Biografie zwierząt- wykład prof. Anity Jarzyny z UŁ

Czy zwierzęta mogą mieć biografie? Na czym polega koncepcja „post-koiné”? O tym opowie podczas wykładu mistrzowskiego dr hab. Anita Jarzyna, prof. UŁ. Po wykładzie odbędą się warsztaty dla doktorantek i doktorantów.


Organizatorzy:

Akademickie Centrum Badań. Ex-Centrum Olgi Tokarczuk, Koło Naukowe Kulturowych Teorii Współczesnej Humanistyki

Data:

01 grudnia 2022 r. , godz. 14:00

Miejsce:

Instytut Filologii Polskiej UWr, sala 125


Dr hab. Anita Jarzyna, prof. UŁ , przedstawi pola badawcze, w ramach których obecnie rozwija i weryfikuje założenia koncepcji post-koiné. Jak sama wskazuje, w centrum swojego wystąpienia chce umieścić interdyscyplinarne zagadnienie zwierzęcych biografii: potraktować je jako jeden z potencjalnych wariantów post-koiné – języka (i wyobraźni) poszerzonej, wielogatunkowej wspólnoty. Proponuje przyjrzeć się możliwościom i ograniczeniom, jakie stwarza formuła life writing w odniesieniu do nie-ludzi. Zastanowić się nad jej zasięgiem – (wszech?)obecnością, punktowym, wręcz utajonym, występowaniem, rozproszeniem w szeroko rozumianych narracjach, zarówno antropocentrycznych, jak i nieantropocentrycznych – aby postawić pytania o literackie i kulturowe realizacje biografii zwierząt, o rolę, zobowiązania badaczek i badaczy wydobywających, a następnie spisujących/ przepisujących takie fikcjonalne bądź dokumentalne opowieści. Tym samym badaczka chce również podjąć kwestię ich (nieuchronnego?) uwikłania w antropocentryczne schematy oraz sposobów przekraczania, modyfikowania owych wzorców, a może wręcz zastępowania bioszoe.

Po wykładzie, o godzinie 16:00, rozpoczną się warsztaty dla doktorantek i doktorantów o tytule Praktykując „post-koiné. Podczas nich badaczka chciałaby porozmawiać o oczekiwaniach wobec literatury, a w szczególności poezji zorientowanej nieantropocentrycznie. Prof. Jarzyna podkreśla, że szczególnie zależeć będzie jej na tym, abyśmy – wychodząc od pozornie elementarnego pytania o to, jakie teksty określamy tym mianem, a jakich już nie, i pamiętając, że beneficjentami naszych interpretacji mają być zwierzęta (a w szerszej perspektywie – przyroda oraz nowe wielogatunkowe wspólnoty), zastanowili się, czy i kiedy wchodzimy z wierszami w dyskusje ideowe, czy wymagamy (reagując na ewentualne nadużycia bądź manipulacje), by w pełni reprezentowały określone stanowiska etyczne, jak wobec tego problematyzujemy kwestię autonomii głosów poetyckich, wreszcie jak sytuujemy je w kontekście refleksji teoretycznej, w jakim stopniu jesteśmy skłonne i skłonni otwierać dyskurs na interferencje bądź ingerencje z ich strony. A w rezultacie: co sprawia, że się nimi intelektualnie rozczarowujemy, co, że się inspirujemy i zachwycamy (także estetycznie). Uczestniczki i Uczestników badaczka zachęca do przygotowania konkretnych przykładów (ze swoich projektów badawczych), którym moglibyśmy się przyjrzeć w trakcie warsztatów.

Biogram gościni:

Anita Jarzyna (1984) – doktor habilitowana, profesor w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, wykładowczyni Wydziału Artes Liberales na kierunku antropozoologia. Badaczka literatury, głównie poezji XX-wiecznej, interpretatorka. W obszarze jej zainteresowań znajdują się ekokrytyka, studia nad zwierzętami oraz studia nad Zagładą. Autorka książek „Pójście za Norwidem” (w polskiej poezji współczesnej), Lublin 2013, Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka, Łódź-Kraków 2017 oraz Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich), Łódź 2019; współredaktorka i redaktorka kilku numerów tematycznych czasopism („Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Polonistyka”, „Polonistyka. Innowacje”, „Tekstualia”, „Narracje o Zagładzie”) oraz tomów zbiorowych, w tym: T. Nowak, Spowiedź wyobraźni (szkice i rozmowy), Kraków 2014. Publikowała m.in. w czasopismach „Colloquia Litteraria”, „Czas Kultury”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, „Pamiętnik Literacki”, „Porównania”, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Przestrzenie Teorii”, „Slavia Occidentalis” oraz monografiach zbiorowych. Stypendystka m.in. Funduszu im. Rodziny Kulczyków, Funduszu im. Profesora Władysława Kuraszkiewicza; wyróżniona Medalem Młodej Sztuki w dziedzinie literatura (2015) oraz Nagrodą Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego (2016).

plakat z kobietą i psem

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return