biblioteka

GRANTY – WRZESIEŃ 2020

biblioteka

GRANTY – WRZESIEŃ 2020

W kalendarzu końcówka roku 2020, widać już horyzont. Na horyzoncie natomiast spore pieniądze pod warunkiem, że mówimy o programie Horyzont 2020. Horyzont 2020 to obowiązujący program grantów dla naukowców. Do tego „Granty na granty”, czy Global Stars, OPUS LAP, BEETHOVEN i parę innych konkursów stypendialnych lub przyznających granty badawcze. Poniżej najświeższe informacje zebrane dla studentów i naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego przez Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess. Pozostałe Stypendia znajdziecie na stronie głównej www.uni.wroc.pl a także w zakładce Uczelni Badawczej!!!

Aktualne konkursy

HORYZONT 2020

Na stronie Komisji Europejskiej widnieje lista wciąż otwartych konkursów. Wśród nich m.in. ‘Fast Track to Innovation (FTI)’, ‘Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis’, ‘SME Instrument’, ‘Mitigating household energy poverty’, ‘Smart Finance for Smart Buildings’ i wiele, wiele innych.

Zachęcamy do składania wniosków.

GRANTY NA GRANTY

Przypominamy o programie MNISW Granty na granty – promocja jakości III – 1 sierpnia br. Ministerstwo uruchomiło kolejną edycję tego przedsięwzięcia,  który wspiera finansowo polskie zespoły naukowe m.in. z uczelni, zaangażowane w przygotowanie wniosku do konkursu programu Horyzont 2020. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest m.in. uzyskanie przez wniosek projektowy ostatecznej oceny KE na poziomie co najmniej progu Threshold.

Szczegóły na stronie MNISW.

OPUS LAP

Od 15 września br. planowany jest w NCN nabór wniosków w ramach OPUS LAP – konkurs na projekty badawcze planowane do realizacji:

  • we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii we wszystkich dyscyplinach nauki; NCN jako agencja wiodąca;
  • dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i Niemiec wyłącznie w obszarze nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych;
  • dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i ze Szwajcarii – we wszystkich dyscyplinach nauki.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

CEUS-UNISONO

Konkurs na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dyscyplinach naukowych, planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii.

Terminy naboru do konkursu:

  • (Austria – FWF): ciągły od 24.02.2020;
  • (Czechy – GACR): do 11.05.2020;
  • (Słowenia – ARRS): wrzesień-październik 2020;

Oceną merytoryczną projektów będzie się zajmowała zagraniczna agencja finansująca badania.

Wnioskowana wysokość finansowania polskiej części projektu badawczego na cały okres realizacji wynosi co najmniej 150 tys. zł. Zespoły partnerskie muszą spełnić wymogi dotyczące planowania kosztorysów i kwalifikowalności kosztów obowiązujące we właściwej agencji partnerskiej.

W przypadku projektu badawczego realizowanego we współpracy z zespołami z dwóch krajów agencja wiodąca ma obowiązek pokryć min. 40% budżetu całego projektu zaplanowanego we wniosku wspólnym, a w przypadku projektu badawczego we współpracy między zespołami z trzech krajów – min. 25%.

Wnioski krajowe w ramach programu CEUS-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie  w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. W konkursie CEUS-UNISONO NCN nie może pełnić roli agencji wiodącej.

Więcej informacji na stronie konkursu.

BEETHOVEN CLASSIC 4

nabór wniosków w NCN od 15 września br. na polsko-niemieckie projekty badawcze, obejmujące od 2020 r. wszystkie dyscypliny nauki.

Więcej informacji na stronie konkursu.

GLOBAL-STARS

Konkurs w ramach inicjatywy Eureka skierowany do przedsiębiorców i naukowców. W konkursie na innowacje o potencjale rynkowym, z obowiązkowym udziałem firm z Singapuru, na polskich wnioskodawców czekają 4 miliony złotych.

  • Zakres konkursu – bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
  • Warunek wzięcia udziału – posiadanie lidera lub partnera projektu międzynarodowego w postaci singapurskiej firmy.
  • Data zamknięcia naboru wniosków: 15 października 2020 r. godz. 17:00.

Więcej informacji na stronie konkursu.

STYPENDIUM POLSKO – NIEMIECKIEJ FUNDACJI NA RZECZ NAUKI

Trwa nabór wniosków w konkursie, który wspiera przedsięwzięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami.

Maksymalna kwota dotacji w tym konkursie wynosi 80.000 euro.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 października 2020 r.

Więcej informacji na stronie konkursu.

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Uprzejmie przypominamy o konkursach na granty w ramach Funduszu Wyszehradzkiego – najbliższy termin składania wniosków na granty Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants mija 1 października 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu.


Więcej informacji o aktualnych konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na stronie NCBiR.

Najbardziej aktualne oferty grantów i stypendiów Euraxess dostępne na stronie EURAXESS POLAND oraz w załączniku poniżej.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return