książka
książka

Leopoldina Online

„Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”

Projekt „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Okres realizacji: 1.11.2017 r. – 31.03.2021 r.

Wartość projektu: 14 040 293,84 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 11 882 300, 67 PLN

Celem projektu jest digitalizacja i upowszechnienie online cennych zasobów naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uruchomienie usług cyfrowych, umożliwiających zwiększenie intensywności oraz efektywności eksploatacji dorobku naukowego UWr. W ramach projektu powstanie portal, umożliwiającego dostęp do prac naukowych, badawczych, oraz pozostałych zbiorów naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego Przewiduje się digitalizację, opracowanie merytoryczne i udostępnienie online 23 805 obiektów.

Zadania:

1. Budowa zaplecza informatyczno-technicznego dla przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych cyfrowych.

2. Digitalizacja zasobów UWr wraz z opracowaniem merytorycznym obiektów przeznaczonych do digitalizacji/udostępniania z uwzględnieniem opisów metadanowych i kontekstowych, a także dostawa sprzętu.

3. Audyt bezpieczeństwa oraz oprogramowania.

4. Stworzenie platformy cyfrowej www służącej integracji narzędzi wyszukiwawczych dla udostępnianych elektronicznych zasobów UWr.

5. Rozwój zaplecza bazodanowego wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności, spełniających kryteria interoperacyjności z innymi platformami cyfrowymi.

6. Adaptacja pomieszczeń.

7. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych dobranych pod katem zidentyfikowanych grup docelowych.

Jednostki biorące udział w projekcie: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Pracownia Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Sztuki, Instytut Archeologii, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteka Instytutu Historycznego, Ogród Botaniczny, Muzeum Przyrodnicze, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Muzeum Geologiczne, Muzeum Mineralogiczne, Instytut Astronomiczny.

Leopoldina

Prezentacja-Leopoldina

Film instruktażowy Wirtualne Laboratorium Transkrypcji

KONFERENCJA TUEUROPEANA

26 i 27 listopada 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbyło się seminarium TuEuropeana 2018, podczas którego przedstawiony został projekt pn. „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy.”

Prelegenci podczas swoich wystąpień podkreślali, że bardzo istotne jest digitalizowanie zasobów naukowych. Jak powiedział Tomasz Kalota, milowym krokiem w rozwoju usług cyfrowych na Uniwersytecie Wrocławskim jest projekt Leopoldina online, w ramach którego zostaną rozbudowane istniejące usługi cyfrowe i stworzone nowe. „Chcemy dzięki temu usprawnić i zintegrować całą komunikację naukową pomiędzy jednostkami całego uniwersytetu  i wykorzystać potencjał technologiczny żeby usprawnić komunikacje między różnymi systemami.

Dzięki założeniom projektu będzie można rozwinąć proces strumieniowania w standardzie triple if – czyli sposób reprezentacji w bibliotece cyfrowej, repozytorium, muzeum, a także georeferencyjna aplikacja referendarzowo-katalogowa kartografików, która pozwala na prezentacje obiektów kartograficznych na mapach googlowych. Wytworzone zostaną systemy tazaurusów, umożliwiające lepsze opisywanie, wirtualne laboratorium transkrypcji w ramach, którego będzie można dany strumień wciągnąć do zewnętrznego systemu i poddać go transkrypcji. Powstaną zespoły robocze, które będą mogły gromadzić się w około tego zadania i nadawać specjalne tagi.

Cały zakres realizowanych usług cyfrowych skierowanych jest zarówno do środowiska akademickiego jak i do wszystkich odbiorców.

„Będziemy też apelować do wszystkich badaczy, naukowców, wydawców i całego środowiska akademickiego. Będziemy zapraszać ich do współpracy i opracowania metodyki wykorzystywania danych zbiorów, a także i zgodnie ze sztuka muzealniczą i archiwistyczną opracowywać dalsze zbiory i poddawać je digitalizacji.” – powiedział Kalota.

Projekt Leopoldina online przedstawili: Tomasz Kalota zatrudniony w Bibliotece Uniwersyteckiej na stanowisku starszego mistrza, jest administratorem treści merytorycznych, kontroluje jakości plików i postprodukcje oraz Marcin Szala, koordynator przetargu na sprzęt optoelektroniczny, konfiguracja stanowisk do digitalizacji w projekcie Leopoldina online.

Konferencja poświęcona bezpieczeństwu zbiorów przechowywanych w instytucjach nauki i kultury

13 i 14 grudnia 2018 roku w Politechnice Wrocławskiej odbyła się konferencja pn. „Bezpieczeństwo zbiorów w instytucjach nauki i kultury”. W programie znalazły się wystąpienia prezentujące przykłady architektury rozproszonej prezentacji, zagadnienia związane z cyfryzacją materiałów oraz problematyką ochrony zbiorów muzealnych i bibliotecznych. W swoim wystąpieniu Tomasz Kalota, zaprezentował Leopoldina online jako projekt, dzięki któremu usprawni się i zintegruje całą komunikację naukową pomiędzy jednostkami całego Uniwersytetu.

Biuro Obsługi Projektów UWr
ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
tel. +48 71 324 60 25

Fundusze Europejskie - logo
www.dreamsart.pl

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return