budynek Wydziału Fizyki i Astronomii
budynek Wydziału Fizyki i Astronomii

Uczelnia dostępna

Projekt „Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.

Przedsięwzięcie jest realizowane od 1.01.2020 roku w ramach konkursu Uczelnia dostępna i dotyczy działań mających na celu likwidację barier w dostępie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym.

Okres realizacji: od 01.01.2020 r.- 31.10.2023 r.

Wartość projektu: 3 421 976,80 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 884 042,05 PLN

Wkład własny: 104 600,00 PLN

Głównym celem projektu jest osiągnięcie do 2023 roku znacznego wzrostu dostępności do kształcenia na poziomie wyższym w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, które pozwolą na likwidację barier i poprawę dostępu osób z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym.

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Kompetencje kadry- szkolenia i kursy podnoszące świadomość niepełnosprawności (10 rodzajów – m.in. szkolenia z zakresu kontaktu ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zakresu technik i narzędzi nauczania języków obcych osób z niepełnosprawnościami, z zakresu zasad postępowania w przypadku osób w kryzysie psychicznym, kursy języka migowego i in.);

2. Działania organizacyjne na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami (wdrożenie 5 procedur w zakresie zmian organizacyjnych);

3. Superwizje dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz specjalistyczne konsultacje w zakresie wsparcia organizacyjnego i oceny potrzeb edukacyjnych kandydatów, studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;

4. Niwelowanie barier architektonicznych – oznakowania obiektów UWr w alfabecie Braille’a, kodami QR- które będą obsługiwane przez aplikacje z możliwością zainstalowanie przez osoby z niepełnosprawnościami w swych telefonach. Remont toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ul. Kuźniczej 49/55 we Wrocławiu przy siedzibie Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością;

5. Zastosowanie technologii wspierających procesy dydaktyczne (zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby działań realizowanych przez ZOSDN), zakup specjalistycznego wyposażenia stanowisk komputerowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które zostaną utworzone w pracowniach na 6 Wydziałach, utworzenie Wirtualnego Laboratorium Technologii Wspomagających i powiązane z ww. zwiększenie dostępu do sieci bezprzewodowej na UWr.

Grupą docelową tych działań jest łącznie 125 osób (88 K i 37 M), w tym kadra dydaktyczna, administracyjna i zarządzająca. Istotnym Beneficjentem jest też uczelnia, która zwiększy swoją dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Działania zaplanowane w projekcie prowadzić będą do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej zgodnie ze ścieżką MIDI.

Biuro Obsługi Projektów UWr
ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
tel. +48 71 324 60 25

Logotypy Unii Europejskiej oraz UWr Funduszu Europejskiego

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return