instytut filologii polskiej

GRANTY – MARZEC 2021

instytut filologii polskiej

GRANTY – MARZEC 2021

Poniżej znajdą Państwo najbardziej aktualną listę grantów i stypendiów. Prosimy o uważne zapoznanie się i serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

Aktualne konkursy

EURAXESS

Najnowsze zestawienie ofert grantów i stypendiów dostępne jest na stronie Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS

DIOSCURI

Do konkursu zaprasza Narodowe Centrum Nauki  wraz z Towarzystwem Maxa Plancka. Planuje się utworzenie do trzech Centrów Dioscuri. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 czerwca 2021 r.

– Laureatem konkursu na Centrum Dioscuri może zostać wybitny uczony, który posiada kompetencje do utworzenia i prowadzenia renomowanej i rozpoznawalnej międzynarodowo grupy badawczej.

–  Centrum Dioscuri otrzyma środki w wysokości 300 000 euro rocznie przez pierwsze pięć lat działalności oraz kolejne pięć lat pozytywnej ewaluacji.

– Centrum Dioscuri może być utworzone w polskim uniwersytecie, który ma możliwości wsparcia Centrum poprzez odpowiednie zaplecze, aparaturę naukową, dodatkowe środki finansowe i długofalową perspektywę dla Lidera Centrum.

WEAVE-UNISONO

Nabór wniosków w Narodowym Centrum Nauki na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

–   NCN nie pełni roli agencji wiodącej w tym konkursie.

– Wnioski krajowe należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej (w roku 2021 rolę agencji wiodącej pełni FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG), nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

CHANSE

Narodowe Centrum Nauki ogłasza również konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age we współpracy z 25 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie. Do konkursu mogą być składane projekty mieszczące się w poniższej tematyce: Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Ag.

  • Topic 1: Cultural Transformations in the Digital Age
  • Topic 2: Digitalisation and Social Transformation

–   O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z min. 4 zespołów badawczych pochodzących z min. 4 krajów biorących udział w konkursie.

–   Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

–   Proces składania wniosków jest dwuetapowy:

a. etap I – poziom międzynarodowy – złożenie wspólnego wniosku skróconego przez lidera projektu w imieniu konsorcjum do 7 maja 2021 r

b. etap II: -poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego w języku angielskim. Jest on składany przez lidera projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum przez EPSS w terminie do 7 grudnia 2021 r.

c. poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej przez OSF do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

JPI URBAN EUROPE 2021

konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.

–   O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

–   Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

–   Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja.

Terminy:

  1. Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 15 kwietnia 2021 r. (14:00 CET)
  2. Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 23 września 2021 r. (14:00 CET)
  3. Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 30 września 2021 r.

POLLUX X / CORE 2021

konkurs na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Industrial and Service Transformation”. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR. Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2021 r.

AAL 2021 CALL

międzynarodowy konkurs, finansujący badania obejmujące zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICTwspierających osoby starsze. Finansowane będą projekty współpracy realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 organizacji z 3 różnych krajów, w tym organizacji użytkowników końcowych i partnera biznesowego. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny.

Data zamknięcia naboru: 21.05.2021 r. 

ERA-NET COFUND ERA-HDHL

Konkurs ma na celu zbadanie, w jaki sposób składniki żywności i metody przetwarzania żywności mogą wywoływać lub zapobiegać wystąpieniu nietolerancji i alergii pokarmowych wśród konsumentów. W ramach tej inicjatywy finansowane są projekty realizowane przez co najmniej trzech partnerów z różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych.

Termin składania wniosków: do 8 kwietnia 2021 r. 17.00.

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

W ramach Funduszu Wyszehradzkiego można przygotowywać granty Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants; najbliższy termin składania wniosków mija 1 czerwca 2021 r.

HORYZONT EUROPA

19.03.2021 r – Wsparcie rozwoju kariery naukowej w programie Horyzont Europa – wirtualny dzień informacyjny poświęcony instrumentom wspierającym rozwój kariery naukowej finansowanym przez program Horyzont Europa;  podczas spotkania zostaną przedstawione cele i zasady różnych typów grantów, o które mogą ubiegać się zarówno instytucje jak i naukowcy.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return