GRANTY – LUTY 2021


GRANTY – LUTY 2021

W Narodowym Centrum Nauki trwa nabór wniosków w ramach konkursów międzynarodowych

Aktualne konkursy

SHENG 2

Druga edycja konkursu na projekty badawcze realizowane przez polskie i chińskie zespoły badawcze organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i National Natural Science Foundation of China (NSFC).

Termin składania wniosków krajowych: 15.03.2021r. o godzinie 16:00.

Weave-UNISONO

Międzynarodowy konkurs na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych.

 Harmonogram naboru:

 • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (pre-proposal): 2 marca 2021 r., 15:00 CET
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): 29 czerwca 2021 r., 15:00 CET
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 6 lipca 2021r.

ForestValue 2021

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące następujących tematów:

 • Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals
 • Building with wood from various perspectives
 • Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwecja, Turcja.

Wnioski składa się na poziomie międzynarodowym w elektronicznym systemie składania wniosków sieci ForestValue (ESS) oraz na poziomie krajowym do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu osf w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Konkurs jest jednoetapowy.

Termin składania wniosków wspólnych międzynarodowych: 13 kwietnia 2021 r., 13:00 CEST

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 20 kwietnia 2021 r.

CHIST-ERA

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych:

 1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
 2. Towards Sustainable ICT

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące: Belgia, Bułgaria, Québec (Kanada), Czechy, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Izrael, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania

Wnioski należy składać na poziomie międzynarodowym w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS) oraz krajowym do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu osf w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Termin składania wniosków: 1 marca 2021 r., 17:00 CETTermin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 8 marca 2021 r.

JPIAMR

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
W konkursie weźmie udział 21 krajów: Argentyna, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Składanie wniosków odbywa się:- na poziomie międzynarodowym (dwa etapy):

 • 1 etap: 16 marca 2021 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals. 
 • 2 etap: 12 lipca 2021 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals.

– oraz na poziomie krajowym: do 19 lipca 2021 r. (16:00 CET) – termin składania wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze (do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym).

Konkurs sieci JPI Urban Europe 2021

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. 

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja

Proces wnioskowania: poziom międzynarodowy (dwuetapowy) – wniosek należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków, prowadzonym przez rumuńską agencję finansującą oraz poziom krajowy – wniosek do NCN należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu osf w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

 • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 15 kwietnia 2021 r. (14:00 CET)
 • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): czerwiec 2021 r.
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 23 września 2021 r. (14:00 CET)
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 30 września 2021 r.

POLLUX X / CORE 2021

Konkurs na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Industrial and Service Transformation”, obejmującym zagadnienia:

 • Trusted data-driven economy and critical systems
  Security and cybersecurity, reliability and trust
  Cyber-physical systems
 • Future computer & communication systems
 • Autonomous and intelligent systems and robotics for earth and space
 • Fintech/RegTech and transformative applications of distributed ledger technologies
 • Fundamental tools and data-driven modelling and simulation

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR. Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2021 r.

AAL 2021 Call

międzynarodowy konkurs, finansujący badania obejmujące zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICTwspierających osoby starsze. Finansowane będą projekty współpracy realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 organizacji z 3 różnych krajów, w tym organizacji użytkowników końcowych i partnera biznesowego. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny. Data zamknięcia naboru: 21.05.2021 r. 

ERA-NET Cofund ERA-HDHL

Konkurs ma na celu zbadanie, w jaki sposób składniki żywności i metody przetwarzania żywności mogą wywoływać lub zapobiegać wystąpieniu nietolerancji i alergii pokarmowych wśród konsumentów. W ramach tej inicjatywy finansowane są projekty realizowane przez co najmniej trzech partnerów z różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych.
Termin składania wniosków: do 8 kwietnia 2021 r. 17.00.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return