Strona główna / Równy UWr / Aktualności
Grafika

Aktualności

SPOTKANIA KOMISJI DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Komisja odbywa cykliczne spotkania mające na celu analizę potrzeb związanych z ochroną przed dyskryminacją w UWr. Jednym z jej aktualnych zadań jest przygotowanie wytycznych dotyczących równowagi płci oraz standardów przyjaznego komunikowania się, z uwzględnieniem korzystania z środków komunikacji elektronicznej.

Prace Komisji dotyczą również wzmocnienia kompetencji i współpracy powołanych pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania oraz koordynatorów ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Dotychczas odbyły się:

  • webinar „Ochrona przed dyskryminacją w uczelni wyższej” prowadzony przez dr hab. Annę Śledzińską-Simon, dr Ariela Przybyłowicza oraz dr Łukasza Prusa. Nagranie z webinaru będzie ogólnodostępne na stronie
  • webinar „Mobbing i przeciwdziałanie mobbingowi w uczelni wyższej” prowadzony przez panią Annę Makowską, prezeskę Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego. Webinar wewnętrzny podnoszący kompetencje Komisji oraz sieci pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania oraz koordynatorek i koordynatorów ds. bezpieczeństwa
  • webinar „Jak skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji w uczelni wyższej” prowadzony przez Rzeczniczkę Akademicką UW, dr Annę Cybulko oraz Główną Specjalistkę ds. Równouprawnienia UW, dr hab. Julię Kubisę. Webinar wewnętrzny podnoszący kompetencje Komisji oraz sieci pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania oraz koordynatorek i koordynatorów ds. bezpieczeństwa.

POWOŁANO KOMISJĘ DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Powołano Komisję ds. równego traktowania. To kolejne z działań, dzięki którym UWr jest miejscem coraz bardziej otwartym, tolerancyjnym i przyjaznym – dla wszystkich osób w społeczności uczelnianej.

Komisja ds. równego traktowania na Uniwersytecie Wrocławskim ma działać na rzecz równego traktowania na uczelni i dbać o wyrównywanie szans wszystkich jej członków. Ma upowszechniać wiedzę na temat równego traktowania i przeciwdziałać dyskryminacji. Do jej zadań należy także prowadzenie działań, gdy zostanie złożony wniosek o formalną procedurę skargową (formalna procedura skargowa to jeden ze sposobów rozstrzygnięcia sytuacji dotyczących molestowania, dyskryminacji itp. nadużyć. O całej procedurze można poczytać tutaj).

– Działania Komisji będą dotyczyć trzech strategicznych dla obecnej kadencji obszarów: przyjaznej organizacji pracy oraz studiów,  przyjaznej komunikacji oraz przyjaznej przestrzeni, służąc zasadzie otwartości, dostępności oraz wzajemnego szacunku – mówi przewodnicząca Komisji, dr hab. Anna Śledzińska-Simon. – Będziemy współpracować z Pełnomocnikiem Rektora ds. Równego Traktowania, Pełnomocniczką Rektora ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów oraz siecią wydziałowych pełnomocników ds. równego traktowania, a także wydziałowych pełnomocników ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Komunikat Rektora UWr z 20 stycznia 2021 r. informuje, że w Komisji ds. równego traktowania znaleźli się: dr hab. Anna Śledzińska-Simon (przewodnicząca); dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr z WNHP, dr hab. Anna Kochan z WF, dr Tomasz Nowak z WF, dr Martyna Pryszmont z WNHP, dr hab. Przemysław Żukiewicz, prof. UWr z WNS, Jakub Kulpa z Działu Spraw Pracowniczych, Barbara Skałacka-Harrold z Biura Współpracy Międzynarodowej, Hanna Achremowicz jako przedstawicielka doktorantów, Aleksandra Kabala jako przedstawicielka studentów – Sekcja ds. orzekania. Do sekcji ds. postępowania wyjaśniającego powołano dr. Ariela Przybyłowicza z WPAE oraz Katarzynę Radke z Działu Organizacyjnego.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
wpisz e-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return