Stacja ornitologiczna

Stacja ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego leży w centrum doliny Baryczy, kilka km od Milicza. To doskonały teren na letnie wyprawy dla osób szukających ciszy i spokoju. Będą rozczarowani ci, którzy szukają miejsc do kąpieli czy do uprawiania głośnych sportów wodnych. Dolina Baryczy w zamian oferuje piękne widoki, czyste powietrze i bliski kontakt z przyrodą. Różnorodne lasy, od suchych sośnin, po buczyny, dąbrowy, wilgotne olszyny, a nawet łęgi. Wielowiekowe, przypominające eutroficzne jeziora, stawy rybne. Krajobraz rolniczy to mozaika małych pól i łąk, poprzecinany zakrzaczonymi miedzami. To tu spotyka się, chyba najliczniej w Polsce, aleje starych dębów, porastających drogi polne i groble stawowe. Na dębach w czerwcu i lipcu najłatwiej wypatrzeć bardzo rzadkiego chrząszcza, kozioroga dębosza. Na obficie kwitnących miedzach śródpolnych i łąkach latają chmary motyli i trzmieli. Ze wsi Niezgoda prowadzi nawet ścieżka przyrodnicza, poświęcona głównie bezkręgowcom.
Ścieżek przyrodniczych, pieszych i rowerowych jest w Dolinie Baryczy więcej, zarówno w lasach jak i wokół stawów. Przy ścieżkach powstało kilka czatowni i dwie wieże obserwacyjne, specjalnie do obserwacji ptaków, głównie w kompleksie stawowym Stawno. Warto z nich skorzystać, choć latem nie należy oczekiwać zbyt wiele. Na obserwacje wielkich stad ptaków najlepiej przyjechać jesienią.

Stacja ornitologiczna to byłe zabudowania gospodarstwa rolnego (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) wraz z przyległym terenem (ok. 1 ha). Po przebudowie służy pracownikom i studentom od roku 1973. Stacja leży na skraju rezerwatu ptasiego „Stawy Milickie” oraz w samym centrum obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Baryczy, PLB 0200001 i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja nad Baryczą PLH020041. To położenie czyni ze stacji doskonałą bazę dla naukowców i studentów prowadzących badania z różnych dziedzin nauk biologicznych. Duża różnorodność siedlisk, licznie występujące rzadkie gatunki ptaków, płazów, ssaków i bezkręgowców powodują, że teren ten cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy i studentów. Rezerwat „Stawy Milickie” funkcjonujący na obszarze hodującego ryby gospodarstwa rybackiego jest przykładem jak można skutecznie pogodzić gospodarkę człowieka i ochronę przyrody.
Stacja pełni funkcję dydaktycznego ośrodka Wydziału Nauk Biologicznych, służy także jako ośrodek naukowo-badawczy dla pracowników, doktorantów i magistrantów Wydziału Nauk Biologicznych. Pracownicy stacji sprawują naukową opiekę nad rezerwatem i prowadzą całoroczny monitoring wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych na terenie „Stawów Milickich”.

W stacji prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów WNB oraz uczniów dolnośląskich szkół. W ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych przyjeżdżają studenci z kierunków: biologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, ochrona środowiska, ekologia i różnorodność biologiczna oraz słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca” na Uniwersytecie Wrocławskim.
Dla uczniów szkół średnich prowadzimy zajęcia poświęcone sprawom ochrony przyrody i biologii ptaków. Uczniowie zapoznają się z przedstawicielami chronionych gatunków ptaków, ich związkami ze środowiskiem i problemami z ich ochroną. Na przykładzie obszaru Natura2000 Dolina Baryczy i gospodarstwa rybackiego „Stawy Milickie” pokazujemy jak można połączyć ochronę przyrody z gospodarką człowieka. Szczególnie ważne są dla nas zajęcia prowadzone dla pobliskiego Technikum Leśnego, dotyczące chronionych zwierząt związanych ze środowiskiem leśnym i sposobów ograniczenia negatywnego wpływu gospodarki leśnej na bioróżnorodność.
Przez ostatnie lata gościliśmy na zajęciach seniorów w ramach projektu edukacyjnego „Biologia dla praktyka – program rozwoju zainteresowań i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy”. Głównym celem zajęć było zwiększenie świadomości i odpowiedzialności za stan środowiska, które zostawimy przyszłym pokoleniom, oraz zachęcenie do przekazywania zdobytej wiedzy o wpływie człowieka na bioróżnorodność.

Obecnie prowadzone są projekty badawcze, w których głównym obiektem badań jest trzcinniczek, pospolity ptak związany z trzcinowiskami:

 • Wpływ zmian klimatycznych na produktywność ptaków: meta-analiza. Jest to projekt międzynarodowy, którego współautorami jest 107 naukowców pracujących na siedmiu kontynentach. W oparciu o bazę w stacji zbierane są dane dotyczące trzcinniczka.
 • Wpływ zmian klimatycznych na ekologię rozrodu trzcinniczka.
 • Wpływ obecności pasożytów z grupy Haemosporidia na wysiłek rodzicielski i parametry migracji u trzcinniczka
 • Wpływ genów MHC na dobór płciowy i wysiłek rodzicielski u trzcinniczka.
  Skeletochronologia piskląt trzcinniczka.
 • Wpływ wysiłku rodzicielskiego na wzorce migracji trzcinniczka.

Inne tematy:

 • Wpływ zmian klimatycznych na fenologię przylotu ptaków na Dolnym Śląsku.
 • Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 – Dolina Baryczy.
 • Stabilność struktury populacji i systemów genetycznych żab zielonych.
 • Rozmieszczenie przestrzenne gniazd trzciniaka Acrocephalus arundinaceus, a straty w lęgach spowodowane przez drapieżniki.
 • Monitoring niektórych parametrów ekologii rozrodu trzciniaka i ich zmiany począwszy od roku 1970.
 • Śmiertelność drobnych kręgowców w mnichach i sposoby jej ograniczania na terenie rezerwatu „Stawy Milickie”,
 • Śmiertelność drogowa zaskrońców.  Długość życia zaskrońców.  

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return