grafika z tekstem

Sympozjum „Lewica po neoliberalizmie”

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, prof. Grzegorz Kołodko, prof. Marian Noga i Krzysztof Śmiszek – to tylko niektórzy uczestnicy sympozjum „Lewica po neoliberalizmie”, które odbędzie się 25 listopada na Wydziale Nauk Społecznych (rozpoczęcie o godz. 10:00). Celem spotkania jest dyskusja o roli lewicy we współczesnym świecie.
Współorganizatorami wydarzenia są Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenie Przyszłość, Socjalizm, Demokracja.

Link do transmisji online na facebooku

CELE SYMPOZJUM

Celem sympozjum jest skonkretyzowany opis trendów, sił oraz procesów, które działają w okresie schyłkowym doktryny zwanej neoliberalizmem, królującej do niedawna we wszystkich dziedzinach życia. Niezmiernie ważne jest śledzenie rozwoju sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak w tym przypadku winny się zachować (i czego oczekiwać) siły i zbiorowości określające siebie jako lewicowe, modernistyczne i postępowe.

Intencją organizatorów sympozjum nie jest poszukiwanie pomysłów programowych dla lewicy w najbliższych wyborach parlamentarnych w Polsce, tylko zainicjowanie dyskusji o strategicznej roli lewicy we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie.

Co oznacza termin LEWICA u schyłku neoliberalizmu? Wobec jakich nowych, nieznanych bądź znanych, ale o niespotykanej skali, zjawisk i procesów staje LEWICA? Takimi zjawiskami i procesami są np. postępujące zmiany klimatyczne, rabunkowa grabież zasobów Ziemi, narastające w szybkim tempie rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństw, nierozpoznane skutki społeczne rewolucji technologicznej, realizacja tradycyjnych postulatów socjalnych lewicy przez ugrupowania na wskroś prawicowe. Na te i inne pytania związane z rolą (powinnościami?) lewicy wobec wyzwań, przed jakimi stają społeczeństwa i pojedynczy ludzie, będą starali się odpowiedzieć paneliści w trakcie sympozjum.

PROGRAM SYMPOZJUM

Wykład prof. Grzegorza Kołodki: „Wojna i pokój. Polityka i gospodarka”. Dyskusja.

starszy mężczyzna na tle regału z książkami

prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

Wybitny polski ekonomista i polityk. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Autor ponad 50 książek opublikowanych w 26 językach. Uhonorowany 15-toma dyplomami Honoris Causa uczelni zagranicznych i jednym uczelni polskiej. Jego ostatnie publikacje to „Świat w matni” oraz „Wojna i pokój”. Książkę „Wojna i pokój” podpisaną przez autora będzie można nabyć w trakcie sympozjum.

Panel „Człowiek a polityka”

Głównymi celami panelu będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytania:

– co należy rozumieć pod pojęciem „lewica” u schyłku epoki neoliberalnej? jakie powinny być jej główne cechy i wyróżniki?,

– czy lewica powinna być ruchem społeczno-politycznym proponującym własną alternatywę społeczno-gospodarczą dla post-neoliberalnego świata, czy też pozostać ruchem „adaptacyjnym”, ograniczającym swoją aktywność do „socjalizowania” rzeczywistości kreowanej przez inne opcje?,

– co z demokracją wobec jej kryzysu w wersji liberalnej: demokracja fasadowa (formalno-instytucjonalna) czy obywatelska?

Moderator:

mężczyzna w okularach

dr inż. Jacek Uczkiewicz

Prezes Stowarzyszenia Przyszłość, Socjalizm, Demokracja

mężczyzna w okularach

prof. dr hab. Adam Chmielewski

Filozof, publicysta. Profesor w Instytutcie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej

kobieta w średnim wieku

dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Posłanka na Sejm IX kadencji, Klub Lewica. Pedagożka, filozofka, badaczka społeczna, działaczka polityczna

mężczyzna w średnim wieku

prof. KAAFM, dr Krzysztof Janik

Politolog, były polityk, m.in. członek założyciel SdRP, przewodniczący SLD w 2014 r. Członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993 – 2005). Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Specjalizuje się w problematyce systemu politycznego oraz bezpieczeństwa publicznego

mężczyzna w okularach

doc. dr Bohdan Kaczmarek

Członek Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.  Zainteresowania naukowe: teoria polityki i teorie władzy, politologia organizacji, teorie rozwoju społecznego, strukturalne przesłanki monopolizacji władzy, mechanizmy i uwarunkowania procesów transformacji systemowej

