków, na które możesz się zarejestrować. Pamiętaj tylko, że aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za każdy kierunek.

Czy kolejność wybranych kierunków ma znaczenie?
Nie, nie ma ona znaczenia.

Czy w trakcie trwania rejestracji mogę zmienić wybrany kierunek?
Tak. Wystarczy, że wyrejestrujesz się z wybranego wcześniej kierunku i zarejestrujesz na nowy.

Czy wyniki matury wpisuję do systemu IRK samodzielnie?
Nie. Wyniki matur zdawanych w latach 2006-2022 zostaną automatycznie pobrane z Krajowego Rejestru Matur. Wyjątkiem jest sytuacja, w której maturzysta nie wyraził zgody na przetwarzanie danych dla celów związanych z procesem rekrutacji w formularzu deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Czy wyniki matur ustnych będą brane pod uwagę podczas rekrutacji?
Nie, pod uwagę będą brane tylko wyniki matur pisemnych.

PROGI PUNKTOWE

Jakie są progi punktowe na poszczególnych kierunkach?
Uniwersytet Wrocławski nie określa minimalnych progów punktowych*. Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów rekrutacyjnych. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc, który został określony na danym kierunku.
*za wyjątkiem wybranych kierunków na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Fizyki i Astronomii. Szczegóły znajdziesz w zakładce ZASADY po wyszukaniu danego kierunku na www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Jaką liczbę punktów miała ostatnia osoba na liście, która dostała się np. na psychologię podczas poprzedniej rekrutacji?
Uniwersytet Wrocławski nie podaje takich informacji, ponieważ w każdym roku liczba punktów umożliwiających zakwalifikowanie się na studia może się znacznie od siebie różnić.

PROCEDURY 

W jaki sposób dowiem się o zakwalifikowaniu na studia?
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na Twoim koncie IRK. Informacje o tym, kiedy to nastąpi znajdziesz w zakładce HARMONOGRAM po wyszukaniu danego kierunku na www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Czy mogę zakwalifikować się na kilka kierunków i dopiero po wynikach rekrutacji zdecydować, który kierunek chcę studiować?
Tak. Możesz zakwalifikować się na kilka kierunków, a po otrzymaniu wyników rekrutacji złożyć dokumenty tylko na jeden wybrany przez Ciebie kierunek.

W systemie IRK mam status „zakwalifikowany do przyjęcia”, ale chcę zrezygnować ze studiów. Co powinienem/-am zrobić?
Status „zakwalifikowany do przyjęcia” jest zaproszeniem do złożenia dokumentów. Jeśli ich nie złożysz, zostanie to automatycznie potraktowane jako rezygnacja ze studiów.

Złożyłem dokumenty, ale jednak chcę zrezygnować ze studiów. Co powinienem(-am) zrobić?
W takim przypadku należy złożyć pisemną rezygnację ze studiów (wzór do pobrania w zakładce DOKUMENTY po wyszukaniu kierunku na www.rekrutacja.uni.wroc.pl) w terminie 5 dni od daty otrzymania statusu „kandydat przyjęty” na adres e-mail dzialnauczania@uwr.edu.pl.

Co to jest II i III etap rekrutacji?
W II i III etapie rekrutacji mają szansę dostać się na studia osoby, które w I turze znalazły się na liście rezerwowej. Nie trzeba w niej potwierdzać chęci udziału ani wnosić ponownie opłaty rekrutacyjnej, ponieważ kandydaci, którzy w I etapie rekrutacji znaleźli się na liście rezerwowej, będą automatycznie brani pod uwagę w kolejnych turach, o ile do nich dojdzie.

Czy muszę kogoś informować, jeśli chcę wziąć udział w II lub III etapie rekrutacji rekrutacji?
Nie. Udział w II i III etapie rekrutacji jest automatyczny dla osób, które brały udział w I turze.

