grupa ludzi

GRANTY – KWIECIEŃ 2021

grupa ludzi

GRANTY – KWIECIEŃ 2021

Jak zawsze nowy miesiąc rozpoczynamy z nową ofertą grantową. Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym zestawieniem ofert grantów i stypendiów oraz do składania wniosków!

Aktualne konkursy

EURAXESS

Najnowsze zestawienie ofert grantów i stypendiów dostępne jest na stronie Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS

HORYZONT EUROPA

W związku ze zbliżającymi się ogłoszeniami konkursów w nowym Programie Ramowym UE – Horyzont Europa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego programu Horyzont Europa, zaprasza na konferencję otwierającą w Polsce nowy unijny Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacji. Spotkanie pn.: „Europa. Horyzont możliwości” odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. Uczestnicy konferencji poznają założenia i priorytety programu Horyzont Europa, a przede wszystkim nowe elementy systemu, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji, partnerstwa, misje oraz klastry, którym poświęcone będą specjalne sesje tematyczne.

GRANT MARII SKŁODOWSKIE-CURIE

W maju 2021 r. planowane jest otwarcie konkursu na indywidualne granty badawczo-szkoleniowe Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont Europa. Granty te adresowane są dla naukowców ze stopniem doktora i doświadczeniem nie dłuższym niż 8 lat od momentu jego uzyskania. Już teraz instytucje z Włoch zapraszają naukowców po doktoracie do wspólnego aplikowania.

DIOSCURI

Narodowe Centrum Nauki  wraz z Towarzystwem Maxa Plancka zaprasza wybitnych naukowców do udziału w czwartym konkursie Dioscuri. Planuje się utworzenie do trzech Centrów Dioscuri. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 czerwca 2021 r.

Centrum Dioscuri opiera się głównie na osobie badacza będącego Liderem Centrum Dioscuri. Laureatem konkursu na Centrum Dioscuri może zostać wybitny uczony, który posiada kompetencje do utworzenia i prowadzenia renomowanej i rozpoznawalnej międzynarodowo grupy badawczej. Centrum Dioscuri otrzyma środki w wysokości 300 000 euro rocznie przez pierwsze pięć lat działalności oraz kolejne pięć lat pozytywnej ewaluacji. Centrum Dioscuri może być utworzone w polskim uniwersytecie, który ma możliwości wsparcia Centrum poprzez odpowiednie zaplecze, aparaturę naukową, dodatkowe środki finansowe i długofalową perspektywę dla Lidera Centrum.

WEAVE-UNISONO

Międzynarodowy konkurs na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.NCN nie pełni roli agencji wiodącej w tym konkursie.Wnioski krajowe należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system osf, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej (w roku 2021 rolę agencji wiodącej pełni FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG), nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

CHANSE

Trwa nabór wniosków w konkursie Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Do konkursu mogą być składane projekty mieszczące się w poniższej tematyce:Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

  • Topic 1: Cultural Transformations in the Digital Age
  • Topic 2: Digitalisation and Social Transformation

O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Proces składania wniosków jest dwuetapowy:

  • etap I – poziom międzynarodowy – złożenie wspólnego wniosku skróconego przez lidera projektu w imieniu konsorcjum do 7 maja 2021 r
  • etap II: -poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. Full Proposal w języku angielskim. Full Proposal jest składany przez lidera projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego EPSS w terminie do 7 grudnia 2021 r.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu osf w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

AAL 2021 CALL

Międzynarodowy konkurs, finansujący badania obejmujące zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze. Finansowane będą projekty współpracy realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 organizacji z 3 różnych krajów, w tym organizacji użytkowników końcowych i partnera biznesowego. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny. Data zamknięcia naboru: 21.05.2021 r.

IX TAJWAŃSKO-POLSKI KONKURS

konkurs na dwustronne projekty badawcze – projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych. Zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca 2021 r

INFORMACJE RÓŻNE

Tydzień z Klastrami

Cykl wydarzeń online Tydzień z Klastrami w programie ramowym Horyzont Europa. Spotkania dotyczą drugiego filaru programu Horyzont Europa, w ramach którego finansowane będą badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych: Zdrowie, Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne, Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa, Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna, Klimat, energia, mobilność, Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.
Spotkania odbędą się w terminie 19 – 23.04.2021 r.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return