Strona główna / Uczelnia Badawcza / Priorytetowe Obszary Badawcze
doświadczenie chemiczne

Priorytetowe Obszary Badawcze

Każda z uczelni będących w projekcie Uczelni Badawczych musiała wskazać swoje Priorytetowe Obszary Badawcze. Są to obszary badań, w których badacze UWr już osiągnęli poprzez publikacje i aktywność projektową najwyższą jakość badań na poziomie międzynarodowym.

Zostały stworzone w oparciu o dyscypliny o najlepszych wskaźnikach publikacyjnych, z najwyższymi kategoriami uzyskanymi w procesie ewaluacji. Uzyskają wsparcie pozwalające uczynić z nich wizytówki naszej uczelni. Jednocześnie mają wspierać rozwój innych, w części nieznanych dzisiaj, pól badawczych.

Priorytetowe Obszary Badawcze Uniwersytetu Wrocławskiego:

1. Materiały funkcjonalne

(wiodąca dyscyplina MNiSW: nauki chemiczne, zakres tematyczny: szeroki zakres nowoczesnej chemii i fizyki): badania mają charakter podstawowy, jednak ich wyniki stwarzają podstawy do projektowania nowych materiałów, m.in. projektowanie, obliczenia teoretyczne i synteza związków biologicznie aktywnych: leków, peptydów, aminocukrów i ich pochodnych; badania roli jonów metali w układach biologicznych i oddziaływań jonów metali z substancjami huminowymi i inne.


2. Operowanie na wielkich danych:

od aspektów algorytmicznych i logicznych do „data science” i sztucznej inteligencji (wiodąca dyscyplina MNiSW: informatyka; zakres tematyczny: informatyka, matematyka) – algorytmika o logicznych podstawach informatyki; data science i sztuczna inteligencja, deep learning; fundamentalne badania informatyczne związane z operowaniem na danych.


3. Zdrowie – od analizy genów do projektowania leków

(wiodąca dyscyplina MNiSW: nauki medyczne, inżynieria biomedyczna, nauki biologiczne, zakres tematyczny: biotechnologia, biologia, chemia): molekularne podstawy chorób, nowe strategie terapeutyczne (terapie stosowane w leczeniu nowotworów, cukrzycy, chorób rzadkich o podłożu genetycznym, chorób o podłożu infekcyjnym i immunologicznym), nowe leki i mechanizmy działania leków oraz nośników leków, nowe kierunki w diagnostyce medycznej.


4. Człowiek między naturą i kulturą

(wiodące dyscypliny MNiSW: nauki biologiczne, nauki medyczne, psychologia; zakres tematyczny: antropologia fizyczna, biologia, psychologia, szerokie spektrum nauk humanistycznych i społecznych): poszukiwanie biologicznych uwarunkowań ludzkiej aktywności, w tym w sferze kreacji i relacji emocjonalnych; interrelacja pomiędzy naturą i kulturą u człowieka – na różnych poziomach i z różnych perspektyw dyscyplinarnych, od komórek do społeczeństw i od biologii po psychologię.


5. Człowiek – miasto i środowisko

(wiodące dyscypliny MNiSW: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o Ziemi i środowisku, nauki socjologiczne; zakres tematyczny: nauki o Ziemi i środowisku, socjologia, „urban studies”, studia migracyjne): główne obszary badawcze to przemiany społeczne w kontekście zmian środowiska i klimatu oraz wynikających z tego zagrożeń i wyzwań: jakość życia i jej poprawa, smart cities, migracje, zanieczyszczenie środowiska i jego zrównoważone wykorzystanie; POB dotyczy bardzo aktualnych, priorytetowych problemów naukowych mających charakter interdyscyplinarny, których rozwiązanie wymaga współpracy naukowców z nauk o Ziemi i środowisku oraz społecznych.


6. Wielokulturowość – współpraca i jej struktury

(wiodące dyscypliny MNiSW: archeologia, historia, nauki o kulturze, nauki prawne; zakres tematyczny: szeroki zakres nauk humanistycznych i społecznych): wielodyscyplinarne badania nad społeczeństwami wielokulturowymi, o zróżnicowanym zasięgu chronologicznym i geograficznym, analizują modele ich funkcjonowania nie tylko w kontekstach narodowych; analiza mechanizmów współpracy, koegzystencji i konfliktów w historycznych i współczesnych społecznościach wieloetnicznych.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
wpisz e-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return