kategoryzacja

A+, A i B+ takie kategorie otrzymał UWr!

Uniwersytet Wrocławski otrzymał decyzje w sprawie przyznania kategorii naukowych dla prowadzonych dyscyplin. Otrzymaliśmy dwie kategorie A+, osiem kategorii A i piętnaście kategorii B+. Oznacza to, że Uniwersytet Wrocławski posiada uprawienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego we wszystkie prowadzonych dyscyplinach. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki.

Ewaluacja oceniała pracę naukową w latach 2017-2021. Tym razem inne były zasady, bo oceniano dyscypliny, a nie wydziały – jak czyniono w latach ubiegłych.

Najwyższa kategoria naukowa: A+

 • Informatyka
 • Historia

Kategoria A:

 • Archeologia
 • Nauki Prawne
 • Astronomia
 • Psychologia
 • Literaturoznawstwo
 • Nauki medyczne
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka

Kategoria naukowa B+:

 • Ekonomia i finanse
 • Filozofia
 • Pedagogika
 • Nauki socjologiczne
 • Nauki fizyczne
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki chemiczne
 • Językoznawstwo
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki o kulturze i religii
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przstrzenna
 • Nauki o sztuce
 • Nauki biologiczne
 • Nauki o Ziemi i Środowisku

Każda dyscyplina mogła otrzymać jedną z pięciu kategorii naukowych: A+, A, B+, B lub C. Warto podkreślić, że żadna dyscyplina prowadzona na Uniwersytecie Wrocławskim nie dostała najniższych kategorii B czy C.

Najwyższą ocenę A+ Komisja Ewaluacji Nauki przyznawała tylko jednostkom, których działalność jest porównywalna z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi i doceniana za granicą. Oceniano wyniki wszystkich pracowników, prowadzących badania w danej dyscyplinie. Badacze zgłaszali do oceny cztery najlepsze dokonania, zaś same dyscypliny oceniano w trzech kategoriach: pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Komentarz prof. Patrycji Matusz, prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych:

„Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie ankiet ewaluacyjnych bardzo serdecznie dziękujemy. Gratulujemy wszystkim naukowcom z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy pracowali na sukces swoich dyscyplin. W najbliższych dniach przewodniczący rad dyscyplin dokonają analizy przesłanych decyzji i przygotują ewentualne odwołania.”

Faktycznie uczelnie mają czas 30 dni na ewentualne odwołania. Potem zostaną one rozpatrzone i ostateczne decyzje zostaną podjęte około października. Nowe kategorie będą obowiązywać do 2026 roku.

Komentarz prof. Artura Błażejewskiego, prorektora ds. badań naukowych:

„Znamy już wyniki ewaluacji naszej Uczelni, możemy być zadowoleni. Jeszcze raz szczególne gratulacje dla dwóch dyscyplin, które otrzymały kategorię A+: dla Historii i Informatyki. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie osiągnięcia naszej kadry badawczej wymagały wprowadzenia do systemu. Wielkie ukłony na bibliotekarzy, którzy tego dokonali, pokonując wszelkie niedogodności techniczne. Ogromne podziękowania należą się przede wszystkim Zespołowi ds. Ewaluacji pod przewodnictwem Pana prof. dra hab. Eugeniusza Zycha oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Ewaluacji – Panu prof. dr. hab. Dariuszowi Buraczewskiemu. Bez ich wsparcia dla Rad Dyscyplin nie moglibyśmy mówić o tak dobrym wyniku!

Czekamy na ogłoszenie zasad kolejnej ewaluacji z nadzieją, że przebiegnie ona spokojniej i bardziej systematycznie. Jesteśmy pewni, że Uniwersytet Wrocławski, a tym samym i nas wszystkich, stać na więcej!”

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return