Studentki wykonujące ćwiczenie

Studentki wykonujące ćwiczenie

Doktorat

Przygotowanie rozprawy doktorskiej może odbywać się w trybie :

1) kształcenia doktorantów

lub

2) eksternistycznym.

Kształcenie doktorantów może dotyczyć kształcenia:
· na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 (wygaszanych do końca grudnia 2023 r.)
· w szkole doktorskiej (od 1 października 2019 r.).

W maju 2019 roku powołano Szkołę Doktorską Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie w jej ramach działa 16 kolegiów doktorskich w 22 dyscyplinach naukowych. 

 Programy kształcenia doktorantów skupiają się zarówno na przekazywaniu doktorantom najwyższych kwalifikacji z zakresu danej dziedziny naukowej oraz wsparciu ich w realizacji prac doktorskich, jak i na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem niezbędnym w samodzielnym kierowaniu własną karierą zawodową. Doktoranci budują swój warsztat badawczy i dydaktyczny, pracują w zespołach interdyscyplinarnych i międzynarodowych. Mają również zapewnione wsparcie w prowadzeniu własnych projektów badawczych. Doktoranci Szkoły Doktorskiej UWr korzystają z doktoratów wdrożeniowych, projektów Preludium BIS, OPUS i wielu innych. 

Tryb eksternistyczny przypomina dotychczasowy tryb z tzw. wolnej stopy. W przeciwieństwie do kształcenia doktorantów, w tym trybie wyłączony jest etap zorganizowanego kształcenia, a tym samym związanych z nim metod weryfikacji efektów uczenia się. Z tego powodu tryb ten uwzględnia dodatkowe, określone przez podmiot doktoryzujący formy weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora. Postępowanie wszczyna się na wniosek osoby chcącej uzyskać stopień doktora. Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.

Wszystkie sprawy dotyczące doktorantów znajdują się w intranecie. Znajdziecie tam m.in. informacje dotyczące indywidualnego planu badawczego, ocen śródokresowych, programów kształcenia. Bezpośredni link poniżej w części „Dla doktorantów”.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return