długopis

Rada UWr – czym jest i jak powstała?

Powstanie rady

Rady uczelni powstały w całym kraju zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.). Działalność Rady UWr określona jest w Statucie UWr (uchwała nr 102/2019 Senatu UWr). Rada, obok rektora i senatu, jest najważniejszym organem uczelni publicznej. Ma ona ma przede wszystkim charakter doradczy. Więcej na temat zadań rady – kliknij tutaj.

Rada uczelni składa się z naukowców uczelni, osób spoza wspólnoty akademickiej reprezentujących otoczenie społeczne i gospodarcze oraz z przedstawiciela studentów. W jej skład wchodzi 8 osób powołanych przez senat, z czego co najmniej połowę stanowią osoby spoza wspólnoty uczelni. Dziewiątym członkiem rady jest przewodniczący samorządu studenckiego.

Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu. Ta sama osoba może być członkiem rady uczelni nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Pierwsza Rada Uniwersytetu Wrocławskiego

20 marca 2019 roku Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał członków pierwszej Rady UWr, której kadencja przypada na okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

W skład Rady, zgodnie z uchwałą nr 11/2019 Senatu UWr, wchodzi 9 osób, w tym 8 osób powołanych przez Senat UWr oraz przewodniczący Samorządu Studentów UWr. Senat powołał 4 członków spoza społeczności uniwersyteckiej: Rafała Dutkiewicza, Wojciecha Hanna, Jolantę Hoffman i Krzysztofa Przybylskiego oraz 4 członków spośród wspólnoty akademickiej: Jerzego Korczaka, Macieja Kryzę, Piotra Sorokowskiego i Eugeniusza Zycha (uchwała nr 28/2019 Senatu UWr). Członkiem Rady został także przewodniczący Samorządu Studentów, Damian Rychlik.

Przewodniczącym Rady może zostać wybrany przez Senat członek pochodzący spoza wspólnoty uczelni. Przewodniczącą pierwszej Rady UWr wybrana została Jolanta Hoffman (uchwała nr 74/2019 Senatu UWr).

Druga Rada Uniwersytetu Wrocławskiego

9 i 29 grudnia 2020 r. podczas posiedzeń Senat UWr wybrał nową Radę UWr na kadencję 2021-2024 (uchwała nr 157/2020 oraz uchwała nr 173/2020).

W Radzie UWr znaleźli się ze wspólnoty akademickiej: dr hab. inż. Beata Miazga, prof. UWr (Instytut Archeologii), prof. Bogusław Pawłowski (Katedra Biologii Człowieka), dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr (Instytut Psychologii), prof. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (Zakład Mikrobiologii Molekularnej). Członkiem Rady został także Patryk Korolko, jako przewodniczący Samorządu Studentów UWr. Spoza wspólnoty akademickiej członkami Rady zostali: Krzysztof Domarecki, dr Rafał Dutkiewicz, Wojciech Hann i Krzysztof Przybylski.

Przewodniczącym drugiej Rady UWr wybrany został Wojciech Hann (uchwała nr 3/2021 Senatu UWr).

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return