książka


IV etap (sklepienie pod balkonem)

Czwarty etap prac prowadzony był w terminie: sierpień-październik 2018 r. Prace obejmowały dekorację malarską i rzeźbiarską podniebia empory muzycznej.

Tematyka dekoracji malarskiej podniebia empory to dopełnienie tematyki na jej sklepieniu. Stanowi je „ Orkiestra Anielska ”, której główne przedstawienie, w centralnej części podniebia to para aniołów na pierwszym planie i grupa innych oraz puttów na dalszych planach. Każdy z aniołów przedstawiony został jako grający na instrumencie, natomiast putta pełnią rolę pomocniczą. Dla obecnie prowadzonych prac znaczenie miał rodzaj instrumentów jakimi dysponowali aniołowie. Przed konserwacją przedstawione postaci aniołów z pierwszego planu posługiwali się wiolonczelą i lutnią, aniołowie z dalszych planów byli przedstawieni z fletem poprzecznym, wirginałem lub po prostu jako śpiewający. Zagadkowe było przedstawienie harfy na tle obłoku na pierwszym planie. Instrumentem nie posługiwała się żadna z postaci. Pozostałe przedstawienia to obrazy symetrycznie umieszczone względem przedstawienia centralnego, w narożnikach północno wschodnim i południowo wschodnim podniebia ujęte w ramy o nieregularnym kształcie lecz na planie centralnym. Każdy z obrazów to wyobrażenie pary: anioła i putta, gdzie anioł został umieszczony centralnie i wypełnia prawie całość kompozycji, a putto stanowi postać dopełniającą. Każdy z nich gra na instrumencie, gdzie na obrazie po stronie północno wschodniej anioł posługuje się harfą, a putto skrzypcami, natomiast na obrazie po stronie południowo wschodniej anioł używa skrzypiec, natomiast putto fletu podłużnego. Pozostałe dwa przedstawienia to wypełnienie architektonicznych półkolistych rozwinięć podniebia empory. Obrazy mają kształt półkolisty i ujęte zostały w półkoliste ramy, zgodnie z kształtem architektonicznym tej części podniebia. Na każdym z obrazów została przedstawiona para puttów grających na instrumentach na tle nieba i obłoków, i tak po stronie północno zachodniej postaci używają pary kotłów i trąbki, natomiast po stronie południowo zachodniej przedstawione putta grają na tubach.

W efekcie przeprowadzonych prac udało się poddać analizie historycznej i konserwatorskiej rodzaje instrumentów przedstawionych instrumentów i częściowo układu postaci. I tak, na podstawie badań, obserwacji i porównań zrezygnowano z przedstawienia anioła na trzecim planie, po prawej stronie obrazu centralnego używającego fletu poprzecznego i dokonano korekty układu i ustawienia postaci, częściowo bazując na dostępnej dokumentacji fotograficznej z roku 1944, a częściowo na dostępnych pozostałościach oryginalnej warstwy malarskiej. Tym samym flet poprzeczny zastąpiono barokowym instrumentem dętym-dulcjanem. Także na tym przedstawieniu zrezygnowano z harfy. Stwierdzono, że w obydwu przypadkach są to przemalowania. Na pozostałych obrazach dokonano korekt układu postaci bazując na zachowanych reliktach i dokumentacji fotograficznej, min. usunięto oplot obecny na tubach marszowych używanych przez postaci puttów na obrazie półkolistym po stronie południowo zachodniej podniebia.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return