Wykład

SZKOLENIA

W ramach projektu chcemy zwiększyć świadomość kadry Uczelni na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami (Zadanie 1). Zaplanowaliśmy szereg szkoleń podnoszących kompetencje.

Kursy i szkolenia

Szkolenie z zakresu doradztwa edukacyjnego wobec osób z niepełnosprawnościami

Zauważyliśmy, że ocena potrzeb i możliwości edukacyjnych to istotny etap dla osób, które rozpoczęły już studia i spotykają się z trudnościami natury formalnej w trakcie roku akademickiego oraz sesji egzaminacyjnej. Planujemy zatem rozwinąć ofertę Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością skierowaną do kandydatów na studia i do Szkoły Doktorskiej, studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Chcemy, aby osoba z niepełnosprawnością, po konsultacjach z pracownikiem Zespołu otrzymała opracowane indywidualne formy wsparcia zgodne z obowiązującymi przepisami – między innymi Regulaminem studiów, Regulaminem wsparcia niematerialnego dla osób z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Wrocławskim, Uchwałami Rad Wydziałów.

Kursy języka migowego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym

Z uwagi na fakt, iż w UWr jest grupa studiujących osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, postanowiliśmy również zainwestować w odpowiednie kompetencje kadry administracyjnej, która na co dzień obsługuje studentów. Są one kluczowe dla właściwego procesu porozumiewania się. Zależy nam na tym, aby pracownicy śmiało porozumiewali się z osobami niesłyszącymi w codziennej pracy.

Szkolenie z zakresu technologii wspierających udostępniania treści dla osób z niepełnosprawnościami

Chcemy też wesprzeć twórców serwisów internetowych, administratorów i redaktorów serwisów internetowych UWr oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie materiałów publikowanych w serwisach internetowych pracujących w naszej Uczelni. Pragniemy poszerzenia wiedzy pracowników w zakresie zasad udostępniania materiałów dydaktycznych, opisywania dokumentów w sposób właściwy czy zamieszczania informacji na stronach zgodnie z wymogami WCAG oraz przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Szkolenia z zakresu bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych uczelni oraz domów studenckich i ma na celu wyposażenie kadry w niezbędną wiedzę w zakresie ewakuacji osób z różnymi niepełnosprawnościami, co wpływa na bezpieczeństwo tych osób na terenie uczelni.

Szkolenia z zakresu technik i narzędzi nauczania języków obcych osób z niepełnosprawnościami

Pojawiła się konieczność realizacji takiego szkolenia w zakresie nauczania języków obcych w wyniku rosnącej liczby studentów korzystających z indywidualnych lektoratów języka obcego objętego programem studiów. Lektorzy prowadzący zajęcia w grupach oraz w formie indywidualnej dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wyposażeni zostaną w umiejętności współpracy ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością narządu wzroku, niepełnosprawnością narządu słuchu, niepełnosprawnością narządu ruchu.

Szkolenia z zakresu zasad postępowania w przypadku osób w kryzysie psychicznym

Bardzo duże zainteresowanie kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych takim szkoleniem jest efektem coraz częściej występujących epizodów kryzysów psychicznych podczas zajęć czy załatwiania spraw w jednostkach UWr. Chcemy zminimalizować zagrożenie dla studenta w kryzysie, innych studentów oraz dla siebie. Szkolenie będzie związane z opracowaną w ramach projektu procedurą w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia kryzysu psychicznego i zostanie rozszerzone o takie zagadnienia jak etyka w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością.

Szkolenie z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego, projektów architektonicznych i planów remontów

Przestrzeń uczelni powinna być przyjazna dla wszystkich grup, a remonty i inwestycje w ten sposób realizowane, aby zapewnić wszystkim komfortowe funkcjonowanie. Kadra administracyjna uczelni pionu technicznego pozna potrzeby korzystających z budynków UWr z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz osób starszych czy matek z dziećmi. Dlatego przeszkolenie kadry w tym zakresie jest kluczowe, aby wszelkie inwestycje uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym były zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania i z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenia z zakresu polityki równych szans

Wiele osób powołuje się na hasło polityki równych szans. Ale czym dokładnie jest ten temat? Chcemy go wyjaśnić wszystkim pracownikom Uczelni. Pozwoli to kadrze uniknąć niewłaściwych sposobów komunikacji, stygmatyzacji czy dyskryminacji, a nauczyć się współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, wspierając a nie wyręczając w sprawach związanych z funkcjonowanie w uczelni czy życiu codziennym.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return