Czy mogę brać udział w II i III turze naboru, jeśli nie brałem udziału w I turze?
Nie. II i III tura rekrutacji dotyczy tylko tych osób, które od początku brały udział w rekrutacji i zarejestrowały się w systemie IRK przed I turą. Ci, którzy tego nie zrobili, muszą czekać na rekrutację dodatkową, o ile zostanie ogłoszona w przypadku wolnych miejsc na studia.

Czy zawsze na wszystkich kierunkach jest II i III etap rekrutacji?
Ponieważ część osób zakwalifikowanych do przyjęcia, rezygnuje z przyznanego miejsca, przyjmowane są osoby z listy rezerwowej.

Jeśli w I turze dostanę się na studia i złożę na nie dokumenty, ale potem okaże się, że w II lub III turze dostanę się na swój wymarzony kierunek, to czy mogę zrezygnować z tego pierwszego?
Tak. W takim przypadku należy złożyć pisemną rezygnację ze studiów (wzór do pobrania w zakładce DOKUMENTY po wyszukaniu kierunku na www.rekrutacja.uni.wroc.pl) w terminie 5 dni od daty otrzymania statusu „kandydat przyjęty” na adres e-mail dzialnauczania@uwr.edu.pl.

Co to jest rekrutacja dodatkowa?
Rekrutacja dodatkowa to ponowne uruchomienie zapisów na studia. Jest to szansa na rekrutację dla osób, które nie brały udziału w I naborze lub nie dostały się na studia.

Czy w rekrutacji dodatkowej trzeba od nowa zakładać konto w IRK?
Założone wcześniej konto IRK będzie nadal aktywne, więc wystarczy tylko zarejestrować się na ponownie otwarte kierunki. Natomiast osoby, które nie brały udziału w pierwszej rekrutacji, powinny założyć konto w IRK.

DOKUMENTY

Kiedy należy dostarczyć dokumenty?
Termin składania dokumentów znajdziesz w zakładce HARMONOGRAM po wyszukaniu danego kierunku na www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Gdzie należy dostarczyć dokumenty?
Miejsce składania dokumentów znajdziesz w zakładce MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW po wyszukaniu danego kierunku na www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć?
Wykaz dokumentów znajdziesz w zakładce DOKUMENTY po wyszukaniu danego kierunku na www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Jeśli w terminie składania dokumentów jestem na urlopie/wyjeździe/za granicą, to czy mogę złożyć dokumenty w późniejszym terminie?
Nie. Aby dostać się na studia, musisz dopilnować złożenia dokumentów w odpowiednim czasie i miejscu. Pamiętaj, że dokumentów nie trzeba składać osobiście.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?
Nie. Kandydat może złożyć dokumenty na trzy sposoby: osobiście, przez osoby trzecie albo za pośrednictwem poczty lub kuriera. W przypadku doręczania dokumentów przez osoby trzecie wymagane jest podpisane przez kandydata pełnomocnictwo (wzór do pobrania w zakładce DOKUMENTY po wyszukaniu danego kierunku na www.rekrutacja.uni.wroc.pl). W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie wszystkich składanych kserokopii dokumentów.

Czy osoba trzecia dostarczająca dokumenty w moim imieniu potrzebuje oryginału lub notarialnie poświadczonej kserokopii mojego dowodu osobistego lub paszportu?
Nie. Wystarczy podpisane przez kandydata pełnomocnictwo.

Jestem na liście rezerwowej. Czy też muszę złożyć dokumenty?
Nie. Kandydaci, którzy po I turze rekrutacji znaleźli się na liście rezerwowej, powinni czekać na wyniki II tury naboru. Jeśli wtedy znajdą się na liście kandydatów zakwalifikowanych, wówczas będą zobligowani do złożenia dokumentów.

ZDJĘCIE

Czy zdjęcie do legitymacji powinno być takie jak do dowodu osobistego?
Tak. Sprawdź szczegóły (link https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu).

Czy należy wraz z dokumentami przynieść jeszcze zdjęcie w wersji papierowej?
Nie. Wymagane jest wyłącznie zdjęcie w wersji elektronicznej przesłane do systemu IRK.

