Gmach główny

GRANTY – WRZESIEŃ 2021

Gmach główny

GRANTY – WRZESIEŃ 2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą listą grantów i stypendiów, dostępną na stronie Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS.

Aktualne konkursy

Program HORYZONT EUROPA

Szeroka oferta konkursów, m.in. w ramach:

Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Actions):MSCA Doctoral Networks

konkurs na 4-letnie projekty składane przez międzynarodowe konsorcja mające na celu wyszkolenie doktorantów na kreatywnych i przedsiębiorczych naukowców.  Bez ograniczeń tematycznych. Termin składania wniosków: 16 listopada 2021 r

MSCA Postdoctoral Fellowships: Indywidualne wyjazdowe granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora i doświadczeniem nie dłuższym niż 8 lat od momentu jego uzyskania; bez ograniczeń tematycznych; termin składania wniosków: 12 października 2021 r.

Oferty instytucji – zaproszenia dla naukowców w ramach MSCA PF: https://www.net4mobilityplus.eu/eoi/

MSCA and Citizens: projekty mające przybliżyć naukę i zawód naukowca społeczeństwu poprzez organizację Europejskiej Nocy Naukowca.
Termin składania wniosków: 7 października 2021 r.

klastrów (obszarów tematycznych)

Klaster 1: Zdrowie – wnioski do 21 września 2021 r.; Klaster 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne – wnioski do 7 października 2021 r., Klaster 3: Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa – wnioski do 23 listopada 2021 r; Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna – wnioski do 23 września 2021 r. lub 21 listopada 2021 r. (w zależności od tematu); Klaster 5: Klimat, energia, transport – wnioski do 14 września 2021 r., 19 października 2021 r. lub 5 stycznia 2022 r. (w zależności od tematu); Klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko – wnioski do 6 października 2021 r.

infrastruktur badawczych – wnioski do 23 września 2021 
 pakietu Widening: Teaming

wnioski do 5 października 2021 r. (konkurs dwuetapowy, pełny wniosek do 8 września 2022 r.); Twinning – wnioski do 18 stycznia 2022 r.; ERA Chairs – wnioski do 15 marca 2022 r.

Program LIFE

Jedyny instrument finansowy UE poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Nabór wniosków prowadzony jest w podprogramach: Przyroda i różnorodność biologiczna, Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia, Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się zmian klimatu, Przejście na czystą energię.Terminy składania wniosków ustalono w zależności od typu projektu oraz podprogramu.
Dla zainteresowanych programem LIFE wnioskodawców, Komisja Europejska organizuje 8-9 września w godzinach porannych wirtualną sesję pytań i odpowiedzi.

Narodowe Centrum Nauki

POLONEZ BIS

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Konkurs adresowany jest do doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić badania podstawowe w wybranych przez siebie instytucjach publicznych lub prywatnych. Program gwarantuje Stażystom zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dodatkowe fundusze na realizację własnych projektów badawczych w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Solar-Driven Chemistry 2021

NCN, we współpracy z siecią Solar-Driven Chemistry, zaprasza do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach nowej edycji konkursu pt. Solar-Driven Chemistry Call 2021. Tematyka obecnego konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie: Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii lub Turcji. Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) w systemie “elan”: 29 października 2021 r.

Opus 22

15 września 2021 r. NCN ogłosi konkurs OPUS 22 na projekty badawcze w tym również realizowane we współpracy LAP w ramach programu Weave. Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii Szwajcarii, Niemiec w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

  • w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (FWF, GAČR, ARRS, SNSF, a od 15 września 2021 r. – DFG);
  • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Konkurs ARTIQ – Centra Doskonałości AI

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs ARTIQ na dofinansowanie projektów w celu utworzenia trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI). Celem organizowanego w ramach współpracy NCN i NCBR przedsięwzięcia ARTIQ – Centra Doskonałości AI jest zwiększenie potencjału Polski w obszarze sztucznej inteligencji. W utworzonych CD AI kierowanych przez liderów o międzynarodowej renomie prowadzone będą badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w tej właśnie dziedzinie. Nabór wniosków w konkursie potrwa od 20 września 2021 do 20 grudnia 2021 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs nr 4/SZAFIR/2021 (bezpieczeństwo i obronność państwa)

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 1.09.2021 r. ogłasza konkurs nr 4/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR”.
Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 27.09.2021 r. od godz. 9.00 do 29.10.2021 r. do godz. 16.00, pod adresem.

NCBR ogłasza pierwszy konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”

Blisko 380 mln zł na projekty z zakresu energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, technologii wodorowych, magazynów energii i mikrosieci energetycznych i cieplnych trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2021 r.

EUREKA

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Bez ograniczeń tematycznych. Zakończenie naboru wniosków: 24 września 2021 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Trwa nabór wniosków w konkursie głównym POLSKO – NIEMIECKIEJ FUNDACJI NA RZECZ NAUKI, która wspiera przedsięwzięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Maksymalna kwota dotacji w tym konkursie to 80.000 euro. Termin składania wniosków: 30 października 2021 r. Dla wniosków do kwoty 10.00 euro obowiązuje procedura uproszczona. Termin składania wniosków: 1 grudnia 2021 r.

W ramach Funduszu Wyszehradzkiego można przygotowywać granty: Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants; najbliższy termin składania wniosków mija 1 października 2021 r.

Informacje różne

Spotkanie OnLine Finansowanie przełomowych badań w programie Horyzont Europa

Zapraszamy na Dzień informacyjny, dotyczący nadchodzących konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, ERC. Podczas spotkania omówione zostaną typy grantów ERC, do kogo są one adresowane oraz jakie badania można z nich sfinansować. Termin: 16 września 2021 r. godz. 10:00-13:15. Obowiązują zapisy.

Webinarium informacyjne na temat programu POLONEZ BIS

W piątek 10 września 2021 r. o godz. 9:00  odbędzie się webinarium informacyjne dla instytucji zainteresowanych goszczeniem badaczek i badaczy w ramach programu POLONEZ BIS. Obowiązują zapisy. Konkurs przeznaczony jest dla doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski.

15 września 2021 r. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje Dzień Obserwacji Ziemi. Wydarzenie będzie miało formę webinarium poruszającego tematykę możliwości finansowania projektów B+R+I w dziedzinie obserwacji Ziemi z programów Copernicus, ESA i Horyzont Europa. Obowiązują zapisy.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return