Rosa

Złota seria

Rosa

Złota seria

Konkurs pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się raz w roku kalendarzowym, a ogłoszenie jego wyników następuje w dniu Święta Uniwersytetu.

Celem przedsięwzięcia jest opublikowanie wyłonionych w toku konkursu prac naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikacja taka jest prestiżową formą wyróżnienia wybitnego i oryginalnego dzieła naukowego.

Regulamin konkursu na wydanie książki w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego

 1. Praca na konkurs zgłaszana jest przez autora w wersji elektronicznej oraz w postaci wydruku komputerowego. Nie może to być praca wcześniej publikowana, może reprezentować dowolną dziedzinę nauki, a jej autor w momencie zgłaszania pracy do konkursu musi być pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego. Może to być zarówno praca zbiorowa, jak i autorstwa jednej osoby.
 2. Przedstawiona do konkursu praca musi spełniać następujące kryteria:
  a) być napisana w języku polskim;
  b) reprezentować wysoki poziom naukowy;
  c) charakteryzować się oryginalnością tematyki lub ujęcia problemu;
  d) stanowić istotny wkład w rozwój nauki;
  e) stanowić inspirację do dyskusji naukowej.
 3. Z udziału w konkursie wyłącza się prace stanowiące podstawę przewodu doktorskiego.
 4. Konkurs odbywa się raz w roku kalendarzowym, a ogłoszenie jego wyników następuje w dniu Święta Uniwersytetu. Wszyscy autorzy zgłoszonych do konkursu prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu musi nastąpić do dnia 15 maja każdego roku.
 6. Przedstawione do konkursu prace podlegają:
  a) wstępnej ocenie Rady Wydawniczej, powołanej przez Rektora. W skład Rady Wydawniczej wchodzi 7 osób reprezentujących różne wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego;
  b) prace zakwalifikowane do konkursu przez Radę Wydawniczą przekazane zostaną – wraz z listą proponowanych recenzentów – trzyosobowemu Jury powołanemu przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego spośród wybitnych uczonych niezatrudnionych w Uniwersytecie Wrocławskim. Jury – po wybraniu recenzentów (nazwiska recenzentów znane są wyłącznie członkom Jury oraz Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego i nie mogą być ujawniane), a następnie zapoznaniu się z ich recenzjami – wytypuje najlepszą pracę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Jury może wytypować do nagrody dwie prace.
 7. Autor wyróżnionej pracy konkursowej:
  a) uzyskuje nagrodę Rektora w wysokości równej stawce minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku profesora zwyczajnego, obowiązującego w dniu przyznania nagrody, płatną ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Rektora;
  b) zobowiązany jest do wprowadzenia ewentualnych poprawek do pracy zgodnie ze wskazówkami recenzentów. Odmowa ich naniesienia powinna być merytorycznie uzasadniona w piśmie skierowanym do Rady Wydawniczej, której stanowisko w tej kwestii jest decydujące;
  c) nabywa przywilej druku pracy w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  d) uzyskuje finansowanie na wydanie pracy, zgodnie z pkt 8.
 8. Wydawcą nagrodzonej pracy konkursowej jest Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Koszty wydania nagrodzonej pracy konkursowej ponosi Uniwersytet Wrocławski.

Regulamin konkursu stanowi załącznik do Zarządzenia nr 27/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2011 roku zmienionego Zarządzeniem nr 7/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
wpisz e-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return