Proponowany porządek obrad Senatu

gmach główny UWr

Proponowany porządek obrad Senatu

Proponowany porządek obrad w dniu 20 kwietnia 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu.
  2.1. Przyjęcie protokołu nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 16 marca 2022 r.
  2.2. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.
  4.1. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Ewy Dudziak na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r.
  4.2. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Łukasza Johna na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r.
  4.3. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. inż. Magdaleny Rowińskiej-Żyrek na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r.
  4.4. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. Pawła Gawrychowskiego na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r.
 5. Zmiana uchwały Nr 32/2021 w sprawie Kuratorium Nagrody Heisiga.
 6. Zmiana uchwały Nr 69/2021 w sprawie wzoru oraz zasad nadawania odznaki honorowej „Wrocławska Wolność”.
 7. Wnioski dydaktyczne.
  7.1. Wnioski Wydziału Chemii, Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
  7.1.1. Program studiów dla kierunku matematyka, studia I i II stopnia.
  7.1.2. Program studiów dla kierunku zarządzanie informacją, studia II stopnia.
  7.1.3. Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie i klasyczne, studia II stopnia.
  7.1.4. Program studiów dla kierunku anglistyka, studia I stopnia.
  7.1.5. Program studiów dla kierunku zielona chemia, studia I stopnia.
  7.2. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w uchwałach dotyczących programów studiów dla kierunków: dziedzictwo kultury materialnej: ochrona, promocja, gospodarowaniehistoria w przestrzeni publicznejmilitarioznawstwo oraz historia.
  7.3. Zmiana uchwał: Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 oraz Nr 105/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023.
  7.4. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu Studiów Podyplomowych Współczesne Trendy w Dydaktyce Języka Obcego od roku akademickiego 2022/2023.
  7.5. Zmiana regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8. Wnioski organizacyjne.
  8.1. Przekształcenie Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych.
  8.2. Regulamin senackiej Komisji Finansów.
 9. Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad w dniu 23 marca 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu.
  2.1. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 23 lutego 2022 r.
  2.2. Przyjęcie protokołu posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 28 lutego 2022 r.
 3. Zmiana w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.
 4. Wnioski dotyczące nagród.
  4.1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
  4.2. Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
 5. Wnioski w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.
 6. Wnioski dydaktyczne.
  6.1. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
  6.1.1. Program studiów dla kierunku studia romanistyczne, studia II stopnia.
  6.1.2. Program studiów dla kierunku judaistyka, studia II stopnia.
  6.1.3. Program studiów dla kierunku East European Jewish Studies, studia II stopnia.
  6.2. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
  6.2.1. Program studiów dla kierunku LL.M. International and European Law, studia II stopnia.
  6.2.2. Program studiów dla kierunku Criminal Justice, studia I stopnia.
  6.2.3. Program studiów dla kierunku Bachelor of Business and Administration, studia I stopnia.
  6.2.4. Program studiów dla kierunku Administration in International Organizations, studia II stopnia.
  6.3. Zmiana uchwał: Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 oraz Nr 105/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023.
  6.4. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo i Systemy Teleinformatyczne od roku akademickiego 2022/2023.
  6.5. Zmiana regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
  6.6. Zmiana regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 7. Sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale Nr 153/2019 w sprawie wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego.
 8. Uchylenie uchwał: Nr 166/2020 w sprawie regulaminu organizacyjnego Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego i Nr 14/2021 w sprawie wskazania osoby do Rady Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024.
 9. Sprawozdanie z działalności Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego za lata 2019-2021.
 10. Wolne wnioski.

– projekt porządku obrad został uzupełniony w poniższym zakresie:
dodano pkt 1a. Komunikaty i informacje.
dodano pkt 6.7. Zmiana regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.

Proponowany porządek obrad w dniu 16 marca 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Uniwersytecie Wrocławskim.
 3. Uchwała w sprawie sytuacji na Uniwersytecie Wrocławskim po decyzji Ministra Edukacji i Nauki o wygaszeniu mandatu Rektora prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego.

Proponowany porządek obrad w dniu 28 lutego 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała w sprawie potępienia agresji Rosji i wyrażenia solidarności z Ukrainą.

Proponowany porządek obrad w dniu 23 lutego 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu w dniu 26 stycznia 2022 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Zmiana w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.
 5. Wolne wnioski.

– projekt porządku obrad został uzupełniony w poniższym zakresie:
dodano pkt 4a. Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.
dodano pkt 4b. Dyskusja nad listem dotyczącym sytuacji w Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

Proponowany porządek obrad w dniu 26 stycznia 2022 r.

– projekt porządku obrad został uzupełniony w poniższym zakresie:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu UWr.
  2.1. Protokół nadzwyczajnego posiedzenia Senatu w dniu 8 grudnia 2021 r.
  2.2. Protokół posiedzenia Senatu w dniu 22 grudnia 2021 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. Józefa Krawczyka na czas nieokreślony od dnia 1 lutego 2022 r.
 5. Wnioski dydaktyczne.
  5.1. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku Global Communication II stopnia dla cykli  kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023.
  5.2. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie uchylenia uchwały Nr 95/2019 w sprawie programu studiów dla kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskich.
  5.3. Zmiana uchwały Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w zakresie uchylenia zasad rekrutacji na kierunki: anglistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia cywilizacji śródziemnomorskich, europeistyka.
  5.4. Zmiana uchwały Nr 105/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w zakresie uchylenia zasad rekrutacji na kierunki: anglistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia cywilizacji śródziemnomorskich, europeistyka.
  5.5. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się oraz zasad przyjęcia na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się.
 6. Wolne wnioski.

– projekt porządku obrad został zmieniony/uzupełniony w poniższym zakresie:
pkt 6 zmienił brzmienie na: Dyskusja nad sytuacją w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
przesunięto do pkt 7. Wolne wnioski.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return