RODO – PANDEMIA I PRACA

Książka

RODO – PANDEMIA I PRACA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób udzielających wywiadów  w badaniach przeprowadzanych w ramach projektu „COV-WORK” (ćwiczenia terenowe „Pandemia i praca: doświadczenia pracodawców i pracowników w gastronomii i hotelarstwie w warunkach kryzysu (post)pandemicznego” w Instytucie Socjologii UWr)

Zgodnie z przepisami art. 13 i 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie: RODO) informujemy, że Uniwersytet Wrocławski przetwarza Państwa dane osobowe jako Administrator, w związku z prowadzeniem badań społecznych realizowanych w ramach Projektu COV-WORK „Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu, post-pandemicznego” oraz ćwiczeń terenowych „Pandemia i praca: doświadczenia pracodawców i pracowników w gastronomii i hotelarstwie w warunkach kryzysu (post)pandemicznego” realizowanych dla studentów kierunku socjologia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.
 2. Uczelnia powołała inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres do kontaktu: iod@uwr.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz – w przypadku szczególnych kategorii danych – na podstawie art. 9. ust. 2 lit. a) RODO, czyli udzielonej zgody, w celu przeprowadzenia badań w projekcie „COV-WORK”, a w szczególności pozyskania formularza świadomej zgody na wywiad, nagrań wywiadów z Państwa udziałem, wypełnienia kwestionariuszy z informacjami uzupełniającymi, transkrypcji wywiadów z ich pseudonomizacją, analizy wywiadów, archiwizacji transkrypcji wywiadów.
 4. Państwa dane mogą zostać udostępnione jedynie opiekunom ćwiczeń terenowych, zespołowi wykonawców (badaczy) w projekcie COV-WORK, jednostkom archiwizacyjnym Uczelni oraz podmiotom, z którymi Uczelnia zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania wyłącznie w celu transkrypcji przeprowadzonych i nagranych wywiadów oraz archiwizacji danych zawartych w tych wywiadach, a także podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia ćwiczeń terenowych „Pandemia i praca” oraz projektu „COV-WORK”, a po tym czasie poddane pseudonimizacji wywiady zostaną zarchiwizowane w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego. Archiwizacja danych planowana jest na czas nieokreślony.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Uprawnienia te mogą być jednak ograniczone wyłącznie przez szczególny przepis prawa.
 7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w badaniu w ramach ćwiczeń terenowych „Pandemia i praca” oraz projektu „COV-WORK”;
 10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 11. Wyniki badania zostaną opublikowane, np. w artykułach naukowych, jednak nie będą ujawnione Państwa dane osobowe.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return