Panel „Człowiek a gospodarka”

Zaproszeni paneliści podejmą dyskusję zogniskowaną wokół zagadnienia, czy gospodarka powinna służyć człowiekowi, czy to człowiek powinien służyć gospodarce. Zostaną poproszeni o odniesienie się do takich problemów, jak:

– pożądane mierniki wzrostu społeczno-gospodarczego,

– zaspokajanie potrzeb człowieka czy mnożenie potrzeb celami działalności gospodarczej,

– rola państwa (grup państw) w regulowaniu działalności gospodarczej i racjonalnym gospodarowaniu naturalnymi zasobami Ziemi,

– rola instytucji finansowych w świecie post neoliberalnym.

Moderator:

młody mężczyzna

Adrian Prokopczyk

Student V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Koła Naukowego Myśli Lewicowej im. Róży Luksemburg. Zainteresowany spółdzielczością i prawem pracy.

młoda kobieta w okularach

dr Monika Paradowska

Specjalistka z zakresu ekonomii międzynarodowej, ekonomii zrównoważonego rozwoju, a także ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje głównie na kwestiach zrównoważonej mobilności, zrównoważonej konsumpcji oraz zmian klimatycznych. Jest aktywnie zaangażowana nie tylko w działalność naukową. Jako ekspertka współpracowała m.in. z gremiami formułującymi rekomendacje dla aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej i opracowania Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

mężczyzna w średnim wieku

Tymoteusz Kochan

Doktorant na Wydziale Nauk Społecznych (Instytut Filozofii i Kognitywistki) Uniwersytetu Szczecińskiego. Publicysta. Reaktor naczelny portalu „Socjalizm teraz”. Aktywista społeczny i polityczny

mężczyzna w średnim wieku w okularach

dr hab. Robert Kurek, prof. UEW

Prodziekan Filii UEW w Jeleniej Górze. Zainteresowania naukowe: krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe; usługi finansowe i podmioty rynku finansowego oraz ich otoczenie; systemy pieniężne i waluty wirtualne (kryptowaluty, bitcoin)

mężczyzna w średnim wieku

prof. dr hab. Marian Noga

Specjalista z zakresu teorii wzrostu gospodarczego, polityki fiskalnej i monetarnej, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska. Były senator i członek Rady Polityki Pieniężnej NBP. Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Panel „Człowiek a człowiek”

Przedmiotem panelu będą kwestie zasadnicze związane z relacjami społecznymi w nowej rzeczywistości, a w szczególności takie problemy, jak:

– nowe wymiary solidarności społecznej,

– rola kultury, edukacji i nauki w post-neoliberalnym świecie,

– człowiek w świecie mediów i technologii.

Moderator:

mężczyzna w średnim wieku trzymający mikrofon

Radosław Czarnecki

Religioznawca, przyrodnik, niezależny dziennikarz lewicowy, autor wielu tekstów i programów w telewizjach internetowych.

kobieta w średnim wieku

dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ

filozofka specjalizująca się w filozofii kultury, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicystka, działaczka społeczna i polityczna.

mężczyzna w średnim wieku

dr Krzysztof Śmiszek

dr nauk prawnych, wykładowca akademicki, adwokat, poseł na Sejm IX kadencji z Wrocławia, wiceprzewodniczący NOWEJ LEWICY, frakcja Wiosna

młody mężczyzna

dr Łukasz Moll

Socjolog, filozof, publicysta lewicowy, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Opiekun Koła Naukowego Myśli Lewicowej im. Róży Luksemburg. Autor książki „Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu” (Wydawnictwo UMK, Toruń 2021). Od 15 lat zaangażowany w działalność środowisk lewicowych.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return