Szkolenia

aula

Szkolenia

UWAGA – ZMIANA TERMINÓW !!!

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność ogłosić rekrutację na kurs z j. angielskiego dla Kadry Administracyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego (Admin English).

Kurs organizowany jest w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023” (ZPU2)

Uczestnikiem kursu może być personel ogólnouczelniany i wydziałowy, zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim na stanowisku administracyjnym, technicznym.

Rekrutacja odbywa się na II poziomy kursu:

– start – dla osób nie posługujących się j. angielskim – 10 osób

– up – dla osób posługujący się j. angielskim na poziomie min. podstawowym – 20 osób

Każdy uczestnik kursu podczas 1 semestru po ukończeniu kursu, zobligowany jest wykorzystać swoje kompetencje językowe, w trakcie pracy wykonywanej na rzecz UWr.

O przyjęciu na kurs decyduje spełnienie warunków obligatoryjnych:

 1. nie uczestniczenie w kursie Admin English organizowanym w ramach projektu ZPU1 (Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022)
 2. zatrudnienie na UWr na umowę o pracę minimum 6 miesięcy po ukończeniu kursu czyli do 31.12.2022.

O kolejności na liście rankingowej decydować będzie data i godzina wpływu poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.

W przypadku wpłynięcia dokumentów kilku kandydatów w tym samym czasie, Komisja rekrutacyjna, oceni kryteria dodatkowe:

– uzasadnienie potrzeby wzięcia udziału w kursie.

Każdy uczestnik weźmie udział w 30 godz. zajęć grupowych.

Zajęcia:

 • trwać będą jeden semestr w terminie III-VI.2022r.
 • odbywać się będą w grupach 10/12 osobowych
 • odbywać się będą raz w tygodniu po 90 minut (czyli 2 x 45 minut/tydzień).
 • odbywać się będą w godzinach pracy od 7.30-9.00 lub 14.00-15.30
 • odbywać się będą w trybie zdalnym, dlatego od każdego uczestnika wymagane będzie dysponowanie komputerem z kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
 • poprowadzą doświadczeni lektorzy Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wysłać mailem wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, załącznik 1 b do Regulaminu Rekrutacji na adres zpu2@uwr.edu.pl we wskazanym poniżej terminie.

W przypadku pracy zdalnej i trudności z otrzymaniem podpisu kierownika jednostki, zamiast podpisu, można dołączyć maila ze zgodą przełożonego na uczestnictwo w kursie w godzinach pracy.

Prosimy jednak, żeby wszystkie dokumenty dotyczące zgłoszenia jednej osoby znalazły się w jednej wiadomości e-mail (tzn. mail z załączonym skanem zgłoszenia z podpisami pracownika i przełożonego lub mail ze zgłoszeniem np. w formie pliku .docx lub .pdf z dołączonym mailem ze zgodą przełożonego).

Prosimy o zachowanie oryginału zgłoszenia, będzie potrzebny na późniejszym etapie.

Oryginały dokumentów zobowiązane będą dostarczyć tylko osoby, które dostaną się na kurs.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie: 21.02.2022 r. od godz. 8.00 – 24.02.2022 r. do godz. 8.00.

Prosimy wysyłać je na adres zpu2@uwr.edu.pl

Zgłoszenia przesyłane przed lub po terminie nie będą brały udziału w rekrutacji.

Lista uczestników ogłoszona zostanie 25.02.2022 r. na stronie projektu.

W celu przyporządkowania uczestników do grup zgodnie z poziomem zaawansowania odbędą się testy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje o zapisach na testy będą dostępne na późniejszym etapie rekrutacji.

formularz rekrutacyjny – złącznik 1b do Regulaminu rekrutacji

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji: Regulamin-rekrutacji-do-udziału-w-formach-wsparcia-dedykowanych-pracownikom-Uniwersytetu-Wrocławskiego-w-projekcie

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023″, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.

