RODO – BADANIA COV-WORK

Książka

RODO – BADANIA COV-WORK

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób udzielających wywiadów  w badaniach przeprowadzanych w ramach projektu „COV-WORK”

Zgodnie z przepisami art. 13 i 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie: RODO) informujemy, że Uniwersytet Wrocławski oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przetwarzają Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy, w związku z wspólnym prowadzeniem badań społecznych realizowanych w ramach Projektu COV-WORK „Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu, post-pandemicznego”.

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, można kontaktować się z każdym ze Współadministratorów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1.Współadministratorami, zobowiązanymi do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami są Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwani dalej Uczelniami, działający na podstawie umowy z dnia 7 kwietnia 2021 r.

2. Uczelnie powołały inspektorów ochrony danych

1) Uniwersytet Wrocławski – adres do kontaktu: iod@uwr.edu.pl

2) Szkoła Główna Handlowa – adres do kontaktu: iod@sgh.waw.pl

z którymi można się skontaktować poprzez wskazane wyżej adresy e-mail: (UWr) oraz   (SGH).

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) oraz – w przypadku szczególnych kategorii danych – na podstawie art. 9. ust. 2 lit. j) RODO i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli zadanie realizowane w interesie publicznym, w tym zadanie uczelni polegające na świadczeniu usług badawczych określone w art. 11 ust. 1 Pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu przeprowadzenia badań w projekcie „COV-WORK”

4. W przypadku korzystania przez współadministratorów z usług innych podmiotów np. w celu wykonania przeprowadzonych transkrypcji przeprowadzanych wywiadów, Państwa dane mogą zostać im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych

5. Dane osobowe mogą być udostępniane Narodowemu Centrum Nauki w ramach kontroli projektu.

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia projektu „COV-WORK”, a po tym czasie zostaną anonimizowane i zarchiwizowane w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego. Archiwizacja danych planowana jest na czas nieokreślony.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w badaniu w ramach projektu „COV-WORK”;

10. Na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

11. Wyniki badania zostaną opublikowane, np. w artykułach naukowych, jednak nie będą ujawnione Państwa dane osobowe.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return