Konferencja naukowa Stowarzyszenia „Jesteśmy Uniwersytetem”

Konferencja naukowa „Uniwersytet Wrocławski – ile w nim Humboldta, a ile Clarka?”. Celem konferencji jest zainicjowanie efektywnej dyskusji na temat kierunków rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego, z uwzględnieniem różnych modeli funkcjonowania uczelni wyższych. Prelegentami będą prof. Marek Ratajczak oraz prof. Krzysztof Leja.


Organizatorzy:

Stowarzyszenie "Jesteśmy Uniwersytetem"

Data:

06 grudnia 2022 r. , godz. 09:00

Miejsce:

sala 2D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (budynek D, ul. Uniwersytecka 7–10)

Konferencja „Uniwersytet Wrocławski – ile w nim Humboldta, a ile Clarka?” to nowy format, nowa przestrzeń do dyskusji na temat nowoczesnego uniwersytetu. Organizatorzy Konferencji, czyli Uniwersytet Wrocławski oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy Uniwersytetem” wskazują, że w sytuacji zmieniającego się gospodarczo i społecznie świata warto rozmawiać nie tylko o poszczególnych dyscyplinach naukowych, ale także o miejscu, w którym uprawia się naukę – o samej uczelni. Obecnie to od kondycji uczelni wyższych zależy prowadzenie przez nie badań naukowych wysokiej jakości oraz edukacja na wysokim poziomie.

Głównym założeniem Konferencji jest otwartość na punkt widzenia różnych grup tworzących Uniwersytet: studentów, doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych, naukowców z innych ośrodków akademickich oraz osób z otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym roku zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli wspaniali praktycy zajmujący się zarządzaniem nauką i szkolnictwem wyższym: prof. Marek Ratajczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2012 – 2015  oraz prof. Krzysztof Leja (Politechnika Gdańska), członek Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSW w latach 2018 – 2020. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładów zaproszonych Gości oraz paneli dyskusyjnych.

Zapraszamy do udziału w Konferencji, która będzie miała miejsce 6 grudnia 2022 r. w Sali 2D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr od godz. 9:00. Porozmawiajmy o Uniwersytecie naszych marzeń!

Sylwetki prelegentów:

mężczyzna w średnim wieku w marynarce siedzący przy biurku z mikrofonem

Prof. dr hab. Marek Ratajczak jest ekonomistą i nauczycielem akademickim. W latach 2007 – 2010 był członkiem Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego, a w latach 2012 – 2015 pełnił funkcję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, odpowiedzialnego m.in. za sprawy finansowe nauki. Od początku swojej kariery akademickiej jest związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie ukończył studia ekonomiczne oraz uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego. W swojej Alma Mater pełni funkcję kierownika Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, a w latach 2002 – 2008 był prorektorem ds. rozwoju uczelni i doskonalenia kadr. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych dotyczących zarówno ekonomii jak i rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

mężczyzna w średnim wieku, w okularach, na tle drzew

Dr hab. inż. Krzysztof Leja, profesor Politechniki Gdańskiej jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, doktoryzował się w zakresie ekonomii. W macierzystej uczelni pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania, w przeszłości był także prodziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 2018 – 2020 był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek zespołu autorów strategii środowiskowej szkolnictwa wyższego na lata 2010 – 2020. Autor licznych monografii i artykułów naukowych dotyczących doskonalenia organizacji i zarządzania współczesnym uniwersytetem, w swoich analizach koncentruje się wokół koncepcji zarządzania współczesnym uniwersytetem oraz społecznej odpowiedzialności uczelni.

plakat z grafiką i tekstem

Uniwersytet Wrocławski – ile w nim Humboldta, a ile Clarka?

miejsce: sala 2D, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

9.00 Powitanie Uczestników Konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

9.10 Prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Słowo wstępne i otwarcie Konferencji

9.25 Prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Współczesny uniwersytet między świątynią nauki i wiedzy a fabryką publikacji i dyplomów

10.10 Dr hab. Krzysztof Leja, prof. Politechniki Gdańskiej

Od Humboldta do Clarka i z powrotem, czy w kierunku uniwersytetu społecznie odpowiedzialnego?

11.10-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.00 Panel dyskusyjny: Ile w Uniwersytecie Wrocławskim uniwersytetu tradycyjnego, przedsiębiorczego, opartego na wiedzy?

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-15.15 Panel dyskusyjny: Jak Uniwersytet Wrocławski może przygotować się do wyzwań umiędzynarodowienia?

15.15 Konkluzje. Zakończenie Konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Kontakt z organizatorami:
dr Piotr Wojtulek (Instytut Nauk Geologicznych) piotr.wojtulek@uwr.edu.pl
dr hab. Dagmara Adamska (Instytut Historyczny) dagmara.adamska@uwr.edu.pl

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

źródło: materiały organizatorów

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return