Czy zdjęcie elektroniczne mogę przesłać do systemu IRK po wynikach rekrutacji?
Tak, ale zalecamy, aby przesłać je wcześniej, ponieważ wymagana jest jego akceptacja ze strony uczelni. Jeśli zdjęcie zostanie odrzucone i trzeba będzie ponownie wysłać je do akceptacji, możesz mieć problem z wydrukowaniem podania na studia i złożeniem dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Przesłałem(-am) zdjęcie elektroniczne, ale nie mogę wydrukować podania na studia, bo najpierw zdjęcie musi zostać zaakceptowane. Jak długo trwa akceptacja?
Zwykle zdjęcia akceptowane są na bieżąco, ale w wyjątkowych sytuacjach może to potrwać do 3 dni roboczych.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Czy opłatę rekrutacyjną należy wnieść od razu po rejestracji w systemie IRK?
Nie. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek (patrz zakładka HARMONOGRAM po wyszukaniu danego kierunku na www.rekrutacja.uni.wroc.pl).

Jeżeli staram się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek, to czy opłatę rekrutacyjną wnoszę za każdy kierunek?
Tak. Opłatę rekrutacyjną należy uiścić za każdy kierunek. Można to zrobić za pomocą jednej płatności.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?
Opłatę można dokonać przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, na poczcie albo za pomocą szybkiej płatności Paybynet. Nie ma możliwości dokonania opłaty osobiście w siedzibie uczelni.

Co należy wpisać w tytule przelewu?
Tytuł przelewu nie ma znaczenia, dlatego że opłata zostanie wniesiona na indywidualne subkonto danego kandydata. Proponujemy wpisać np.: „opłata rekrutacyjna”.

Czy przelew należy zrobić z własnego konta, czy może on zostać wykonany z konta rodzica?
Nie jest istotne, z jakiego konta zostanie zrealizowany przelew. Ważne, żeby pieniądze wpłynęły na indywidualne subkonto kandydata wskazane w IRK.

Czy na moim koncie będzie widoczne potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej i kiedy to nastąpi?
Tak, potwierdzenie będzie widoczne na Twoim koncie IRK po zaksięgowaniu płatności, co zwykle trwa kilka dni roboczych. Pamiętaj, że decyduje data wykonania przelewu, a nie jego zaksięgowania.

Zrealizowałem(-am) opłatę rekrutacyjną, ale wciąż nie jest ona odnotowana w IRK. Dlaczego?
Dlatego, że księgowanie płatności trwa zwykle kilka dni roboczych. Ale pamiętaj, że decyduje data wykonania przelewu, a nie jego zaksięgowania, dlatego jeśli przelew został wysłany na właściwy numer konta i przed upływem terminu zamknięcia systemu IRK, poczekaj na zaksięgowanie opłaty na swoim koncie internetowym.

Co to jest priorytet przypisania opłaty rekrutacyjnej do danego kierunku studiów?
W przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości mniejszej niż to wynika z liczby wybranych kierunków, istnieje możliwość samodzielnego określenia priorytetów przypisania opłat, najpóźniej w dniu zamknięcia systemu rejestracji IRK.

Czy muszę jeszcze raz wnosić opłatę rekrutacyjną za udział w II i III turze?
Nie.

W jakich sytuacjach mogę otrzymać zwrot opłaty rekrutacyjnej?
Kandydat może złożyć wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:

  • rejestracji na mniej kierunków studiów niż wynika to z wniesionej opłaty,
  • udokumentowanych pisemnie, niedających się przewidzieć, wyjątkowo ważnych przyczyn nieobecności na egzaminie wstępnym,
  • nieuruchomienia kierunku studiów,
  • nieuzasadnionego wniesienia opłaty.

Jeśli nie dostanę się na żaden kierunek, to czy mogę otrzymać zwrot opłaty rekrutacyjnej?
Nie.

Nie ma tu odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? Zadzwoń do Działu Nauczania 71 375 22 37, napisz: rekrutacja@uwr.edu.pl lub w mediach społecznościowych Uniwersytetu – na facebooku i instagramie.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return