Studenci podczas eksperymentu
Studenci podczas eksperymentu

ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 2018-2022

Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Okres realizacji projektu: – 01.10.2018- 30.09.2022

Wartość projektu: 39 514 663,10 zł

Wsparciem w ramach podnoszenia kompetencji oraz programu stażowego objętych zostanie 1 700 studentek i studentów oraz 14 doktorantów.

Grupą docelową projektu są studenci studiów stacjonarnych I, II i III stopnia z 10 Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego: Chemii, Filologiczny, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki, Nauk Biologicznych, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Biotechnologii, Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Prawa, Administracji i Ekonomii.

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Programy kształcenia

Zadanie ma na celu podnoszenie jakości kształcenia, w tym opartego na współpracy z pracodawcami oraz dostosowanie programów do wymogów rynku pracy.

2. Podnoszenie kompetencji

W ramach tego zadania prowadzone będą działania związane są z podnoszeniem kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym (studentów) oraz w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

3. Programy stażowe

Zadanie obejmuje realizację wysokiej jakości programów staży krajowych u pracodawców dla studentów ostatnich czterech semestrów kształcenia na studiach stacjonarnych.

4. Usługi wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

Zadanie obejmuje wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno gospodarczych w regionie.

5. Studia doktoranckie

Zadanie obejmuje realizację wysokiej jakości programów studiów doktoranckich – Studia Doktoranckie Nauk Prawnych na WPAiE.

6. Zarządzanie Uczelnią – kompetencje kadr

Zadanie obejmuje realizację działań podnoszących kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszących kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni, przyczyniających się do usprawnienia procesów zarządczych i poprawy funkcjonowania uczelni, w tym w zakresie jakości kształcenia.

7. Zarządzanie Uczelnią – wsparcie procesu zarządzania

Zadanie obejmuje wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na studiach, w tym doktoranckich i dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy poprzez zwiększenie praktycznego wymiaru nauczania poprzez włączanie pracodawców w proces dydaktyczny, angażowanie wybitnych ekspertów zagranicznych do prowadzenia zajęć, organizację staży i aktywności (m.in. warsztatów) rozwijających kompetencje miękkie i zawodowe, aby zwiększać szanse absolwentów na rynku pracy. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w celu wykorzystania zdobytych umiejętności w procesie nauczania i w efekcie podnoszenia jakości kształcenia. Podniesienie kompetencji kadry zarządczej i administracyjnej na rzecz efektywnego i sprawnego zarządzania uczelnią, w tym jakością kształcenia. Wsparcie procesu zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi usprawniających obieg dokumentacji i procesy zarządcze oraz większą informatyzację procesów zachodzących na uczelni.

Zadania  nr 1,2,3,4 kierowane są do studentów Uczelni

Zadanie nr 5 kierowane jest do doktorantów Nauk Prawnych na WPAiE

Zadanie nr 6 kierowane jest do kadry dydaktycznej

Zadanie nr 7 kierowane jest do kadry zarządczej i administracyjnej

Biuro Obsługi Projektów UWr
ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
tel. +48 71 324 60 25

Fundusze Europejskie - logo
www.dreamsart.pl

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return