Serdecznie zapraszamy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lista rankingowa uczestników III edycji Academic English

Lista-rankingowa-AE-III-edycja

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału we wsparciu otrzymają e-mail z informacją o teście, na podstawie którego zostaną Państwo podzieleni na grupy oraz zestaw załączonych dokumentów, które należy wypełnić, podpisać i przekazać do Biura Projektów Zagranicznych z dopiskiem „AE III edycja ZPU2”.

REKRUTACJA NA III EDYCJĘ ACADEMIC ENGLISH

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność rozpocząć rekrutację na trzecią ostatnią edycję kursu z j. angielskiego dla Kadry Dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (Academic English).

Kurs organizowany jest w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2019-2023” (ZPU2)

Uczestnikiem kursu może być pracownik dydaktyczny, dydaktyczno-naukowy, wykładowca akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim, posługujący się j. angielskim na poziomie min. podstawowym.

Każdy uczestnik kursu podczas 1 semestru po ukończeniu kursu, zobligowany jest wykorzystać swoje kompetencje językowe, w trakcie zajęć ze studentami prowadzonymi w języku angielskim.

Komisja rekrutacyjna, na podstawie złożonych w terminie zgłoszeń, ocenia kryteria dodatkowe:

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w j. angielskim

– staż pracy na UWr

oraz uzasadnienie potrzeby wzięcia udziału w kursie.

W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej decydować będzie data i godzina wpływu poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.

W kursie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w kursie Academic English organizowanym w ramach projektu ZPU1 (Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022) oraz wcześniejszych edycjach kursu w ramach projektu ZPU2

Każdy uczestnik weźmie udział w 40 godz. zajęć grupowych oraz 20h zajęć indywidualnych.

Zajęcia:

 • trwać będą jeden semestr w terminie III.2022-VI.2022r. dla 30 osób
 • odbywać się będą w grupach 10 osobowych
 • odbywać się będą raz w tygodniu po 135 minut (czyli 3 x 45 minut/tydzień)
 • odbywać się będą w trybie zdalnym, dlatego od każdego uczestnika wymagane będzie dysponowanie komputerem z kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu
 • poprowadzą doświadczeni lektorzy Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wysłać mailem wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy – załącznik 1 a do Regulaminu Rekrutacji na adres zpu2@uwr.edu.pl we wskazanym poniżej terminie.

W przypadku pracy zdalnej i trudności z otrzymaniem podpisu kierownika jednostki, zamiast podpisu, można dołączyć maila ze zgodą przełożonego na uczestnictwo w kursie. Prosimy jednak, żeby wszystkie dokumenty dotyczące zgłoszenia jednej osoby znalazły się w jednej wiadomości e-mail (tzn. mail z załączonym skanem zgłoszenia z podpisami pracownika i przełożonego lub mail ze zgłoszeniem np. w formie pliku .docx lub .pdf z dołączonym mailem ze zgodą przełożonego).

Prosimy o zachowanie oryginału zgłoszenia, będzie potrzebny na późniejszym etapie.

Oryginały dokumentów zobowiązane będą dostarczyć tylko osoby, które dostaną się na kurs.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie: 15-28.11.2021 r.

Prosimy wysyłać je na adres zpu2@uwr.edu.pl

Zgłoszenia przesyłane przed lub po terminie nie będą brały udziału w rekrutacji.

Lista uczestników ogłoszona zostanie 15.12.2021 r. na stronie projektu.

W celu przyporządkowania uczestników do grup zgodnie z poziomem zaawansowania odbędą się testy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje o zapisach na testy będą dostępne na późniejszym etapie rekrutacji.

formularz rekrutacyjny- załącznik 1a do Regulaminu rekrutacji formularz rekrutacyjny Kadry Dydaktycznej formularz rekrutacyjny Kadry Dydaktycznej III edycja

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji:

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2019-2023″, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.

Serdecznie zapraszamy.

Regulamin rekrutacji do udziału w formach wsparcia dedykowanych pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023″

Regulamin-rekrutacji-do-udziału-w-formach-wsparcia-dedykowanych-pracownikom-Uniwersytetu-Wrocławskiego-w-projekcie

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return