Prof. dr hab. Jerzy Sokolnicki

Prof. dr hab. Jerzy Sokolnicki

Prof. dr hab. Jerzy Sokolnicki

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 20 grudnia 2021 r. nadał dr. hab. Jerzemu Sokolnickiemu tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych.

Prof. dr hab. Jerzy Sokolnicki jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym w 1981 roku, po obronieniu pracy magisterskiej, podjął pracę. Po przerwie w pracy naukowej, wymuszonej wprowadzeniem Stanu Wojennego w Polsce, w 1990 roku ponownie zatrudnił się na Wydziale Chemii UWr w zespole Fizykochemii Lantanowców. Pracę doktorską przygotował pod kierunkiem prof. Janiny Legendziewicz i obronił w 1998 roku. W 2000 r. przebywał na stażu podoktorskim w Michigan Technological University w zespole prof. Jamesa P. Riehl’a. W kolejnych latach odbył szereg krótkoterminowych staży na uniwersytecie w Duluth, USA a także w Niemczech, Izraelu, Wietnamie i Ukrainie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 roku a 20 grudnia 2021r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Obecnie pracuje w Zespole Materiałów Luminescencyjnych Wydziału Chemii UWr.

Zainteresowania badawcze prof. Sokolnickiego obejmują syntezę, badania strukturalne, morfologiczne i spektroskopowe luminoforów dla diod emitujących światło białe, zjawisko konwersji energii wzbudzenia w górę, efekt anteny i zjawisko opóźnionej fluorescencji aktywowanej termicznie –TADF. Obecnie pracuje nad nowymi luminoforami oksoazotkowymi dla LED emitujących białe światło oraz luminoforami z efektem TADF dla wyświetlaczy typu OLED.

Prof. Sokolnicki jest autorem ponad 60 publikacji naukowych oraz blisko 90 prezentacji konferencyjnych, w tym wykładów plenarnych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Kierował kilkoma projektami krajowymi i międzynarodowymi, między innymi dwoma europejskimi projektami naukowymi na pomiary z użyciem synchrotronu w stacji badawczej Hasylab-Desy, Hamburg, Za działalność naukową był kilkukrotnie wyróżniany nagrodami Rektora UWr. Był zaangażowany w organizację międzynarodowych konferencji naukowych (m.in. Sectroscopy and Structure of Rare Earth Systems, Excited States of Transition Elements, The 17th International Conference on Luminescence (ICL), 6th International Conference on f-elements ICFE’6). Od 1997 r. jest członkiem International Sol-Gel Society (ISGS) a od 2011 r. członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return