Teleskop

Rewitalizacja zespołu pałacowego i obserwatorium astronomicznego w Białkowie

Projekt  RPDS.06.03.01-02-0048/17  „Rewitalizacja Zespołu pałacowego i Obserwatorium astronomicznego w Białkowie wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum Edukacji Astronomicznej” realizowany jest w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Oś 6 „Infrastruktura spójności społecznej”,

Działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”,

Poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne”.

Jest projektem partnerskim Uniwersytetu Wrocławskiego i Gminy Wińsko.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych i przebudowy zabytkowego Zespołu Pałacowego z Obserwatorium i Parkiem w Białkowie, Gm. Wińsko. Prace budowlane obejmują działania niezbędne dla przeprowadzenia remontu i odnowy obiektu, niespełniającego przepisów prawa budowlanego i ppoż, a także prace związane z poprawą jego funkcjonalności, w tym dla osób niepełnosprawnych (dźwig osobowy, dostosowanie sanitariatów, miejsca parkingowe, odpowiednie ścieżki i dojazdy) i dostosowaniem do nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych. Planowane roboty budowlane to: prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, remont i przebudowa, prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu. Planowane prace termomodernizacyjne to: remont dachu, izolacje ścian, odtworzenie okien i drzwi, C.O. Zespół Pałacowy zlokalizowany jest w obszarze wsparcia LPR Gminy Wińsko.

Głównym celem projektu jest kompleksowy remont i przebudowa zabytkowego Zespołu Pałacowego z obserwatorium i parkiem w Białkowie oraz nadanie cennemu zabytkowi nowej funkcji edukacyjnej i kulturalnej.

Projekt realizuje również następujące cele szczegółowe:

  1. Oprawa wizerunku gminy w szczególności obszaru rewitalizowanego jako miejsca wykorzystującego potencjał cennych wartości historycznych i kulturowych;
  2. Dostosowanie obiektu Zespołu Pałacowego z obserwatorium i parkiem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przez wyposażenie obiektu w nowoczesną windę, odpowiednio dostosowane przejścia, podjazdy, dojścia;
  3. Wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców poprzez dostęp do atrakcyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej Ośrodka Edukacji Astronomicznej;
  4. Zmniejszenie bezrobocia poprzez wzrost zatrudnienia na terenie regionu.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Biuro Obsługi Projektów UWr
ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
tel. +48 71 324 60 25

Logotypy Unii Europejskiej oraz UWr Funduszu Europejskiego

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return