Strona główna / Dr hab. D. Ilnicki współautorem międzynarodowej publikacji
okładka książki

Dr hab. D. Ilnicki współautorem międzynarodowej publikacji

W wyniku współpracy badaczy z Czech (Josef Kunc, Markéta Novotná), Słowacji (František Križan, Kristina Bilková), Polski (dr hab. Dariusz Ilnicki, Ryan Wyeth) i Węgier (Tamás Sikos T.), nakładem wydawnictwa De Gruyter Poland Sp. z o.o. ukazała się monografia w języku angielskim Thirty years of retail transformation in V4 countries traktująca o transformacji handlu detalicznego w ostatnim trzydziestoleciu (1990–2020) w państwach tworzących Grupę Wyszechradzką (V4). Warto zaznaczyć, że zasadnicze rozważania, dotyczące transformacji handlu detalicznego po 1990 osadzane są w szerszym kontekście, a mianowicie jego funkcjonowania w realiach gospodarki centralnie sterowanej.

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział wstępny podsumowuje 30 lat postsocjalistycznej transformacji handlu detalicznego w Europie Środkowej, podkreślając jego główne cechy i przejawy. Każdy z następnych czterech głównych rozdziałów, poświęcony jest jednemu z krajów V4 (Czechom, Słowacji, Węgrom i Polsce). Struktura wspomnianych wcześniej rozdziałów, w całościowym ujęciu zagadnienia transformacji handlu detalicznego, posiada swoją specyfikę. Wynika ona w pierwszej kolejności, a może nawet przede wszystkim, z dostępności danych, w tym danych pochodzących ze statystyki publicznej. W drugiej kolejności należy wskazać na specjalizację naukową autorów poszczególnych rozdziałów (ekonomia, geografia, zarządzanie). W rozdziale szóstym porównano i omówiono podstawowe podobieństwa, różnice i specyfikę transformacji handlu detalicznego w krajach V4. Ostatni rozdział koncentruje się na aktualnych wyzwaniach społeczno-gospodarczych, bieżących trendach i podstawowych innowacjach technologicznych stosowanych obecnie w handlu detalicznym. Ponadto, zwrócono uwagę na transformację handlu detalicznego w kontekście pandemii COVID-19.


Do 1990 roku sposób gospodarowania w gospodarce narodowej ściśle określał, determinował przestrzenny i konsumencki charakter handlu detalicznego, czyli innymi słowy, miejsca sprzedaży, ich struktury, produkty itd. Przełom lat 80 i 90–tych to czas przejścia z centralnego gospodarowania na uwzględniający, rządzący się mechanizmami rynkowymi. W handlu detalicznym przejawiało się to między innymi pojawianiem się nowych formatów handlu (super-, hipermarketów, dyskontów), przyrostu ich liczby, czy ewolucji struktury cech je opisujących. Szczególną formą handlu detalicznego są centra handlowe, stanowiące kluczowy czynnik wyzwalający zmiany zachowań konsumenckich. Obiekty te stały się atrakcją, rozrywką, formą spędzania wolnego czasu, a nawet specyficzną formą spotkania towarzyskiego, szczególnie dla ludzi młodych. Stopniowo zaczęły pełnić również rolę względnie bezpiecznej przestrzeni publicznej, przestrzeni i miejsca spotkań. Ogólnie rzecz biorąc, zrozumienie zachowań konsumentów, ich wzorców jest fundamentalnym zagadnieniem we współczesnym podejściu do handlu detalicznego. Dotyczy to nie tylko lokalizacji, organizacji i funkcjonowania placówek handlu detalicznego, na wszystkich jego poziomach, ale także wielkości oraz rodzaju oferowanych usług.


W tekście opracowania przedstawiono kompleksowe spojrzenie na rozwój i transformację handlu detalicznego w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech. Monografia ukazuje aktualne trendy w wykorzystaniu inteligentnych technologii w handlu. Mamy w nim do czynienia z ilościowym, jakościowym oraz strukturalnym ukazaniem zjawisk i procesów charakterystycznych dla współczesnego handlu detalicznego, z jednoczesnym zaznaczeniem aspektu ekonomicznego, jak i przestrzennego. Ponadto zawiera ono, rejestruje wpływ pandemii COVID-19 na współczesny handel detaliczny (np. zmiany zachowań konsumenckich, wzrost zakupów w Internecie, zmianę relacji dostawca-kupujący itp.), co jest obecnie ważnym obszarem badań w zakresie sektora usług, w tym handlu.

okładka książki

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
wpisz e-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return